Zoek in het NTvT archief

Er zijn 87 zoekresultaten gevonden.

 • Antrumplastiek in de toekomst overbodig?

  J.T. Wes, M.F. Wes, B.J. Wes, J.P.R. van Merkesteyn

  1 augustus 2010

  NTvT juli en augustus 2010 Visie

 • Een antrumperforatie kan optreden bij extractie van een premolaar of molaar in de bovenkaak. Bij kleine perforaties met een diepe extractiealveole kan worden volstaan met een kruis-matrashechting. Overige antrumperforaties worden chirurgisch gesloten. In de praktijk blijkt het onderscheid tussen kle...

 • De werkwijze van het Geneesmiddelenbulletin

  D. Bijl, A. Vissink

  1 augustus 2010

  NTvT juli en augustus 2010 Visie

 • Het Geneesmiddelenbulletin is een tijdschrift met een unieke werkwijze dat, na een hectische periode waarin de onafhankelijkheid en zelfs het bestaansrecht werden betwist, in rustiger vaarwater is terechtgekomen. Het voortbestaan van het Geneesmiddelenbulletin is inmiddels gewaarborgd, onafhankelijk...

 • Uitgangspunten van mondzorg voor kinderen

  J.S.J. Veerkamp, W.E. van Amerongen, C.J. Blanksma, J.B. Krikken, P.C. Lansen, Th.J.M. Merkus, F.J. Olderaan, J.W.F. Parree, G. Stel

  1 juni 2010

  NTvT juni 2010 Visie

 • In dit artikel worden de uitgangspunten van de kindertandheelkunde in Nederland en de consequenties van cariologische principes bij de behandeling van kinderen beschreven. Allereerst speelt bij beslissingen over preventie en curatie de leeftijd van het kind een zeer grote rol. Daarnaast kan de combi...

 • Een inspannende resultaatsverbintenis

  R.H.B. Allard

  1 december 2009

  NTvT december 2009 Visie

 • Als gevolg van ontwikkelingen in de mondzorgprofessie en veranderingen in de samenleving wordt een horizontaal georganiseerde mondzorg steeds meer gemeengoed. Voor de patiënt brengt dat met zich mee dat het onduidelijker wordt wie nu eigenlijk waarvoor verantwoordelijk is. In geval van een conflict...

 • Pre- en postchirurgische orthodontie

  H. van Beek

  1 oktober 2009

  NTvT oktober 2009 Visie

 • Een prechirurgische orthodontische behandeling kan worden bemoeilijkt door afwijkende anatomische verhoudingen en functie en door dentoalveolaire compensatie. Dentoalveolaire decompensatie is nodig om een passende occlusie te verkrijgen die de chirurgische kaakcorrectie stabiliseert. Als bij de prec...

 • Kwaliteit van zorg: nieuwe ideeën van de overheid

  R.E. Sonneveld, W.G. Brands, W.J.M. van der Sanden, E.M. Bronkhorst, G.J. Truin

  1 september 2009

  NTvT september 2009 Visie

 • In de jaren ’90 van de vorige eeuw heeft de overheid wetten ingevoerd die de positie van patiënten moesten versterken en de kwaliteit van zorg moesten verbeteren. Deze wetten bleken niet altijd het gewenste resultaat te hebben. Onlangs heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport he...

 • Cariës

  K.L. Weerheijm, F.W.A. Frankenmolen

  1 augustus 2009

  NTvT augustus 2009 Visie

 • De behandeling van cariës kan vanuit meer invalshoeken worden bekeken dan alleen vanuit de restauratieve invalshoek. Op een in 2008 gehouden congres kwamen verschillende visies op de behandeling van cariës bij jonge kinderen uitgebreid aan de orde. Dit artikel doet verslag van de voordrachten over...

 • Onderzoek tegen betaling

  H. Kalsbeek

  1 juli 2009

  NTvT juli 2009 Visie

 • De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat contractonderzoek naast evidente voordelen ook risico’s met zich meebrengt. Het blijkt dat onderzoekers soms onder druk worden gezet om de conclusies die uit hun onderzoeksresultaten voortkomen, aan te passen als die hun opdrachtgever slecht uitkomen....

 • Kindermishandeling

  R.H.B. Allard, J.P.R. van Merkesteyn, J.A. Baart

  1 april 2009

  NTvT april 2009 Visie

 • Geschat wordt dat er in Nederland jaarlijks ruim 100.000 kinderen het slachtoffer zijn van kindermishandeling. In meer dan de helft van alle gevallen van fysiek geweld is er sprake van letsel in het hoofd-halsgebied. Daarom is het aannemelijk dat tandartsen (onbewust) met enige regelmaat worden geco...

 • Tandheelkunde en samenleving

  A.J.M. Plasschaert

  1 maart 2009

  NTvT maart 2009 Visie

 • In 2007 stelde E.J. Kay in een redactioneel in het British Dental Journal de vraag of tandartsen-algemeen practici wel opgeleid dienen te worden aan tandheelkundige opleidingen die verbonden zijn aan (academische) ziekenhuizen. Haar stelling is dat circa 95% van de afstuderende tandartsen de algemen...

Selecteer zoekcriteria