Zoek in het NTvT archief

Er zijn 127 zoekresultaten gevonden.

 • Sjögren-patiënten hebben baat bij biologische medicijnen

  Uit het promotieonderzoek van Petra Meiners blijkt dat patiënten met het syndroom van Sjögren baat hebben bij het gebruik van zogenoemde biologische geneesmiddelen (‘biologicals’). Het betroffen rituximab en abatacept. Meiners gebruikte in haar onderzoek nieuwe meetmethoden waarmee voor het ee...

 • Genetica en stoornissen van tanderuptie: een toekomstverkenning

  C.E.L. Carels, A.M. Kuijpers-Jagtman, B.C.M. Oosterkamp

  4 april 2014

  NTvT Tanderuptie Redactioneel

 • De laatste jaren worden genen geïdentificeerd die betrokken zijn bij tanderuptie. Om te onderzoeken of andere tanderuptieproblemen een andere genetische etiologie hebben, zou op een systematische manier genetisch diagnostisch onderzoek moeten worden gedaan bij patiënten met diverse vormen van eruptiestoornissen. Het klinisch diagnostisch classificatiesysteem moet dan worden bijgesteld. Zoals in andere vakgebieden, kan dit ertoe leiden dat de huidige klinische nomenclatuur op basis van de moleculaire diagnose moet worden herzien. Op de langere termijn opent de identificatie van gendefecten ook de deur naar gepersonaliseerde behandelingsstrategieën (‘personalized medicine’) door middel van de zogenoemde ‘moleculaire therapie’, een meer algemene term voor wat eerst startte als gentherapie.

 • Terminologie en vormen van eruptiestoornissen

  K.I. Janssen, G.M. Raghoebar, A. Visser, A. Vissink

  4 april 2014

  NTvT Tanderuptie Thema

 • Eruptie van gebitselementen speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de kaken en het aangezicht. Variatie in de eruptie van gebitselementen is een gewone bevinding, maar tandartsen moet alert zijn op significante afwijkingen van de norm.

 • Media - april 2014

  4 april 2014

  NTvT april 2014 Media

 • Academisch proefschrift besproken door C. de Baat, Ridderkerk Mondgezondheid in de Filippijnen Synopsis: Het promotieonderzoek van Monse heeft 2 belangrijke bevindingen opgeleverd. De eerste is dat een eenmalige applicatie van 38% zilverdiaminefluoride geen extra cariëspreventieve werking heeft bij...

 • Verouderingsverschijnselen in het aangezicht en cosmetische aangezichtschirurgie

  J. Jansma, R.H. Schepers, G.W.C. Jaspers, A. Vissink

  7 maart 2014

  NTvT maart 2014 Onderzoek en wetenschap

 • Tandartsen-algemeen practici hebben doorgaans een langdurige behandelrelatie met hun patiënten en zouden daarom een rol kunnen spelen in de advisering met betrekking tot de (on)mogelijkheden van cosmetische aangezichtschirurgie.

 • Onder de loep! Petra M. Meiners

  Petra M. Meiners

  21 november 2013

  NTvT Nieuws

 • Petra M. Meiners is promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen en verricht sinds 2008 onderzoek bij de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Promotoren van haar onderzoek zijn prof. dr. A. Vissink, prof. dr. H. Bootsma, prof. dr. F.K.L. Spijkervet en prof. dr. F.G.M. Kroese. De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde stelde 8 vragen over het onderzoek.

 • Aan Gerdien Telleman werd door de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) op vrijdag 1 november 2013 de Publicatieprijs 2012 toegekend. De prijs, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag van € 1.200,00, werd uitgereikt door de dr. Kees Heijdenrijk, voorzitter van de prijscommiss...

 • Driedimensionale technologie en reconstructies van grote kaakdefecten

  R.H. Schepers, G.M. Raghoebar, A. Vissink, L.U. Lahoda, W.J.van der Meer, J.L. Roodenburg, H. Reintsema, M.J. Witjes

  6 september 2013

  NTvT september 2013 Onderzoek en wetenschap

 • Door driedimensionale planningssoftware te combineren met driedimensionale printing en met CAD/CAM-technologie vervaardigde structuren kan de secundaire reconstructie van een kaakdefect voorspelbaar en accuraat worden uitgevoerd.

 • Media - september 2013

  6 september 2013

  NTvT september 2013 Media

 • Boek: Medisch gecompromitteerde patiënten (A. Vissink, Leek)P.B. Lockhart (ed.). Oral medicine and medically complex patients. Ames: Wiley-Blackwell, 2013 492 bl., geïll. € 60,00. ISBN 978 0 4709 5830 8Academisch proefschrift: Cone beam-computertomografie in de orthodontie (P.F. van der Stelt,...

 • Onder de loep! Rodney Pollard

  R. Pollard

  6 september 2013

  NTvT Nieuws

 • Rodney Pollard is promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen en doet sinds januari 2008 onderzoek bij de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Promotoren van zijn onderzoek zijn prof.dr. A. Vissink, prof.dr. F.G.M. Kroese, prof.dr. F.K.L. Spijkervet en prof.dr. H. Bootsma. Het onderzoek werd verricht naast de opleiding tot tandarts. De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde stelde 8 vragen over het onderzoek.

Selecteer zoekcriteria