Zoek in het NTvT archief

Er zijn 6 zoekresultaten gevonden.

 • Herkenning en melding van kindermishandeling door orthodontisten

  N. van Wezel, A. Bos, J.J.M. Bruers

  7 december 2018

  NTvT december 2018 Onderzoek en wetenschap

 • In 2013 werd de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld ingevoerd, die zorgverleners verplichtte melding te doen bij verdenking van kindermishandeling of huiselijk geweld. In 2014 is hierover onder tandartsen een enquête uitgevoerd. Over het gebruik van de meldcode onder orthodontisten was echter nog niets bekend. In december 2015 is naar leden van de NVvO een enquête verstuurd. De enquête bestond uit 20 items over het toepassen van de meldcode en ervaringen met patiënten. De meeste orthodontisten waren op de hoogte van de meldcode (83%) en hadden deze in de praktijk geïmplementeerd (64%). Toch vonden orthodontisten het moeilijk om signalen van kindermishandeling te herkennen. Voornamelijk vanwege het gebrek aan ervaring op dit gebied. De meeste orthodontisten die mishandeling vermoedden, ondernamen actie, voornamelijk door advies te vragen aan Stichting Veilig Thuis.

 • Orthodontie en levenskwaliteit

  A. Bos, C. Prahl

  1 april 2011

  NTvT Mondgezondheid en levenskwaliteit Thema

 • De invloed van de mondgezondheid op de levenskwaliteit van orthodontiepatiënten is onderzocht met behulp van het Child Oral Health Impact Profile. De antwoorden van ouders en kinderen op vragen naar de levenskwaliteit van het kind bleken sterk overeen te komen. Dit resultaat suggereert dat de ouder...

 • Levenskwaliteit bij craniofaciale afwijkingen

  C. Prahl, A. Bos

  1 april 2011

  NTvT Mondgezondheid en levenskwaliteit Thema

 • Kinderen met een ernstige aangeboren craniofaciale afwijking ondervinden een scala aan problemen. Onderzoek naar de levenskwaliteit bij deze kinderen is relatief laat op gang gekomen. Een specifiek ontwikkelde vragenlijst, de Child Oral Health Impact Profile, werd gebruikt bij een groep kinderen met...

 • Acute pijn in de tandheelkunde - Therapietrouw in de orthodontie - Behandeling van dentaal trauma - Operatieve tandheelkunde - Oncologie voor de tandheelkundige praktijk - Assisteren in beeld. A.J. van Wijk: Acute pain in dentistry. A. Bos: Compliance in orthodontics. R. Welbury, T. Gregg: Quintesse...

 • Attituden ten aanzien van orthodontische behandeling

  A. Bos, J. Hoogstraten, B. Prahl-Andersen

  1 juni 2006

  NTvT juni 2006 Onderzoek en wetenschap

 • Onbekend is hoe Nederlandse jongeren orthodontische behandeling beoordelen en welke aspecten bepalend zijn voor hun zienswijze. Om dit op te helderen zijn attituden van orthodontisch behandelde en niet-behandelde jongeren vergeleken.Uit dit onderzoek bleek dat jongeren die in het verleden orthodonti...

 • Gebitstoestand en mondgezondheid van basisschoolkinderen

  K. Cosiç, C.A. Bos, C.H.M. Jaarsveld, C.P.van der Schans

  1 oktober 2005

  NTvT oktober 2005 Onderzoek en wetenschap

 • De laatste decennia is er veel aandacht besteed aan het verbeteren van de gebitstoestand van basisschoolkinderen. Om een indruk te krijgen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de gebitstoestand en de mondgezondheid is in de provincie Drenthe een onderzoek gedaan onder 1.147 kinderen van...

Selecteer zoekcriteria