Zoek in het NTvT archief

Er zijn 5 zoekresultaten gevonden.

 • Kauwen op bruxisme. Associaties, gevolgen en behandeling

  F. Lobbezoo, R. Jacobs, A. De Laat, G. Aarab, P. Wetselaar, D. Manfredini

  7 juli 2017

  NTvT juli en augustus 2017 Onderzoek en wetenschap

 • In dit deel van het tweeluik over bruxisme wordt ingegaan op de associaties van deze kauwspieractiviteit met andere aandoeningen. Vooral de associaties met het obstructief slaapapneusyndroom zijn onderzocht. Bruxisme lijkt een beschermende functie bij deze aandoening te hebben, hoewel de bewijslast daarvoor nog niet sluitend is. Naast dit mogelijke positieve gevolg heeft bruxisme ook een aantal nadelige gevolgen waarvoor in meer of mindere mate bewijslast voorhanden is. Zo wordt de kauwspieractiviteit in verband gebracht met temporomandibulaire pijn en disfunctie, parodontale en endodontische problemen, het falen van restauraties en implantaten, en gebitsslijtage. In een aantal gevallen zijn deze gevolgen ernstig genoeg om een behandeling van bruxisme te rechtvaardigen. In alle andere gevallen bestaat er voor de behandeling van bruxisme geen indicatie, gelet op de mogelijke positieve gevolgen. Indien behandeling is geïndiceerd, dan dient er conservatief te worden gehandeld met modaliteiten als stabilisatieopbeetplaten, voorlichtingsgesprekken, medicatie, psychologie en fysiotherapie.

 • Kauwen op bruxisme. Diagnostiek, beeldvorming, epidemiologie en oorzaken

  F. Lobbezoo, R. Jacobs, A. De Laat, G. Aarab, P. Wetselaar, D. Manfredini

  9 juni 2017

  NTvT juni 2017 Onderzoek en wetenschap

 • Sinds het verschijnen van een themanummer van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde in juli 2000 over bruxisme is er consensus bereikt over de definitie van bruxisme als een repetitieve kauwspieractiviteit die wordt gekarakteriseerd door klemmen en/of knarsen tijdens waken (waakbruxisme) en/of slapen (slaapbruxisme). Over de diagnostiek van bruxisme bestaat nog geen consensus: voor geen van de gebruikte technieken (zelfrapportage, klinisch onderzoek, beeldvorming, elektromyografie, polysomnografie) is aangetoond dat deze betrouwbaar en valide is. Oorzaken worden niet meer gezocht onder de morfologische factoren, maar in toenemende mate onder de psychosociale, fysiologische, biologische en exogene factoren. Dit literatuuroverzicht betreft het eerste deel van een tweeluik en gaat in op de definitie, de diagnostiek, de epidemiologie en de mogelijke oorzaken van deze aandoening. In het tweede deel, in de volgende editie, zal worden ingegaan op de associaties van bruxisme met andere slaapgerelateerde aandoeningen, op de (vermeende) gevolgen van bruxisme en op de behandeling ervan.

 • De anatomische complexiteit van het hoofd-halsgebied ligt aan de basis van de moeilijkheden bij de differentiële diagnostiek en behandeling van orofaciale pijn.Van de tandarts-algemeen practicus wordt verwacht dat hij hierbij zijn specifieke kennis op het gebied van tandgerelateerde pijn en regulie...

 • Bruxisme veroorzaakt tandslijtage maar kan gingivitis of parodontitis noch induceren, noch verergeren. Bij bruxisme treden heen en weer gaande (wiggelende) krachten op ter hoogte van het parodontium. Klinisch ontstaat hierdoor een permanente hypermobiliteit van gebitselementen, hetgeen op röntgenfo...

 • Bruxisme: alom gekend, maar moeilijk te vatten

  A. De Laat, F. Lobbezoo

  1 juli 2000

  NTvT Bruxisme Thema

 • Klemmen en/of tandenknarsen kan grote problemen veroorzaken voor de patiënt en de tandarts: symptomen ter hoogte van tanden (slijtage), parodontium en het spier-gewrichtsstelsel kunnen er het gevolg van zijn. In het verleden werd bruxisme soms vaag en controversieel gedefinieerd, en bleek het moeil...

Selecteer zoekcriteria