Zoek in het NTvT archief

Er zijn 11 zoekresultaten gevonden.

 • En de winnaar is …

  L. Van Zeghbroeck

  7 september 2018

  NTvT september 2018 Redactioneel

 • Neen, ik ga het hier niet hebben over de resultaten van het wereldkampioenschap voetbal in Rusland, maar als je analisten mag geloven dan had België een reële kans om wereldkampioen voetbal te worden. Zou dit voor trots of voor jaloezie hebben gezorgd bij onze buren? Speelt jaloezie een rol bij het invullen van enquêtes? Wie zal het zeggen? Dit sluit naadloos aan bij het artikel over het imago van huisartsen versus tandartsen in Nederland op pagina 455. De ‘winnaar’ is de huisarts. In het artikel van collega de Vries e.a. werd het imago van de beroepsgroepen huisarts en tandarts in Nederland aan de hand van een vragenlijst onderzocht...

 • Serie: Hora est. Verkorte tandboog en levenskwaliteit

  A.E. Gerritsen

  7 september 2018

  NTvT september 2018 Onderzoek en wetenschap

 • De vraag van dit promotieonderzoek was of het verkorte-tandboogconcept inmiddels een achterhaalde behandelstrategie is. Om hierop antwoord te vinden, werd een systematisch literatuuronderzoek naar de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit van mensen met ontbrekende gebitselementen verricht, dossieronderzoek uitgevoerd en een enquête-onderzoek gehouden onder mensen met en zonder een verkorte tandboog om de bestendigheid en het klinisch verloop van verkorte tandbogen en specifiek de invloed van verkorte tandbogen op levenskwaliteit te onderzoeken. Ten slotte werd met semigestructureerde interviews de beleving en gevoelens ten aanzien van afwezige molaren en prothetische vervanging onderzocht. Patiënten met verkorte tandbogen ervaren een vergelijkbare mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit als mensen met complete tandbogen, verkorte tandbogen kunnen 30 jaar en langer goed functioneren. Bij gezamenlijke besluitvorming om het verkorte-tandboogconcept toe te passen, is het van belang dat onderliggende thema’s die een rol kunnen spelen bij het hebben of behandelen van verkorte tandbogen ter sprake komen.

 • Anneloes Gerritsen onderzocht of een verkorte tandboog van invloed is op de levenskwaliteit, of verkorte tandbogen bestendig zijn op de lange termijn en hoe patiënten met een verkorte tandboog dit ervaren. Het bleek dat de levenskwaliteit van mensen met een verkorte tandboog vergelijkbaar is m...

 • De (vermeende) pathologische invloed van fibromyalgie op het orofaciale systeem

  C. de Baat, A.E. Gerritsen, M. de Baat-Ananta, P. de Baat

  4 maart 2016

  NTvT maart 2016 Onderzoek en wetenschap

 • Fibromyalgie is een syndroom zonder aanwijsbare etiologie dat wordt gekenmerkt door pijn, vermoeidheid, geheugenproblemen, stemmingsproblemen en slaapstoornissen. Het syndroom wordt gerekend tot de reumatische aandoeningen. De prevalentie in de algemene bevolking varieert van 2 tot 8%, met een vrouw-manratio van ongeveer 2:1. Verdenking op fibromyalgie ontstaat als een patiënt meerdere pijnlocaties heeft die niet kunnen worden verklaard door een trauma of een ontsteking en als het vooral musculoskelettale pijn betreft. Uitleg en geruststelling zijn de primaire benaderingswijzen. Aanvullend kan men streven naar meer mobiliteit, vermijden van overbelasting, verbetering van lichamelijke conditie en activiteitenniveau en stimulering van probleemoplossend vermogen. Vervolgens kan gedragsbeïnvloeding en medicatie worden overwogen. De belangrijkste manifestaties in het orofaciale systeem en het occlusiesysteem lijken temporomandibulaire disfunctie, hoofdpijn, xerostomie, hyposialie, mondbranden en dysgeusie. Over de exacte relaties tussen fibromyalgie en het orofaciale systeem en het occlusiesysteem valt echter nog veel te leren.

 • Proefschriften 25 jaar na dato 41. Aanpassingsvermogen van ouderen

  C. de Baat, A.E. Gerritsen, G.J. van der Putten, C.D. van der Maarel-Wierink

  4 september 2015

  NTvT september 2015 Onderzoek en wetenschap

 • In 1990 verscheen het proefschrift ‘Een kunstgebit bij ouderen, een kwestie van aanpassen?’. Het onderzoek dat er aan ten grondslag lag, betrof onder andere het vinden van een meetinstrument voor het aanpassingsvermogen van ouderen aan volledige gebitsprothesen. De conclusie was dat een...

 • De invloed van kwetsbaarheid op mondzorggedrag en tandartsbezoek van ouderen

  D. Niesten, W.J.M. van der Sanden, A.E. Gerritsen

  10 april 2015

  NTvT april 2015 Onderzoek en wetenschap

 • Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop tandartsbezoek en mondverzorging wordt beïnvloed door de mate van kwetsbaarheid en verschillende kwetsbaarheidfactoren werden 51 kwetsbare ouderen geïnterviewd. Aanvullende informatie werd verzameld over leeftijd, geslacht, woonsituatie, aanwe...

 • Prothetische vervanging van afwezige gebitselementen. Indicaties voor vaste en uitneembare prothetische constructies

  D.J. Witter, A.E. Gerritsen, C. de Baat, N.H.J. Creugers

  10 januari 2014

  NTvT Kronen en bruggen Thema

 • Wie zich bij de keuze tussen het al dan niet vervangen van afwezige gebitselementen en bij de daarop volgende keuze tussen een vaste of een uitneembare prothetische constructie wil laten leiden door wetenschappelijk bewijs komt bedrogen uit. Waarschijnlijk door het grote aantal variaties in gereduceerde occlusiesystemen en het grote aantal patiënt- en tandartsgerelateerde variabelen zijn er geen systematische literatuuronderzoeken die hierin de weg wijzen.

 • Kronen en bruggen in relatie tot het occlusiesysteem

  D.J. Witter, A.E. Gerritsen, A. van ’t Spijker, N.H.J. Creugers

  8 februari 2013

  NTvT Kronen en bruggen Thema

 • Occlusie omvat de relaties tussen alle componenten van het orofaciale systeem in zijn normale functies, disfuncties en parafuncties, inclusief de morfologische en de functionele karakteristieken van de occlusale vlakken van de antagonistische gebitselementen en eventuele restauraties.

 • Kronen en bruggen - functies en typen

  D.J. Witter, R.A. Hoefnagel, A.E. Gerritsen, N.H.J. Creugers

  8 december 2012

  NTvT Kronen en bruggen Thema

 • Kronen en bruggen, al dan niet in combinatie met implantaten, zijn prothetische constructies met een zekere biologische prijs.

 • Levenskwaliteit bij verlies en vervanging van gebitselementen

  A.E. Gerritsen, N.H.J. Creugers

  1 april 2011

  NTvT Mondgezondheid en levenskwaliteit Thema

 • Verlies van gebitselementen leidt, afhankelijk van het aantal en hun voormalige locatie, tot een bepaalde mate van functieverlies. Dit functieverlies kan leiden tot een vermindering van de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit. De literatuur verschaft voldoende bewijs om te veronderstellen dat...

Vorige 1 2 Volgende

Selecteer zoekcriteria