Zoek in het NTvT archief

Er zijn 29 zoekresultaten gevonden.

 • Promotie G. Gabarrini

  De recente ontdekking van een eiwit-modificerend enzym van de bacterie Porphyromonas gingivalis, het Porphyromonas peptidylarginine deiminase (PPAD), heeft de aandacht gevestigd op een mogelijke betrokkenheid van P. gingivalis bij reumatoïde artritis. Giorgio Gabarrini onderzocht de rol van de bacterie in de processen die leiden tot reumatoïde artritis. Daarnaast bekeek hij de cellulaire opbouw en de systemen die P. gingivalis voor eiwituitscheiding benut om een beter begrip te krijgen van de factoren die met PPAD reageren.

 • Serie: Medicamenten en mondzorg. Is er nog indicatie voor bacteriologisch onderzoek bij parodontitis?

  A.J. van Winkelhoff, F. Abbas

  5 oktober 2018

  NTvT oktober 2018 Onderzoek en wetenschap

 • Klinische microbiologie neemt inmiddels een belangrijke plaats in binnen de parodontologie en de orale implantologie als aanvullend diagnosticum en voor behandelplanning, vooral bij het rationeel gebruik van antibiotica. Deze zienswijze sluit aan bij de nadrukkelijke oproep van de World Health Organization en de Europese Unie om prudent om te gaan met antibiotica vanwege een wereldwijde toename in antibioticumresistentie. Daarnaast kunnen antibiotica bijwerkingen geven zoals verstoring van de darmflora en het orale milieu met soms ernstige pathologie tot gevolg. Hyposalivatie na antibioticumgebruik kan leiden tot een mondmilieu waarin cariës zich sneller kan ontwikkelen.

 • Hernieuwde aandacht voor extraorale gevolgen van ontstekingen in de mond

  A.J. van Winkelhoff, F. Abbas, T.J.H. Siebers

  7 september 2018

  NTvT september 2018 Medisch

 • Dentale focale infecties zijn extraorale ontstekingen die worden veroorzaakt door orale pathogenen. Orale aandoeningen als periapicale ontsteking of parodontitis kunnen bacteriëmie veroorzaken. Disseminatie van orale pathogenen kan vervolgens leiden tot infecties in extraorale organen en weefsels. Hierbij komen cardiovasculaire infecties en hersenabcessen het meest frequent voor. Dergelijke infecties kunnen levensbedreigend verlopen. Om de patiëntenzorg te kunnen verbeteren is intensievere samenwerking tussen tandheelkundige en geneeskundige zorgverleners noodzakelijk.

 • Onder de loep! D.F.M. Hentenaar

  D.F.M. Hentenaar

  7 april 2017

  NTvT Actueel

 • Diederik F.M. Hentenaar is promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen en doet sinds april 2016 onderzoek bij de afdeling Mondziekten Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Promotoren van zijn onderzoek zijn prof. dr. G.M. Raghoebar, prof. dr. H.J.A. Meijer en prof. dr. A.J. van Winkelhoff. Dr. Y.C.M. de Waal begeleidt het onderzoek als copromotor. De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde stelde 8 vragen over het onderzoek.

 • Medicamenten en mondzorg 2. Een geoptimaliseerd antibioticabeleid in het belang van de patiënt

  T.J.H. Siebers, A.J. van Winkelhoff

  9 september 2016

  NTvT september 2016 Onderzoek en wetenschap

 • De behandeling van infectieziekten is complex en het slagen ervan is van diverse factoren afhankelijk. Het juist voorschrijven en correct doseren van antibiotica is hierbij een belangrijk onderdeel. Als hierin tekort wordt geschoten dan kan dit niet alleen leiden tot therapiefalen, maar ook bijdragen aan resistentie-ontwikkeling. Voor het correct doseren van antibiotica is inzicht in farmacodynamische en farmacokinetische principes van belang. Daarnaast is het essentieel om onderscheid te maken tussen verschillende typen infecties en hierop het individuele antibioticabeleid af te stemmen. Om het antibioticabeleid verder te kunnen optimaliseren is samenwerking tussen tandartsen en artsen van groot belang.

 • Verband tussen chronische ontstekingen onder de loep

  De relatie tussen mondgezondheid en algemene gezondheid staat volop in de belangstelling. Zo zou parodontitis een rol kunnen spelen bij ontstaan en verloop van chronische auto-immuunziekten. Menke de Smit bestudeerde het verband tussen parodontitis en reumatoïde artritis. Parodontitis is een c...

 • Yvonne C.M. de Waal deed onderzoek naar de epidemiologische en microbiologische aspecten van peri-implantaire infecties en evalueerde het effect van diverse behandelprotocollen voor peri-implantitis. Hiervoor deed zij systematisch literatuuronderzoek, prospectief cohortonderzoek, patiënt-contro...

 • Parodontitis en systemische ziekten – van wetenschap naar praktijk

  R.Z. Thomas, B.G. Loos, W. Teeuw, A. Kunnen, A.J. van Winkelhoff, F. Abbas

  2 oktober 2015

  NTvT oktober 2015 Onderzoek en wetenschap

 • De aanwijzingen voor een verband tussen systemische ziekten en parodontitis zijn het sterkst bij diabetes mellitus type 2 en hart- en vaatziekten. Er is sprake van een matig verband van parodontitis met zwangerschapscomplicaties en reumatoïde artritis. Parodontale behandeling draagt gemiddeld g...

 • De beestjes in ons

  A.J. van Winkelhoff

  10 april 2015

  NTvT april 2015 Media

 • Boek M. BlaserDe beestjes in ons.Het belang van bacteriënAmsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas Contact, 2014367 bl. € 24,99ISBN 978 90 450 2729 6         Dit boek van de vooraanstaande onderzoeker Martin Blaser heeft al veel aandacht gekregen. Met beestjes bedoe...

 • Media - november 2014

  7 november 2014

  NTvT november 2014 Media

 • Academisch proefschrift besproken door A.J. van Winkelhoff, Groningen Gastheer- en bacterie-interacties Synopsis. Peri-implantitis is een nieuwe ziekte die steeds vaker voorkomt. Over risicofactoren, pathogenese en behandeling van deze aandoening is weinig bekend. Wetenschappelijk onderzoek is daaro...

Vorige 1 2 3 Volgende

Selecteer zoekcriteria