Zoek in het NTvT archief

Er zijn 4 zoekresultaten gevonden.

 • Een evaluatie van de implementatie van de ‘Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’

  A.R. Hoeksema, H.J.A. Meijer, A. Vissink, G.M. Raghoebar, A. Visser

  6 mei 2016

  NTvT mei 2016 Onderzoek en wetenschap

 • Bij 75% van de ouderen wordt bij opname in een verpleeghuis onbehandelde mondzorgproblemen gezien. Bovendien rapporteert de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat de mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen onvoldoende is. De in 2007 ontwikkelde ‘Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ blijkt onvoldoende te zijn geïmplementeerd. Het onderzoeksdoel was het verkrijgen van inzicht in de implementatie van deze richtlijn in zorginstellingen. Daartoe werd een vragenlijst verspreid onder medewerkers van 74 verpleeghuizen verspreid over Nederland. Data-analyse leerde dat men bekend is met de richtlijn en dat mondzorgverleners vaak wel beschikbaar zijn. Echter, de mondzorgverleners hebben veelal geen toegang tot redelijke tandheelkundige faciliteiten. Voorts worden patiënten doorgaans niet conform de richtlijn gescreend en/of onder controle gehouden. Ten slotte bleek de scholing van verpleegkundigen en verzorgenden onvoldoende. Geconcludeerd kan worden dat de ‘Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ bij medewerkers in verpleeghuizen goed bekend is, maar dat de implementatie van de richtlijn in de dagelijkse praktijk sterk te wensen overlaat.

 • Peri-implantaire gezondheid bij 75-plussers met een overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak

  A.R. Hoeksema, A. Vissink, L.L. Peters, H.J.A. Meijer, G.M. Raghoebar, A. Visser

  3 juli 2015

  NTvT juli en augustus 2015 Onderzoek en wetenschap

 • Het aantal ouderen met een overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak neemt toe. Onvoldoende is bekend hoe ouderen daarmee functioneren en hoe hun peri-implantaire gezondheid is. Derhalve werd een groep van 60 75-plussers uit een algemene tandartspraktijk met een overkappingsprothese op imp...

 • Mondgezondheid van kwetsbare ouderen: een inventarisatie in een verpleeghuis in Noord-Nederland

  A.R. Hoeksema, A. Vissink, G.M. Raghoebar, H.J.A. Meijer, L.L. Peters, S. Arends, A. Visser

  5 december 2014

  NTvT december 2014 Onderzoek en wetenschap

 • De groeiende groep ouderen in een verpleeghuis of in een thuiszorgsituatie zal vaker een beroep gaan doen op de reguliere mondzorgverlener. De praktijkvoering dient daaraan te worden aangepast.

 • Zorg en nazorg voor implantaten bij zorgafhankelijke patiënten

  A. Visser, A.R. Hoeksema, C. de Baat, A. Vissink

  1 oktober 2009

  NTvT oktober 2009 Onderzoek en wetenschap

 • Zorgafhankelijke patiënten kunnen problemen met hun gebitsprothese ondervinden waarvoor een prothetische constructie op implantaten een goede behandeloptie is. Ook kunnen patiënten die in het verleden zijn voorzien van een prothetische constructie op implantaten inmiddels zorgafhankelijk z...

Selecteer zoekcriteria