Zoek in het NTvT archief

Er zijn 40 zoekresultaten gevonden.

 • Serie: Medicamenten en mondzorg. Mechanismen van interacties van medicamenten

  A. Vissink, C. de Baat, D.J. Brinkman, W. Roggen, B. Stegenga, F.K.L. Spijkervet

  4 januari 2019

  NTvT januari 2019 Onderzoek en wetenschap

 • Interacties tussen medicamenten of van een medicament met een ander product dat een patiënt gebruikt, kunnen leiden tot het onwerkzaam worden van een medicament of tot versterking van de bijwerkingen. Door een goede anamnese weet een tandarts vaak wel welke medicamenten een patiënt gebruikt en kan daarmee bij het voorschrijven van een medicament rekening worden gehouden. Zelfzorgmiddelen en specifieke voedingsmiddelen worden vaak niet spontaan door een patiënt gemeld, maar kunnen wel interacties aangaan met een medicament dat wordt voorgeschreven. Een tandarts moet op de hoogte zijn van de interacties die een voorgeschreven medicament kan aangaan met de andere medicamenten en producten die een patiënt gebruikt. Tandartsen moeten daarom actief naar deze medicamenten en producten vragen en deze gegevens vastleggen in het patiëntendossier.

 • Jan Jaap Reinders deed promotieonderzoek naar de attituden en afwegingen rond taakherschikking tussen tandartsen en mondhygiënisten, alsmede de sociale kenmerken die studenten toeschrijven aan elkaar, zichzelf en beide beroepsgroepen. Reinders kon vaststellen dat een minderheid van de tandarts...

 • Biomarkers bij orofaciale pijn

  B. Stegenga

  3 november 2017

  NTvT november 2017 Media

 • Boek

  J.-P. Goulet, A.M. Velly (eds.) Orofacial pain biomarkersNew York: Springer, 2017 155 bl., geïll. € 109,99 ISBN 987 3 662 53992 7 (hardcover) Hoewel met betrekking tot de kennis over pijn afgelopen decennia aanzienlijke stappen zijn gezet, is er ten aanzien van behandelstrategieën...

 • Pijnklachten in het orofaciale gebied van niet-dentogene oorsprong

  B. Stegenga

  4 november 2016

  NTvT Pijn in de orofaciale regio Thema

 • Pijnklachten in het orofaciale gebied zijn meestal van dentogene oorsprong of betreffen temporomandibulaire disfunctiepijn. Niettemin is er een aantal aandoeningen van niet-dentogene oorsprong waarmee tandartsen kunnen worden geconfronteerd. Daarbij gaat het niet altijd om nociceptieve pijn, samenhangend met somatische schade, maar kan de pijn ook het gevolg zijn van zenuwschade (neuropathische pijn) of van veranderingen die zich in het centrale zenuwstelsel voltrekken (centrale sensitisatie). In deze situaties zijn de pijnklachten in de meeste gevallen chronisch. Door alarmerende symptomen (‘rode seinen’) uit te sluiten en aandacht te besteden aan de factoren die kunnen bijdragen aan de overgevoeligheid van het centrale zenuwstelsel (‘gele seinen’) kan de patiënt vaak voldoende worden gerustgesteld en vervolgens gericht worden verwezen voor verdere pijnbehandeling.

 • Recente toename van reguliere extracties in mka-chirurgie onderzocht

  P. Onclin, B. van Minnen, B. Stegenga

  8 juli 2016

  NTvT juli en augustus 2016 Onderzoek en wetenschap

 • Het extraheren van gebitselementen is een behandeling die door een tandarts-algemeen practicus kan worden uitgevoerd. Het vermoeden bestaat dat het aantal verwijzingen voor reguliere gebitsextracties naar een mka-chirurg de laatste jaren is toegenomen. In een onderzoek werden de patiëntendossiers uit de jaren 1996 en 2014 bestudeerd van 2 groepen poliklinisch behandelde patiënten van de afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie van een universitair medisch centrum. Patiënten die gebitsextracties ondergingen werden geïncludeerd. De complexiteit van de extracties werd geanalyseerd aan de hand van 4 criteria. De resultaten van het onderzoek laten een significante toename zien in reguliere extracties door mka-chirurgen in 2014 ten opzichte van 1996. De complexiteit van het totaal aantal gebitsextracties in 2014 was lager dan in 1996. Oorzaken voor deze resultaten kunnen niet eenduidig worden vastgesteld. Mogelijk belangrijke aspecten zijn het risico van peroperatieve complicaties, onvoldoende affiniteit van tandartsen-algemeen practici met het extraheren van gebits­elementen of financiële overwegingen, zowel van tandartsen- algemeen practici als van patiënten.

 • Nemen van verantwoordelijkheid. Een goed voornemen voor 2016

  B. Stegenga

  4 december 2015

  NTvT december 2015 Redactioneel

 • Iedere tandarts in Nederland wordt geacht te handelen in overeenstemming met de actuele stand van de wetenschap en bereid en in staat te zijn zich voor zijn handelen te verantwoorden. Je zou van de tandartsen dus een zekere gretigheid mogen verwachten om de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen in hun vakgebied te weten te komen en deze te toe te passen in de praktijk, zeker als men bedenkt dat ten minste de helft van wat men tijdens de tandheelkundestudie heeft geleerd obsoleet wordt gedurende de postacademische jaren. De werkelijkheid is echter dat verschillende barrières een soepele overdracht van wetenschappelijke kennis naar de praktijk in de weg staan.

 • Boek   I. van der WaalMond- en kaakziekten. Een atlas voor de dagelijkse praktijk Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2015 313 bl., geïll. € 90,00ISBN 978 90 368 08330         Deze atlas is bedoeld voor gebruik in de dagelijkse praktijk van tandartsen, mondhy...

 • Onder de loep! N.B. van Bakelen

  N.B. van Bakelen

  9 januari 2015

  NTvT Actueel

 • Nico B. van Bakelen was de afgelopen 4 jaar promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Bij deze afdeling volgt hij momenteel de specialistenopleiding Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Op 7 mei 2014 verdedigde hij zijn proefschrift ‘Biodegradable versus titanium plates and screws in maxillofacial surgery’. Promotoren waren prof. dr. R.R.M. Bos en prof. dr. B. Stegenga. Copromotoren waren dr. J. Jansma en dr. G.J. Buijs. De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde stelde 8 vragen over het onderzoek.

 • Hoofdpijn & kopzorgen

  B. Stegenga

  14 oktober 2014

  NTvT Actueel

 • Verslag van congres Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie

  De Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie had haar jaarlijkse congres dit jaar, op 3 oktober 2014, gewijd aan de differentiële diagnostiek van hoofd- en aangezichtspijn, een onderwerp waarvoor, getuige de 300 deelnemers, veel belangstelling bestaat. Het gehoor was divers en bestond uit (al o...

 • Media - juli en augustus 2014

  4 juli 2014

  NTvT juli en augustus 2014 Media

 • Boek besproken door M.A.J. Eijkman, Wassenaar Tandheelkunde in de prentkunst Synopsis. Het boek beschrijft op buitengewoon aantrekkelijke wijze de geschiedenis van de tandheelkunde aan de hand van 275 prenten uit de periode 1470-1870, verdeeld over 100 taferelen. Bron: G.J. Schade. Tandheelkunde i...

Vorige 1 2 3 4 Volgende

Selecteer zoekcriteria