Zoek in het NTvT archief

Er zijn 14 zoekresultaten gevonden.

 • Versnellen chirurgische of niet-chirurgische ingrepen de orthodontische tandbeweging?

  V.E.H.W. Brouns, B.C.M. Oosterkamp

  9 september 2016

  NTvT september 2016 Excerpten

 • Orthodontie

  Een orthodontische behandeling wil men zo kort mogelijk houden. Dit leidt tot een betere medewerking van de patiënt en vermindert de kans op eventuele complicaties van een orthodontische therapie zoals wortelresorptie en ontkalkingen. Om tandverplaatsing te versnellen zijn er verschillende orth...

 • De betrouwbaarheid van de CVM-methode

  C.F.W. Sondeijker, C.A.Z. Wouters, B.C.M. Oosterkamp

  8 juli 2016

  NTvT juli en augustus 2016 Excerpten

 • Orthodontie

  De chronologische leeftijd wordt tot op de dag van vandaag niet gezien als de meest betrouwbare methode om de biologische leeftijd van een individu te bepalen. Daarom worden andere methoden om de ontwikkelingsfase vast te stellen aanbevolen. Een van de mogelijkheden om de groeispurt bij jongeren te...

 • Kwaliteit van leven voor en na orthognatische chirurgie

  S.S.M. Noverraz, B.C.M. Oosterkamp

  4 december 2015

  NTvT december 2015 Excerpten

 • Orthodontie Dentofaciale afwijkingen hebben fysieke en psychologische effecten en kunnen daarmee de kwaliteit van leven beïnvloeden. Kwaliteit van leven kan gedefinieerd worden als het gevoel van welzijn van een persoon die tevredenheid of ontevredenheid ontleent aan dingen die in zijn of haar...

 • Orthodontische stabiliteit 5 jaar na behandeling

  J.A.D. Padmos, B.C.M. Oosterkamp

  4 december 2015

  NTvT december 2015 Excerpten

 • Orthodontie Voor het behoud van het orthodontische behandelings­resultaat worden veel verschillende retentieapparaten en protocollen toegepast. Weinig is echter bekend over de ­effectiviteit van de verschillende vormen van retentie. Dit vormde de aanleiding voor het hier beschreven onderzoe...

 • Multidisciplinaire aanpak in de orthodontie

  B.C.M. Oosterkamp, M.A.R. Kuijpers

  6 november 2015

  NTvT Multidisciplinaire aanpak in de orthodontie Redactioneel

 • In deze editie van het NTvT neemt het thema ‘Multidisciplinaire aanpak in de orthodontie’ de lezer mee in de mogelijkheden van multidisciplinaire zorg vanuit een orthodontisch oogpunt. Tandheelkunde is niet meer uitsluitend gericht op preventie en behandeling van cariës. De gebitstoestand van zowel ­kinderen als volwassenen is de afgelopen 30 jaar namelijk sterk verbeterd. De cariës­ervaring is duidelijk afgenomen en mensen behouden steeds langer hun natuurlijke gebit. Daarnaast is een fraai uitziend en goed functionerend gebit steeds vanzelfsprekender geworden en zijn patiënten gemotiveerd hun gebit te behouden. Deze ontwikkelingen vragen ook van (mond)zorgverleners een andere kijk op de zorg. De tandheelkundige zorg betreft steeds meer integrale zorg met een multidisciplinair karakter waarbij ­verschillende disciplines samenwerken om in samenspraak met de patiënt tot een optimaal resultaat te komen.

 • Orthodontische extrusie voorafgaand aan implantologie in de esthetische zone

  B.C.M. Oosterkamp, B.J. Polder

  6 november 2015

  NTvT Multidisciplinaire aanpak in de orthodontie Thema

 • Vervanging van een verloren gebitselement in de esthetische zone door een implantaat vormt in meerdere opzichten een uitdaging. Voor herstel en behoud van bot en weke delen worden verschillende procedures toegepast, variërend van immediate plaatsing van een fronttandimplantaat met een beperkte augmentatie tot een uitgebreid behandeltraject met botopbouw al of niet in combinatie met bindweefseltransplantaten. Een andere behandeloptie is orthodontische extrusie. Hiermee kunnen bot en weke delen in zowel horizontale als verticale richting worden gecreëerd, waarmee verlies van verticale aanhechting kan worden gecompenseerd en primaire stabiliteit van het implantaat kan worden gewaarborgd. Aan de hand van een casus wordt de procedure voor orthodontische extrusie beschreven. In een interdisciplinair behandelplan kan orthodontische extrusie een goede behandeloptie zijn en immediate plaatsing van een fronttandimplantaat mogelijk te maken.

 • Kauwgom als pijnbestrijding bij vaste orthodontische apparatuur

  H.G. Gerritsma, B.C.M. Oosterkamp

  3 juli 2015

  NTvT juli en augustus 2015 Excerpten

 • Orthodontie Tandpijn is een veelgehoorde klacht bij patiënten die orthodontisch behandeld worden met vaste apparatuur. Vooral in de eerste dagen na het plaatsen of het bijstellen van de apparatuur kan pijn een hinderlijk neveneffect zijn. Een mogelijke therapie om dit ongemak te voorkomen is h...

 • Geïmpacteerd gebitselement

  B.C.M. Oosterkamp, B. van Eggermont

  10 april 2015

  NTvT april 2015 Media

 • Boek   V.G. Kokich, D.P. MathewsOrthodontic and surgical management of impacted teethChicago: Quintessence Publishing, 2014188 bl., geïll. $ 106.00ISBN 978 0 86715 445 0       Dit boek van een van ’s werelds bekendste en alom gerespecteerde orthodontisten &ndas...

 • Evidencebased klinische praktijkrichtlijnen in de mondzorg 3. Draagvlak voor richtlijnontwikkeling in de mondzorg

  B.A.F.M. van Dam, B.C.M. Oosterkamp, J.C.L. den Boer, J.J.M. Bruers

  6 februari 2015

  NTvT februari 2015 Onderzoek en wetenschap

 • Draagvlak is belangrijk bij de implementatie van klinische praktijkrichtlijnen. Uitkomsten van 5 onderzoeken uit de jaren 1998 tot en met 2013 geven zicht op het draagvlak voor klinische praktijkrichtlijnen onder tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici in Nederland. Daarbij werden attituden, opvattingen, kennis en gedrag opgevat als indicaties voor het wel of niet aanwezig zijn van draagvlak. Tandartsen hebben in de loop der jaren een toenemend positieve houding ten aanzien van klinische praktijkrichtlijnen. De meesten kennen en gebruiken minimaal 1 van de reeds bestaande klinische praktijkrichtlijnen en tonen zich voorstander van richtlijnontwikkeling. Orthodontisten en mondhygiënisten hebben nog weinig eigen klinische praktijkrichtlijnen op hun vakgebied, maar de meerderheid van hen is voorstander van de ontwikkeling ervan. Onder tandprothetici, die ook weinig ervaring hebben met klinische praktijkrichtlijnen, zijn minder voorstanders. Al met al kan worden gesteld dat er onder mondzorgverleners een groeiend draagvlak is voor de ontwikkeling en het gebruik van klinische praktijkrichtlijnen.

 • Evidencebased klinische praktijkrichtlijnen in de mondzorg 1. Maatschappelijk, professioneel en zorginhoudelijk perspectief

  T.G. Mettes, D.S. Barendregt, B.C.M. Oosterkamp, J.J.M. Bruers

  5 december 2014

  NTvT december 2014 Onderzoek en wetenschap

 • Belangrijk hierbij is dat mondzorgverleners ervan doordrongen worden dat de ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen geen doel op zich is, maar hen bij goed gebruik waardevolle hulpmiddelen biedt om de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken en te bevorderen. Hiervan is echter nog niet iedereen overtuigd. De weerstand komt dan vooral voort uit vermeende gevolgen van richtlijnen, zoals ‘kookboekgeneeskunde’: zorg die alleen protocollair wordt aangeboden zonder oog voor individuele patiënt- en omgevingskenmerken.

Vorige 1 2 Volgende

Selecteer zoekcriteria