Zoek in het NTvT archief

Er zijn 341 zoekresultaten gevonden.

 • Temporomandibulaire artroplastiek

  C. de Baat

  1 maart 2019

  NTvT maart 2019 Excerpten

 • Gnatologie

  Dit artikel behandelt de prothetische reconstructie van een temporomandibulair gewricht (artroplastiek) met een casusbeschrijving over de toepassing. Een artroplastiek kan de natuurlijke vorm en functie van een temporomandibulair gewricht creëren of herstellen. Voor deze invasieve behandeling...

 • Gerodontologie

  De benodigde zorgverlening kent 4 bepalende factoren: grootte en zorgvraag van de populatie, type zorgverlening dat voldoet aan de zorgvraag en efficiëntie van het gezondheidszorgsysteem. Het onderhavige artikel verschaft informatie over het laten meewegen van de mening van betrokkenen bij inno...

 • Gevolgen van sarcopenie voor de kauwspieren

  C. de Baat

  8 februari 2019

  NTvT februari 2019 Excerpten

 • Sarcopenie is het verlies van massa en kracht van de skeletspieren bij ouderen. Het belangrijkste meetinstrument voor sarcopenie is de skelettale spierindex (‘skeletal muscle index’; SMI). Het vermoeden bestaat dat ook de kauwspieren minder gaan functioneren bij sarcopenie. De doelstelli...

 • Risico op myocardinfarct na invasieve orale behandeling

  C. de Baat

  8 februari 2019

  NTvT februari 2019 Excerpten

 • Een invasieve behandeling in de mond zorgt voor verspreiding van bacteriën en hun metabolieten in de bloedcirculatie en dat heeft een acute ontstekingsreactie tot gevolg. Dit zou acute cardiovasculaire accidenten kunnen induceren, waaronder een myocardinfarct. De hypothese van dit retrospectiev...

 • Serie: Medicamenten en mondzorg. Mechanismen van interacties van medicamenten

  A. Vissink, C. de Baat, D.J. Brinkman, W. Roggen, B. Stegenga, F.K.L. Spijkervet

  4 januari 2019

  NTvT januari 2019 Onderzoek en wetenschap

 • Interacties tussen medicamenten of van een medicament met een ander product dat een patiënt gebruikt, kunnen leiden tot het onwerkzaam worden van een medicament of tot versterking van de bijwerkingen. Door een goede anamnese weet een tandarts vaak wel welke medicamenten een patiënt gebruikt en kan daarmee bij het voorschrijven van een medicament rekening worden gehouden. Zelfzorgmiddelen en specifieke voedingsmiddelen worden vaak niet spontaan door een patiënt gemeld, maar kunnen wel interacties aangaan met een medicament dat wordt voorgeschreven. Een tandarts moet op de hoogte zijn van de interacties die een voorgeschreven medicament kan aangaan met de andere medicamenten en producten die een patiënt gebruikt. Tandartsen moeten daarom actief naar deze medicamenten en producten vragen en deze gegevens vastleggen in het patiëntendossier.

 • Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

  Het mechanisme van door bisfosfonaten geïnduceerde osteonecrose van de kaken is niet bekend. Opvallend is dat de osteonecrose vooral ontstaat na een bottrauma als gevolg van de extractie van een gebitselement. Te extraheren gebitselementen hebben meestal een ontstoken parodontium door parodonti...

 • Gerodontologie

  De wereldwijd verouderende bevolking stelt landelijke overheden en beleidsbepalers voor economische, sociale en organisatorische uitdagingen, ook op het gebied van de mondzorg. Als ouderen in de toekomst verzekerd willen zijn van voldoende, goed bereikbare en goed doordachte mondzorg moet duidelijk...

 • Fluoxetine is een effectief medicament tegen mondbranden

  C. de Baat

  9 november 2018

  NTvT november 2018 Excerpten

 • Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

  De diagnose mondbranden wordt gesteld als de klacht zich gedurende minimaal 3 maanden dagelijks meer dan 2 uur voordoet en als er geen etiologische factor aanwijsbaar is. Op grond van aanwijzingen in de wetenschappelijke literatuur werd onderzocht of de veelal als antidepressivum toegepaste serotoni...

 • Ziekte van Parkinson: pathogenese, etiologie, symptomen, diagnostiek en beloop

  C. de Baat, M.A.E. van Stiphout, F. Lobbezoo, K.D. van Dijk, H.W. Berendse

  5 oktober 2018

  NTvT oktober 2018 Medisch

 • De ziekte van Parkinson is een langzaam progressieve neurodegeneratieve ziekte met karakteristieke bewegingssymptomen. Deze gaan vergezeld van of worden vaak zelfs voorafgegaan door symptomen die niet aan bewegen zijn gerelateerd. Neuropathologisch kenmerkt de ziekte zich door degeneratie van neuronen in specifieke regio’s van de hersenen, waaronder de dopaminerge neuronen in de pars compacta van de substantia nigra. Op moleculair niveau dragen disfunctie van mitochondriën, oxidatieve stress, verstoorde afbraak van proteïnen en reactieve microgliose bij aan de neurodegeneratie. Gevorderde leeftijd is een belangrijke risicofactor. Meer mannen dan vrouwen krijgen de ziekte. Tot de potentiële etiologische factoren behoren leefomgeving, leefstijl en genetische factoren. De diagnose wordt in eerste instantie gesteld aan de hand van het klinische beeld. Bij twijfel kunnen MRI en foto-emissie-computertomografie een bijdrage leveren aan het diagnostisch proces. Meestal overlijden de patiënten aan comorbiditeit. De ziekte heeft ook consequenties voor de functie van het orofaciale systeem.

 • Gerodontologie

  Kwetsbaarheid bij ouderen is een conditie van vatbaarheid voor slechte gezondheidsuitkomsten. Prospectief werd onderzocht welke subjectieve en objectieve aspecten van mondgezondheid zijn gerelateerd aan fysieke kwetsbaarheid. In de periode 1978-1980 is bij een representatieve steekproef van 40- tot...

Selecteer zoekcriteria