Zoek in het NTvT archief

Er zijn 55 zoekresultaten gevonden.

 • Uitdagingen voor de preventieve tandheelkunde

  C. van Loveren

  9 december 2016

  NTvT december 2016 Redactioneel

 • Alvorens progressie te kunnen maken in de preventieve tandheelkunde, is het raadzaam om een overzicht te maken van wat we wel en niet weten. Daarom hebben we deskundigen in Nederland gevraagd om de kennis van nu op papier te stellen en u aan te bieden als een serie over de preventieve tandheelkunde. De serie start in deze laatste maand van 2016; de overige bijdragen zullen in de loop van 2017 verschijnen.

 • Na de introductie van effectieve fluoridetandpasta in de jaren 1970 is de mondgezondheid sterk verbeterd. Sindsdien is er veel energie gestoken in de verbetering van de pasta’s. Een belangrijke verbetering is de verhoogde beschikbaarheid en duur van werking van fluoride. Daarnaast wordt momenteel geprobeerd fluoride te koppelen aan effectieve remineralisatiesystemen, hetgeen technologisch een uitdaging is. Door verschillende samenstellingen is de effectiviteit van tandpasta’s verschillend. Het is echter onmogelijk om alle beschikbare tandpasta’s 1 op 1 met elkaar te vergelijken. De exacte effectiviteit is niet van de samenstelling af te lezen en zelfs de dosis-responsrelatie tussen fluorideconcentratie en effectiviteit is niet duidelijk. Zorgvuldig gebruik van tandpasta zal kleine verschillen in effectiviteit compenseren. Voor het poetsen moeten tijdstippen gekozen worden waarop er voldoende tijd is om zorgvuldig te poetsen. Na het tandenpoetsen 1 minuut spoelen met de tandpastaslurry en een slokje water verhoogt mogelijk de effectiviteit van tandpasta. Voor de preventie van tandcariës is het gebruik van een effectieve fluoridetandpasta onontbeerlijk. Voor tandpasta’s met enkel fluoride als toegevoegd therapeutisch bestanddeel is de voorkeur van de patiënt een belangrijk criterium voor de keuze welke te gebruiken. Bij tandpasta’s met meerder actieve ingrediënten lijkt het raadzaam om te kiezen voor een tandpasta van een betrouwbaar merk dat onderzoeksresultaten kan overleggen.

 • Het artikel ‘Een economische evaluatie van 2 cariëspreventieve strategieën vergeleken met standaardzorg’ (Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 392-401) van Erik Vermaire werd door de prijscommissie van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis (gelieerd aan het NTvT) gekoze...

 • De ouders van kinderen met veel carieuze laesies zijn gemiddeld strenger en negatiever dan ouders van kinderen zonder cariës. Dat blijkt uit onderzoek van tandheelkundige Maddelon de Jong-Lenters. Zij analyseerde onder meer video-opnames van ouder-kindinteractie. Op 14 september 2016 verdedigde...

 • Chloorhexidine en lasers in de parodontologie

  C. van Loveren

  4 december 2015

  NTvT december 2015 Media

 • Academisch proefschrift

  D.E. SlotPrevention of gingivitis and treatment of periodontitis- chloorhexidine gels and dental lasersAmsterdam: Universiteit van ­Amsterdam, 2015290 bl., geïll.         Dit academische proefschrift bestaat uit 2 delen. Deel 1 behandelt het effect van chloorhexid...

 • Diagnose en behandeling van cariëslaesies

  M.C.D.N.J.M. Huysmans

  6 november 2015

  NTvT november 2015 Media

 • Boek

  A.J.P. van Strijp, J.P. van Amerongen, H.J. de Kloet, C. van Loveren, Ch. Penning, F.J.M. Roeters, A. Verhoef Cariëslaesies. Diagnose en behandeling Houten: Prelum, 2015 331 bl., geïll. € 87,50. ISBN 978 90 8562 130 0       De nieuwe ‘Penning’...

 • Een economische evaluatie van 2 cariëspreventieve strategieën vergeleken met standaardzorg

  J.H. Vermaire, C. van Loveren, W.B.F. Brouwer, M. Krol

  3 juli 2015

  NTvT juli en augustus 2015 Onderzoek en wetenschap

 • Een economische evaluatie werd uitgevoerd van een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar cariëspreventieve maatregelen in 6 jaar oude kinderen die werden toegewezen aan een controlegroep of een van de 2 experimentele groepen (IPFA: 2 extra professionele fluorideapplicaties per jaar, of NOC...

 • Cariëspreventieve strategieën bij 6-jarigen. Een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek

  J.H. Vermaire, C. van Loveren

  10 april 2015

  NTvT april 2015 Onderzoek en wetenschap

 • Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar cariëspreventieve strategieën werd uitgevoerd in een grote tandheelkundige praktijk met een patiëntenpopulatie van gemengde sociaaleconomische status. Een groep kinderen die een ‘non-operative caries treatment program’ (NOCTP...

 • Een omslag in cariësbehandeling bij kinderen: 'Gewoon Gaaf'

  W.H. van Palenstein Helderman, R.J.M. Gruythuysen, J.J.M. Bruers, A.J.P. van Strijp, C. van Loveren

  6 maart 2015

  NTvT maart 2015 Visie

 • Dit is een ‘position paper’ over ‘Gewoon Gaaf’, een omslag in de cariësbehandeling bij kinderen met de focus eerst en vooral op preventie. Cariës wordt nu gezien als een gedragsgerelateerde ziekte. Gedragsveranderingen staan centraal in de preventie van cariës,...

 • Promotie D. Duijster

  D. Duijster

  12 februari 2015

  NTvT Actueel

 • Gezin cruciaal voor mondgezondheid kinderen

  Om cariës bij kinderen te voorkomen moet meer worden ingezet op interventies gericht op het ondersteunen van de ouders en het bevorderen van de gezinsomgeving. Daar pleit Denise Duijster voor op basis van haar promotie-onderzoek. Ze promoveerde op 6 februari 2015 aan de Universiteit van Amsterd...

Selecteer zoekcriteria