Zoek in het NTvT archief

Er zijn 343 zoekresultaten gevonden.

 • De noodzaak van gerodontologie in onderwijs en onderzoek

  L. M.J. De Visschere, C. de Baat

  6 december 2019

  NTvT Mondzorg voor kwetsbare ouderen Thema

 • Het besef dat mondzorg voor de oudere patiënt zeer gewenst en bovendien noodzakelijk is, is pas enkele decennia oud. Het eerste onderzoek werd gedaan in 1978. In Nederland en Vlaanderen kwam het onderzoek naar mondzorg voor ouderen enkele jaren later van de grond: aan de universiteit van Nijmegen vond de eerste promotie op het vakgebied van de gerodontologie plaats in 1989, waarna er meer volgden. In 2005 werd het BENECOMO opgericht, een Belgisch-Nederlands consortium waarin geriatrisch-tandartsen en specialisten ouderengeneeskunde nauw samenwerken in onderzoeken. De samenwerking heeft onder andere ertoe geleid dat gerodontologie nu een breed vakgebied is dat rekening houdt met een toenemend belang van biomedische, psychologische en sociale factoren en een multidisciplinaire aanpak met aandacht voor preventie.

 • Kauwproblemen, dentitie en algemene gezondheid

  C. de Baat

  6 december 2019

  NTvT december 2019 Excerpten

 • Gerodontologie

  Diverse onderzoeken rapporteren kauwproblemen onder ouderen. Dit onderzoek had als doelstelling het bepalen van potentiële relaties tussen zelfgerapporteerde kauwproblemen, objectieve gebitsstatus en algemene gezondheid. Als onderdeel van een jaarlijks uitgevoerd verouderingsonderzoek onder ma...

 • Algemene ziekteleer

  Verlies van gebitselementen representeert objectief de ultieme gevolgen van de orale infectieziekten cariës en parodontitis. Chronische ontsteking en bacteriëmie zijn inducerend voor atherosclerose en dus voor cardiovasculaire ziekten. De doelstelling van dit onderzoek was de mogelijke rel...

 • Parodontale behandeling reduceert prediabetes

  C. de Baat

  8 november 2019

  NTvT november 2019 Excerpten

 • Algemene ziekteleer

  Wereldwijd nemen de prevalenties van diabetes mellitus en het voorstadium daarvan, prediabetes, dramatisch toe. Bij het ontstaan van diabetes mellitus type 2 zijn ontstekingsindicatoren aangetroffen in de bloedcirculatie. De doelstelling van dit onderzoek was de relatie tussen parodontitis en glykem...

 • Algemene ziekteleer

  Op grond van de resultaten van recente kleinschalige onderzoeken is geopperd dat invasieve dentale behandelingen atherosclerose induceren door invasie van orale bacteriën in de bloedcirculatie. Potentiële confounders in deze onderzoeken zijn diabetes mellitus, obesitas en roken. De doelste...

 • Gerodontologie

  In het Verenigd Koninkrijk is in de periode 2002-2014 een longitudinaal onderzoek naar veroudering uitgevoerd onder een basaal representatieve steekproef van zelfstandig wonende personen die in 2002 50 jaar of ouder waren. Deze groep leek uitermate geschikt om te onderzoeken of de eerder bij ouderen...

 • Cariësexplosie na bariatrische chirurgie

  W.J. Klüter, P. Koehestanie, C. de Baat

  6 september 2019

  NTvT september 2019 Casuïstiek

 • In een mondzorgpraktijk viel een patiënt op door veel diepe gecaviteerde cariëslaesies na een bariatrisch-chirurgische behandeling. Bestudering van de onderzoeksliteratuur leerde dat er aanwijzingen zijn voor een negatieve invloed van bariatrische chirurgie op de mondgezondheid. Cariësrisicofactoren als het aantal cariogene bacteriën in speeksel, een ontoereikende kwantiteit en kwaliteit van speeksel, gastro-oesofageale reflux en vomeren kunnen prominenter worden. Bovendien veranderen door de nieuwe anatomie van de gastro-intestinale tractus de voedingsgewoonten. Er zijn ook negatieve effecten van bariatrische chirurgie op het parodontium gevonden. Het is echter denkbaar dat door leefstijl en voedingsgewoonten bij patiënten met overgewicht al voorafgaand aan bariatrische chirurgie een slechtere orale gezondheid is ontstaan dan bij vergelijkbare patiënten zonder overgewicht. Begeleidingsprogramma’s voor en na bariatrische chirurgie lijken een positief effect te hebben op de mondgezondheid. Het is aanbevelenswaardig meer onderzoek naar de mondgezondheid in relatie tot bariatrische chirurgie te initiëren.

 • Vroege orale symptomen van de ziekte van Parkinson

  D.H.J. Jager, M.C. Verhoeff, K.D. van Dijk, C. de Baat

  5 juli 2019

  NTvT juli en augustus 2019 Casuïstiek

 • Een huistandarts stelde bij een 58-jarige man vast dat zijn mondverzorging opeens niet goed meer was. Vervolgens viel het de ingeschakelde mondhygiënist op dat de handvaardigheid van de man tekortschoot. Via de huisarts werd de man verwezen naar een neuroloog die de diagnose ziekte van Parkinson stelde. Door deze problematiek bleef de man ongeveer een jaar uit beeld bij de huistandarts. Daarna is een traject van intensieve begeleiding bij het mondzorggedrag in gang gezet. Gezien de progressiviteit van de ziekte van Parkinson is het op dit moment zaak te streven naar een levensloopbestendige mondgezondheid. De huistandarts dient zich daarbij te realiseren dat hij een blijvende zorgverlenende en begeleidende taak heeft tot het tijdstip waarop mantelzorg en thuiszorg niet meer toereikend of goed realiseerbaar zijn en opname in een woonzorgcentrum onvermijdelijk is. Pas daarna kan de huistandarts deze verantwoordelijkheid eventueel overdragen aan een aan het desbetreffende woonzorgcentrum verbonden tandarts-geriatrie.

 • Gnatologie

  Niet voor niets staan systematische literatuuronderzoeken en meta-analysen in de top van de piramide als het gaat om de bewijskracht van wetenschappelijke publicaties. Om de kwaliteit van systematische literatuuronderzoeken te waarborgen, hebben diverse organisaties richtlijnen opgesteld, zoals Coch...

 • Gnatologie

  Zowel anterieure verplaatsing van de discus articularis als juveniele idiopatische artritis kunnen bij beeldvormend onderzoek van het temporomandibulaire gewricht afwijkingen laten zien. Onbekend is welke waarneembare afwijkingen diagnostisch kenmerkend zijn voor deze stoornissen. Dit onderzoek had...

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende

Selecteer zoekcriteria