Zoek in het NTvT archief

Er zijn 313 zoekresultaten gevonden.

 • Ziekte van Parkinson: pathogenese, etiologie, symptomen, diagnostiek en beloop

  C. de Baat, M.A.E. van Stiphout, F. Lobbezoo, K.D. van Dijk, H.W. Berendse

  5 oktober 2018

  NTvT oktober 2018 Medisch

 • De ziekte van Parkinson is een langzaam progressieve neurodegeneratieve ziekte met karakteristieke bewegingssymptomen. Deze gaan vergezeld van of worden vaak zelfs voorafgegaan door symptomen die niet aan bewegen zijn gerelateerd. Neuropathologisch kenmerkt de ziekte zich door degeneratie van neuronen in specifieke regio’s van de hersenen, waaronder de dopaminerge neuronen in de pars compacta van de substantia nigra. Op moleculair niveau dragen disfunctie van mitochondriën, oxidatieve stress, verstoorde afbraak van proteïnen en reactieve microgliose bij aan de neurodegeneratie. Gevorderde leeftijd is een belangrijke risicofactor. Meer mannen dan vrouwen krijgen de ziekte. Tot de potentiële etiologische factoren behoren leefomgeving, leefstijl en genetische factoren. De diagnose wordt in eerste instantie gesteld aan de hand van het klinische beeld. Bij twijfel kunnen MRI en foto-emissie-computertomografie een bijdrage leveren aan het diagnostisch proces. Meestal overlijden de patiënten aan comorbiditeit. De ziekte heeft ook consequenties voor de functie van het orofaciale systeem.

 • Gerodontologie

  Kwetsbaarheid bij ouderen is een conditie van vatbaarheid voor slechte gezondheidsuitkomsten. Prospectief werd onderzocht welke subjectieve en objectieve aspecten van mondgezondheid zijn gerelateerd aan fysieke kwetsbaarheid. In de periode 1978-1980 is bij een representatieve steekproef van 40- tot...

 • Halitose bij kinderen met hyperplasie van het adenoïd

  C. de Baat

  5 oktober 2018

  NTvT oktober 2018 Excerpten

 • Algemene ziekteleer

  De meeste oorzaken van halitose bevinden zich in de mond. In ongeveer 5% van de gevallen is een ontsteking in het gebied van neus, neusbijholten, farynx en larynx de oorzaak. Kno-artsen bepaalden de prevalentie van halitose veroorzaakt door hypertrofie van het adenoïd in de nasofarynx van kinde...

 • Algemene ziekteleer

  De beschikbare prevalentiecijfers over halitose variëren sterk omdat ze meestal betrekking hebben op niet-representatieve groepen in bepaalde landen en vaak zijn gebaseerd op subjectieve rapportages. Om een raming te krijgen van hoe groot het probleem van halitose wereldwijd is, hebben de auteu...

 • Gnathologie

  Met betrekking tot temporomandibulaire disfunctie (TMD) is sinds 1977 een paradigmaverschuiving gaande van een biomedische naar een biopsychosociale benadering. In de biomedische benadering speelde occlusie een belangrijke rol. Velen vragen zich af of het terecht is dat deze rol naar de achtergrond...

 • Prothetische tandheelkunde

  Bij een fractuur van een implantaatopbouw kan het lastig zijn het apicale fractuurdeel te verwijderen. Vooral ook omdat de interne schroefdraad van het implantaat niet mag worden beschadigd. Inmiddels zijn hiervoor in de wetenschappelijke literatuur diverse methoden te vinden. Elke van deze methoden...

 • Determinanten van wortelcariës bij ouderen

  C. de Baat

  7 september 2018

  NTvT september 2018 Excerpten

 • Gerodontologie

  Het ontstaan van wortelcariës bij ouderen wordt niet alleen bepaald door lokale orale omstandigheden, maar ook door sociaaleconomische factoren als opleiding, inkomen en woongebied. De doelstelling van dit onderzoek was het vaststellen van persoonlijke en sociaaleconomische determinanten van wo...

 • Gerodontologie

  Risico-indicatoren voor valincidenten van ouderen zijn leeftijd, chronische ziekten, onvoldoende beweging en medicijngebruik. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat ook een slechte mondgezondheid invloed heeft. Daarom had dit onderzoek als doelstelling bij ouderen de mogelijke relatie aan te tonen tusse...

 • Serie: Medicamenten en mondzorg. Proliferatie van de gingiva

  C. de Baat, P.G.M.A. Zweers, A. Vissink

  6 juli 2018

  NTvT juli en augustus 2018 Onderzoek en wetenschap

 • De bijwerkingen van medicamenten en zelfzorgmiddelen op de gingiva zijn te verdelen in ontsteking, intrinsieke verkleuring, irritatie, trauma, cytotoxiciteit, lichenoïde reactie en proliferatie. Het laatstgenoemde type bijwerking komt in dit artikel aan de orde, de andere 6 zijn in een vorig artikel behandeld. Proliferatie van de gingiva als bijwerking van medicamenten is gerapporteerd voor anti-epileptica, calcineurineremmers, calciumantagonisten en isotretinoïne. Voor de in Nederland geregistreerde anti-epileptica geldt dit voornamelijk voor fenytoïne, maar ook voor carbamazepine, ethosuximide, fenobarbital, gabapentine, levetiracetam, primidon en valproïnezuur. Alle in Nederland geregistreerde calcineurineremmers kunnen de bijwerking hebben. Dit geldt ook voor bijna alle calciumantagonisten, maar in het bijzonder voor de dihydropyridinen. Vermoedelijk kan de bijwerking op een aantal manieren worden tegengegaan. Primair staat een goede mondverzorging. Verder zijn proteïnen en cellen ontdekt die een belangrijke rol spelen en er zijn middelen die de potentie hebben om deze proteïnen en cellen uit te schakelen.

 • De invloed van het lymfestelsel op parodontitis

  C. de Baat

  6 juli 2018

  NTvT juli en augustus 2018 Excerpten

 • Parodontologie

  Bij parodontitis worden, waarschijnlijk onder invloed van de vasculaire endotheelgroeifactor C (VEGFC), de lymfevaten groter (hyperplasie) en worden nieuwe lymfevaten gevormd (lymfangiogenese). Onbekend is of deze uitbreiding van het lymfestelsel beschermende of juist stimulerende invloed heeft op p...

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende

Selecteer zoekcriteria