Zoek in het NTvT archief

Er zijn 336 zoekresultaten gevonden.

 • Vroege orale symptomen van de ziekte van Parkinson

  D.H.J. Jager, M.C. Verhoeff, K.D. van Dijk, C. de Baat

  5 juli 2019

  NTvT juli en augustus 2019 Casuïstiek

 • Een huistandarts stelde bij een 58-jarige man vast dat zijn mondverzorging opeens niet goed meer was. Vervolgens viel het de ingeschakelde mondhygiënist op dat de handvaardigheid van de man tekortschoot. Via de huisarts werd de man verwezen naar een neuroloog die de diagnose ziekte van Parkinson stelde. Door deze problematiek bleef de man ongeveer een jaar uit beeld bij de huistandarts. Daarna is een traject van intensieve begeleiding bij het mondzorggedrag in gang gezet. Gezien de progressiviteit van de ziekte van Parkinson is het op dit moment zaak te streven naar een levensloopbestendige mondgezondheid. De huistandarts dient zich daarbij te realiseren dat hij een blijvende zorgverlenende en begeleidende taak heeft tot het tijdstip waarop mantelzorg en thuiszorg niet meer toereikend of goed realiseerbaar zijn en opname in een woonzorgcentrum onvermijdelijk is. Pas daarna kan de huistandarts deze verantwoordelijkheid eventueel overdragen aan een aan het desbetreffende woonzorgcentrum verbonden tandarts-geriatrie.

 • Gnatologie

  Niet voor niets staan systematische literatuuronderzoeken en meta-analysen in de top van de piramide als het gaat om de bewijskracht van wetenschappelijke publicaties. Om de kwaliteit van systematische literatuuronderzoeken te waarborgen, hebben diverse organisaties richtlijnen opgesteld, zoals Coch...

 • Gnatologie

  Zowel anterieure verplaatsing van de discus articularis als juveniele idiopatische artritis kunnen bij beeldvormend onderzoek van het temporomandibulaire gewricht afwijkingen laten zien. Onbekend is welke waarneembare afwijkingen diagnostisch kenmerkend zijn voor deze stoornissen. Dit onderzoek had...

 • Speeksel en speekseldiagnostiek

  C. de Baat

  5 juli 2019

  NTvT juli en augustus 2019 Excerpten

 • Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

  De doelstelling van de auteurs was een overzicht te geven van het speekselonderzoek in de afgelopen 100 jaar. Eerste vereiste was het creëren van eenvoudige methoden om speeksel te verzamelen, uit zowel de 3 paren grote speekselklieren als de accessoire speekselklieren. Aansluitend werd het be...

 • Gnatologie

  Juveniele idiopathische artritis is een gewrichtsziekte op basis van ontsteking zonder bekende etiologie die uiterlijk op 16-jarige leeftijd begint. In sommige gevallen zijn ook de temporomandibulaire gewrichten aangetast waardoor de groei van de mandibula kan worden belemmerd. Pijn, mandibulaire as...

 • Serie: Medicamenten en mondzorg. Medicamenten en verslavende middelen die potentieel bruxisme induceren of dempen

  C. de Baat, M.C. Verhoeff, P.G.M.A. Zweers, A. Vissink, F. Lobbezoo

  3 mei 2019

  NTvT mei 2019 Onderzoek en wetenschap

 • Bruxisme wordt omschreven als een repetitieve kauwspieractiviteit die wordt gekarakteriseerd door klemmen of knarsen met de tanden of kiezen en/of fixeren van of duwen met de mandibula. Dit artikel geeft een inventarisatie van in Nederland geregistreerde medicamenten en van verslavende middelen waarvan is gemeld dat ze als bijwerking bruxisme kunnen induceren of verergeren en van in Nederland geregistreerde medicamenten waarvan is gemeld dat ze bestaand bruxisme kunnen dempen. Groepen medicamenten waarvan bruxisme als potentiële bijwerking bekend is, zijn amfetaminen, anti-epileptica en selectieve serotonineheropnameremmers. In de wetenschappelijke literatuur aangetroffen afzonderlijke medicamenten die deze potentie hebben zijn aripiprazol, atomoxetine, duloxetine, flecaïnide, ketotifen en methadon. Verslavende middelen met bruxisme als potentiële bijwerking zijn alcohol, heroïne, methamfetamine, methyleendioxymethamfetamine, nicotine en piperazinen. Medicamenten die de potentie hebben bruxisme te dempen, zijn botulinetoxine A, bromocriptine, buspiron, clonazepam, clonidine, gabapentine en levodopa.

 • Algemene ziekteleer

  Dit artikel geeft aan de hand van een literatuuroverzicht informatie over de huidige stand van de wetenschap die zich bezighoudt met tongbeslag in relatie tot halitose en de algemene gezondheid. Tongbeslag ontstaat tussen de papillae filiformes, vooral op het dorsale deel van de tongrug. Het bestaa...

 • Algemene ziekteleer

  Organoleptisch onderzoek wordt beschouwd als de gouden standaard in de diagnostiek van halitose. De methode kent echter enkele nadelen, zoals zijn subjectiviteit en slechte reproduceerbaarheid en de schaamte die patiënten ervaren als de waarnemer zeer dichtbij komt om de ademgeur te beoordelen....

 • Algemene ziekteleer

  Vaak heeft de beleving van of angst voor het hebben van halitose gevolgen voor het sociaal functioneren. Om met een vragenlijst de emotionele, cognitieve en gedragsmatige gevolgen van halitose in kaart te brengen, hebben de onderzoekers de uit 18 vragen bestaande Halitosis Consequences Inventory (IC...

 • Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

  De etiologie van mondbranden is nog altijd onbekend en daardoor is een doelmatige behandeling eigenlijk onmogelijk. Dit artikel geeft een overzicht van de recente literatuur over de etiologie en de behandeling van mondbranden. Steeds meer aanwijzingen worden gevonden voor een neuropathische compone...

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende

Selecteer zoekcriteria