Zoek in het NTvT archief

Er zijn 56 zoekresultaten gevonden.

 • Niet-carieuze cervicale laesies

  C. van Loveren

  6 september 2019

  NTvT september 2019 Media

 • Boek

  P.V. Soares, J.O. Grippo (eds.)Noncarious cervical lesions andcervical dentin hypersensitivity:etiology, diagnosis, and treatmentHanover Park: QuintessencePublishing Co. Inc., 2017196 bl, geïll. € 155,00ISBN 978 0 86715 714 7 De eerste indruk is een mooi boek met een indrukwekkend lange...

 • Promotie J.F.M. Scheerman

  Janneke Scheerman ontwikkelde en evalueerde voor haar promotie een app die jongeren (12 tot 16 jaar) met orthodontische apparatuur moet helpen beter hun tanden te poetsen. Om de app te kunnen richten op het mondgezondheidsgedrag en de daaraan gerelateerde determinanten van jongeren in deze leeftijds...

 • Ultra-conservatieve behandeling van caviteiten

  C. van Loveren

  2 maart 2018

  NTvT maart 2018 Media

 • Academisch proefschrift

  M.C. Mijan Ultra-conservative treatment for managing cavitated dentine carious lesions in primary teeth: clinical, behavioural and laboratory aspects Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen, 2017 182 bl., geïll  In dit academisch proefschrift wordt het succes van de ultra-conservatieve...

 • Promotie Y. Liao

  13 oktober 2017

  NTvT Actueel

 • Fluorideresistente S. mutans nader onderzocht

  Fluoride wordt al meer dan 5 decennia gebruikt als het meest effectieve middel tegen cariës. Langdurige blootstelling aan hoge concentraties fluoride kan echter leiden tot de ontwikkeling van fluorideresistentie van orale bacteriën. Ying Liao deed een aantal experimenten gericht op fenotyp...

 • Serie: Medicamenten en mondzorg 5. Bijwerkingen van medicamenten en zelfzorg­middelen op gebitselementen

  C. de Baat, P.G.M.A. Zweers, C. van Loveren, A. Vissink

  6 oktober 2017

  NTvT oktober 2017 Onderzoek en wetenschap

 • Intrinsieke verkleuring komt voor als bijwerking van fluoride en tetracyclinen. Extrinsieke verkleuring kan ontstaan door aanslag op het oppervlak of door verkleuring van de pellikel en/of de biofilm op het oppervlak onder invloed van chloorhexidine, ferropreparaten, etherische oliën, sommige antibiotica en tinfluoride. Een inhiberend effect op orthodontische verplaatsing is gemeld bij het gebruik van prostaglandinesynthetaseremmers. Als medicamenten of zelfzorgmiddelen hyposialie induceren of veel sacharose bevatten, kan cariës ontstaan. Erosie kan ontstaan als medicamenten of zelfzorgmiddelen een hoge zuurgraad hebben. Attritie is een bekende bijwerking van serotonineheropnameremmers, antiparkinsonmiddelen en antipsychotica. Congenitale dysplasie ziet men na behandeling met cytostatica op kinderleeftijd. Externe dentineresorptie in het cervicale gebied is een bijwerking van intern bleken. Prenatale expositie aan anti-epileptica en behandeling van kinderen met cytostatica kunnen leiden tot agenesieën. Antiseptica die worden toegepast bij extern bleken en tandpasta’s die als bijkomend doel hebben extrinsieke verkleuring en vorming van tandsteen te voorkomen, kunnen hypersensitiviteit veroorzaken.

 • Preventieve tandheelkunde 8. Voeding en cariës

  C. van Loveren

  6 oktober 2017

  NTvT oktober 2017 Onderzoek en wetenschap

 • De roep om minder suiker te gebruiken ten gunste van de algemene gezondheid klinkt steeds luider. De vraag is op welke wijze het gebruik van minder suiker ook zou kunnen bijdragen aan een lager cariësrisico. Dit kan worden bereikt door de frequentie van suikerhoudende tussendoortjes te beperken. In Nederland wordt vanwege de gebitsgezondheid geadviseerd maximaal 4 keer iets tussen de maaltijden in te consumeren. Een andere manier om het dieet minder cariogeen te maken is suiker in voedingsmiddelen te vervangen door intensieve niet-calorische zoetstoffen en calorische suikeralcoholen of door ‘nieuwe koolhydraten’. Van de intensieve niet-calorische zoetstoffen en calorische zoetstoffen is al aangetoond dat zij niet cariogeen zijn. Nieuwe koolhydraten zullen nog op cariogeniteit moeten worden getest.

 • Op vrijdag 22 september 2017 werden tijdens de NTvT Auteursdag in het Gemeentemuseum in Den Haag 2 auteurs in het zonnetje gezet vanwege hun publicatie in het NTvT. De Publicatieprijs 2016 en de Debuutprijs 2017, beschikbaar gesteld door de aan het NTvT gelieerde Stichting Bevordering Tandheelkundig...

 • Promotie V. Boka

  19 september 2017

  NTvT Actueel

 • Behandelangst bij Griekse kinderen

  Vasiliki (Vanessa) Boka keek in haar promotieonderzoek naar de mogelijke oorzakelijke factoren van behandelangst bij kinderen, zoals psychologische aspecten, behandelangst bij de ouders en de aan- of afwezigheid van ouders tijdens een tandheelkundige behandeling. Het onderzoek werd verricht onder ki...

 • De preventie van cariës lijkt redelijk eenvoudig. Met een goede zelfzorg, bestaande uit plaqueverwijdering met fluoridetandpasta en het beperken van zoetmomenten is de ziekte grotendeels te voorkomen. De meeste ouders beschikken over voldoende kennis en motivatie om deze preventie-adviezen voor hun kind op te volgen. Toch blijkt de praktijk weerbarstig, doordat ouders barrières ervaren die een goede zelfzorg in de weg staat. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste gezinsfactoren die van invloed zijn op de zelfzorg en cariës bij kinderen. Hieronder vallen opvattingen van de ouders, de manier waarop ouders met het kind omgaan en communiceren (het opvoedgedrag) en de manier waarop het reilen en het zeilen binnen het gezin is geregeld (het gezinsfunctioneren). Het is belangrijk om als mondzorgverlener in gesprek te gaan met ouders om te achterhalen waar de mogelijke barrières zitten. Hierdoor kan afgestemde voorlichting worden gegeven die ouders helpt de mondgezondheidsadviezen op te volgen.

 • Preventieve tandheelkunde 4. Preventie en behandeling van dentine-overgevoeligheid

  F.N. van der Weijden, C. van Loveren, D.E. Slot, G.A. van der Weijden

  3 maart 2017

  NTvT maart 2017 Onderzoek en wetenschap

 • Veel mensen hebben weleens last van pijn als ze lucht langs hun tandhalzen zuigen of bij het drinken van bijvoorbeeld een koude drank. De belangrijkste preventie is ervoor te zorgen dat het dentine niet bloot komt te liggen. Als het dentine wel blootligt, moeten zowel chemische als mechanische beschadigingen van het tand­oppervlak worden voorkomen. Behandeling kan het beste zo min mogelijk invasief plaatsvinden en bestaat als eerste stap uit het door de patiënt te laten tandenpoetsen en/of op de gevoelige plek te laten masseren met tandpasta’s die speciaal zijn ontwikkeld zijn voor mensen met gevoelige tandhalzen. Als extra ondersteuning kan een spoelmiddel worden gebruikt. Als deze aanpak onvoldoende resultaat oplevert, kunnen professionele middelen worden ingezet. Ook hierbij moeten de minst invasieve opties als eerste worden geprobeerd alvorens over te gaan op invasieve behandelingen.

Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende

Selecteer zoekcriteria