Zoek in het NTvT archief

Er zijn 4 zoekresultaten gevonden.

 • Preventieve tandheelkunde 6. Preventie van cariës bij kwetsbare ouderen

  C.D. van der Maarel-Wierink, C. de Baat

  9 juni 2017

  NTvT juni 2017 Onderzoek en wetenschap

 • Veel ouderen hebben een slechte mondgezondheid met (wortel)cariës als veelvoorkomend probleem. Alarmerende onderzoeks­resultaten doen de vraag rijzen of er voldoende preventieve maatregelen worden genomen om het ontstaan en de progressie van ­(wortel)­cariës bij kwetsbare ouderen te voorkomen. Uit recente onderzoeksliteratuur bleek dat dagelijks gebruik van tandpasta met 5.000 ppm fluoride en 3-maandelijks professioneel aangebrachte chloorhexidine- of natriumfluoridelak bij kwetsbare ­ouderen of volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking het risico op wortelcariës kan halveren. Tandpasta met 5.000 ppm is in Nederland (nog) niet verkrijgbaar. Op dit moment is het advies ‘Preventie van wortelcariës’ de enige richtlijn. Een andere maatregel om achteruitgang van de mondgezondheid van kwetsbare ouderen te voorkomen, is aandacht besteden aan kwetsbare ouderen die wegens toename van fysieke problemen en zorgafhankelijkheid wegblijven van reguliere periodieke mondonderzoeken. Juist op dat moment is intensiveren van professionele mondzorg met instructie aan mantelzorgers en verzorgenden en extra preventieve maatregelen ter bestrijding van (wortel)cariës noodzakelijk.

 • Proefschriften 25 jaar na dato 41. Aanpassingsvermogen van ouderen

  C. de Baat, A.E. Gerritsen, G.J. van der Putten, C.D. van der Maarel-Wierink

  4 september 2015

  NTvT september 2015 Onderzoek en wetenschap

 • In 1990 verscheen het proefschrift ‘Een kunstgebit bij ouderen, een kwestie van aanpassen?’. Het onderzoek dat er aan ten grondslag lag, betrof onder andere het vinden van een meetinstrument voor het aanpassingsvermogen van ouderen aan volledige gebitsprothesen. De conclusie was dat een...

 • Nazorg voor duurzaamheid en profijtelijkheid van kronen en bruggen

  C. de Baat, C. van Loveren, C.D. van der Maarel-Wierink, D.J. Witter, N.H.J. Creugers

  5 juli 2013

  NTvT Kronen en bruggen Thema

 • In het continue traject van nazorg kunnen, tijdens een periodiek mondonderzoek of tussentijds, diverse complicaties van kronen en bruggen worden gesignaleerd. De beoordeling van een bepaalde complicatie kan leiden tot 1 van 4 benaderingswijzen: geen behandeling maar wel monitoren, herstel, reparatie, vervanging.

 • Het krachtenspel van kronen en bruggen in het occlusiesysteem, mede in relatie tot het orofaciale systeem

  C. de Baat, D.J. Witter, C.D. van der Maarel-Wierink, N.H.J. Creugers

  8 februari 2013

  NTvT Kronen en bruggen Thema

 • Noodzakelijk is kennis over de mechanische gevolgen van anatomische reductie, de adaptatiemogelijkheden, de reservecapaciteiten, de compensatiemechanismen en de mechanische aspecten van herstel of verhoging van het functieniveau van het occlusiesysteem.

Selecteer zoekcriteria