Zoek in het NTvT archief

Er zijn 6 zoekresultaten gevonden.

 • Wortelcariës van prevalentie tot therapie

  C.D. van der Maarel-Wierink

  4 januari 2019

  NTvT januari 2019 Media

 • M.R.O. Carrilho. Root caries: from prevalence to therapy Series Monographs in oral science (eds.:A. Lussie, M.A.R. Buzalaf) Basel: Karger, 2017 136 bl., geïll. Prijs € 130,00 ISBN 978 3 318 06112 3 De eerste hoofdstukken van dit boek laten zien dat weinig betrouwbare prevalentie- en inc...

 • Actieve zuurstof bij de behandeling van (wortel)cariës en de toepasbaarheid ervan bij kwetsbare ouderen

  J.W.M. van Gemert, C.D. van der Maarel-Wierink, W.J. Klüter, E. Hillebrands, G.J. van der Putten

  2 maart 2018

  NTvT maart 2018 Onderzoek en wetenschap

 • In 2000 werd naar aanleiding van de uitkomsten van een labora­toriumonderzoek naar het antimicrobiële effect van ozon (een vorm van actieve zuurstof) op cariëslaesies in tandwortels gesuggereerd dat er een nieuwe, snelle en eenvoudige manier was gevonden om cariës te behandelen. Doel van het hier beschreven literatuur­onderzoek was te achterhalen in hoeverre de effectiviteit van actieve zuurstof bij de behandeling van (wortel)cariës is aangetoond door in vivo-onderzoek. Uit de resultaten bleek dat de kwaliteit van de verschillende onderzoeken niet hoog is en dat er tot op heden onvoldoende goed wetenschappelijk bewijs is dat het gebruik van ozon een effectieve behandeling tegen (wortel)cariës is. De conclusie dat actieve zuurstof, in welke vorm dan ook, geen positieve bijdrage kan leveren aan de strijd tegen cariës, is echter nog te vroeg.

 • Preventieve tandheelkunde 6. Preventie van cariës bij kwetsbare ouderen

  C.D. van der Maarel-Wierink, C. de Baat

  9 juni 2017

  NTvT juni 2017 Onderzoek en wetenschap

 • Veel ouderen hebben een slechte mondgezondheid met (wortel)cariës als veelvoorkomend probleem. Alarmerende onderzoeks­resultaten doen de vraag rijzen of er voldoende preventieve maatregelen worden genomen om het ontstaan en de progressie van ­(wortel)­cariës bij kwetsbare ouderen te voorkomen. Uit recente onderzoeksliteratuur bleek dat dagelijks gebruik van tandpasta met 5.000 ppm fluoride en 3-maandelijks professioneel aangebrachte chloorhexidine- of natriumfluoridelak bij kwetsbare ­ouderen of volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking het risico op wortelcariës kan halveren. Tandpasta met 5.000 ppm is in Nederland (nog) niet verkrijgbaar. Op dit moment is het advies ‘Preventie van wortelcariës’ de enige richtlijn. Een andere maatregel om achteruitgang van de mondgezondheid van kwetsbare ouderen te voorkomen, is aandacht besteden aan kwetsbare ouderen die wegens toename van fysieke problemen en zorgafhankelijkheid wegblijven van reguliere periodieke mondonderzoeken. Juist op dat moment is intensiveren van professionele mondzorg met instructie aan mantelzorgers en verzorgenden en extra preventieve maatregelen ter bestrijding van (wortel)cariës noodzakelijk.

 • Proefschriften 25 jaar na dato 41. Aanpassingsvermogen van ouderen

  C. de Baat, A.E. Gerritsen, G.J. van der Putten, C.D. van der Maarel-Wierink

  4 september 2015

  NTvT september 2015 Onderzoek en wetenschap

 • In 1990 verscheen het proefschrift ‘Een kunstgebit bij ouderen, een kwestie van aanpassen?’. Het onderzoek dat er aan ten grondslag lag, betrof onder andere het vinden van een meetinstrument voor het aanpassingsvermogen van ouderen aan volledige gebitsprothesen. De conclusie was dat een...

 • Nazorg voor duurzaamheid en profijtelijkheid van kronen en bruggen

  C. de Baat, C. van Loveren, C.D. van der Maarel-Wierink, D.J. Witter, N.H.J. Creugers

  5 juli 2013

  NTvT Kronen en bruggen Thema

 • In het continue traject van nazorg kunnen, tijdens een periodiek mondonderzoek of tussentijds, diverse complicaties van kronen en bruggen worden gesignaleerd. De beoordeling van een bepaalde complicatie kan leiden tot 1 van 4 benaderingswijzen: geen behandeling maar wel monitoren, herstel, reparatie, vervanging.

 • Het krachtenspel van kronen en bruggen in het occlusiesysteem, mede in relatie tot het orofaciale systeem

  C. de Baat, D.J. Witter, C.D. van der Maarel-Wierink, N.H.J. Creugers

  8 februari 2013

  NTvT Kronen en bruggen Thema

 • Noodzakelijk is kennis over de mechanische gevolgen van anatomische reductie, de adaptatiemogelijkheden, de reservecapaciteiten, de compensatiemechanismen en de mechanische aspecten van herstel of verhoging van het functieniveau van het occlusiesysteem.

Selecteer zoekcriteria