Zoek in het NTvT archief

Er zijn 26 zoekresultaten gevonden.

 • Promotie A. van ’t Spijker

  Uit het door Arie van ’t Spijker uitgevoerde systematisch literatuuronderzoek naar het voorkomen van gebitsslijtage toonde aan dat – volgens de literatuur van 1980 tot medio 2007 - ernstige gebitsslijtage voorkomt bij 3% van de 20-jarigen en stijgt tot 17% van de 70-jarigen. Van ’t...

 • Atlas over gebitsslijtage

  C.P. Bots

  6 april 2018

  NTvT april 2018 Media

 • Boek

  A.W.J. van Pelt, C.M. Kreulen, F. Lobbezoo, P. Wetselaar (red.) Atlas gebitsslijtage. Diagnose, behandeling en prognose Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2018 305 bl., geïll. € 150,00 ISBN 978 90 368 05377 Dit boek zal iedere tandarts direct pakken om door te bladeren, te lezen en er &lsqu...

 • Kroon of restauratie na wortelkanaalbehandeling

  Na een wortelkanaalbehandeling van een molaar raden tandartsen vaak aan een kroon met een stiftopbouw te laten maken. Vaak moet de molaar dan worden beslepen. Composiet kan een alternatief zijn voor een kroon. Jovito Skupien bracht in kaart hoe succesvol restauratieve behandelingen van molaren na ee...

 • Functionele occlusie

  C.M. Kreulen

  8 juli 2016

  NTvT juli en augustus 2016 Media

 • Boek

  I. Klineberg, S.E. Eckert Functional occlusion in restorative dentistry and prosthodontics Oxford: Elsevier, 2015 270 bl., geïll. £ 82.99 ISBN 978 0 723 438090         Een van de motieven voor dit boek is de (hernieuwde) belangstelling voor de functionele occlus...

 • Scholing in de tandheelkundige radiologie

  W.J.M. van der Sanden, C.M. Kreulen, W.E.R. Berkhout

  8 april 2016

  NTvT Geavanceerde toepassingen van radiologie in de tandheelkunde Thema

 • Röntgendiagnostiek is een essentieel onderdeel van de dagelijkse praktijkvoering. Vanwege het potentieel schadelijke karakter van ioniserende straling wordt het klinisch gebruik van de röntgenopname ingekaderd door klinische richtlijnen en wettelijke regelgeving. Studenten krijgen een intensieve theoretische en praktische training in praktische en theoretische radiologie, met als doel het verkrijgen van het certificaat ‘Eindtermen Stralingshygiëne voor Tandartsen en Orthodontisten’. Aanbevolen wordt uitbreiding van het onderwijs met de vereiste kennisgebieden ter verkrijging van het certificaat ‘Eindtermen Stralingshygiëne voor het gebruik van CBCT-toestellen door tandartsen’. Tandartsen-algemeen practici worden geconfronteerd met veranderende wet- en regelgeving, op alle vlakken van de praktijkvoering. Een van de grootste wettelijke veranderingen op het gebied van de tandheelkundige radiologie is het in werking treden van het ‘Besluit stralingsbescherming’ in 2014. Een grote groep tandartsen wordt daarnaast geconfronteerd met de overgang van conventionele naar digitale röntgenbeelden, met alle uitdagingen en veranderingen in de dagelijkse praktijk van dien.

 • Tandtechnische aspecten van de vervaardiging van kronen en bruggen

  E.J. Wiersema, C.M. Kreulen, P. Latzke, D.J. Witter, N.H.J. Creugers

  9 mei 2014

  NTvT Kronen en bruggen Thema

 • De digitale procedure kent momenteel nog steeds een afsluitende analoge procedure, namelijk de afwerking van de prothetische constructie aan het eind van de tandtechnische vervaardigingsfase. Daarmee is deze procedure dus nog niet compleet digitaal.

 • Onder de loep! Arie van 't Spijker

  A. van ’t Spijker

  10 januari 2014

  NTvT Actueel

 • Arie van ’t Spijker is promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen en verricht sinds 2004 onderzoek bij de afdeling Orale Functieleer van het Universitair Medisch Centrum St Radboud. Promotoren van zijn onderzoek zijn prof. dr. N.H.J. Creugers en dr. C.M. Kreulen. De redactie van het Nederlan...

 • Bepaling en registratie van de maxillomandibulaire relatie bij de vervaardiging van kronen en bruggen

  E.J. Wiersema, C.M. Kreulen, C. de Baat, D.J. Witter, N.H.J. Creugers

  8 november 2013

  NTvT Kronen en bruggen Thema

 • Digitale gebitsmodellen, verkregen met een mondscanner, worden in een virtuele ruimte op elkaar gezet op basis van een zogenoemde relatiescan. Een relatiescan wordt verkregen door in het occlusiesysteem de buccale vlakken van de zijdelingse delen van de maxilla en de mandibula in de juiste relatie te scannen.

 • Bevestiging van kronen en bruggen

  C.M. Kreulen, J.G.C. Wolke, C. de Baat, N.H.J. Creugers

  8 november 2013

  NTvT Kronen en bruggen Thema

 • In afwijking van de gebruikelijke toepassing van composietcementen wordt de adhesieflaag ook wel op de harde gebitsweefsels en dan vooral op het dentine aangebracht direct na de preparatie van een pijlerelement en voorafgaand aan het maken van de afdruk. Deze methode wordt aangeduid als immediate dentinevoorbewerking (‘immediate dentin sealing’).

 • De conventionele en de digitale afdrukmethode voor kronen en bruggen

  E.J. Wiersema, C.M. Kreulen, N.H.J. Creugers

  5 juli 2013

  NTvT Kronen en bruggen Thema

 • De mondscanner is niet in alle situaties geschikt en is mogelijk financieel nog niet aantrekkelijk. Vooral het formaat van de mondscanner en de relatieve onnauwkeurigheid van afdrukken van volledige tandbogen zal de conventionele afdrukmethode voorlopig niet doen verdwijnen.

Vorige 1 2 3 Volgende

Selecteer zoekcriteria