Zoek in het NTvT archief

Er zijn 22 zoekresultaten gevonden.

 • Onafhankelijk. Onderzoekend. Onderscheidend.

  C.P. Bots

  4 januari 2019

  NTvT januari 2019 Redactioneel

 • Het NTVT is vernieuwd: de toekomstbestendige nieuwe huisstijl is gebaseerd op de onderscheidende kernwaarden van het tijdschrift. Het is vernieuwend door nieuwe concepten rondom het verkrijgen van wetenschappelijke kennis, verbindend door onafhankelijk te onderzoeken hoe we mensen bij elkaar kunnen brengen en de link tussen de wetenschap en de praktijk kunnen leggen en aantrekkelijk door een mooie vormgeving, goede leesbaarheid, relevantie, met als basis kwalitatief, betrouwbaar en peer-reviewed onderzoek.

 • Na meer dan 40 jaar inzet bij de vakgroep tandheelkunde heeft prof. dr. Luc De Visschere op vrijdag 23 november 2018 afscheid genomen tijdens een speciaal georganiseerd symposium in de universiteit van Gent. De Visschere begon na zijn afstuderen in 1976 als halftijds assistent van de afdeling Conser...

 • In memoriam dr. Boudewijn Stegenga

  F.K.L. Spijkervet, C.P. Bots

  15 november 2018

  NTvT Actueel

 • 25 september 1955 – 27 oktober 2018

  Na een ziekbed van bijna een jaar is NTvT-redacteur dr. Boudewijn Stegenga op 27 oktober als gevolg van zijn ongeneeslijke ziekte overleden. Boudewijn Stegenga startte in 1978 met de studie Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Al in die tijd ontwikkelde hij zijn grote interesse voor de...

 • Grenzeloze tandheelkunde?!

  C.P. Bots

  9 november 2018

  NTvT november 2018 Redactioneel

 • We leven in een tijd waarin de behandelmogelijkheden binnen de genees- en tandheelkunde sterk zijn toegenomen en er geen grenzen meer lijken te bestaan. Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen lijken zich in een stroomversnelling te bevinden waardoor vrijwel al het denkbare binnen handbereik komt. Dan is het goed te realiseren dat het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde in een lange traditie staat van 125 jaar in het Nederlands, wetenschappelijk publiceren over tandeheelkunde. Deze mijlpaal vierde het NTvT onder andere met de publicatie van een fraaie lustrumuitgave, het beschikbaar stellen van extra onderzoekbeurzen én de Nationale Tandheelkunde Quiz.

 • Verslag lustrumcongres Dr. G.J. van Hoytemastichting

  Congresverslag van het het lustrumcongres van de 50-jarige Dr. G.J. van Hoytema Stichting. Mét een video waarin hoofdredacteur Casper Bots en redacteur Joerd van de Meer het congres nabeschouwen.

 • Atlas over gebitsslijtage

  C.P. Bots

  6 april 2018

  NTvT april 2018 Media

 • Boek

  A.W.J. van Pelt, C.M. Kreulen, F. Lobbezoo, P. Wetselaar (red.) Atlas gebitsslijtage. Diagnose, behandeling en prognose Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2018 305 bl., geïll. € 150,00 ISBN 978 90 368 05377 Dit boek zal iedere tandarts direct pakken om door te bladeren, te lezen en er &lsqu...

 • Congres 'Restaureren 2018'

  C.P. Bots

  6 februari 2018

  NTvT Actueel

 • Congresverslag

  Op 2 februari 2018 organiseerde Bureau Kalker het congres ‘Restaureren 2018’. In het ochtendprogramma van dit klinisch, tandheelkundig congres zette dr. Sjoerd Smeekens het behandelconcept uiteen dat gericht is op het op een voorspelbare wijze uitvoeren van een tandheelkundige behandeling. De kern van het betoog was dat in eerste instantie de natuurlijke morfologie van de gebitselementen moet worden hersteld, inclusief ontsnappingsgroeven en dergelijke. Daarbij volgt de vorm de functie. Daarnaast speelt front- en hoektandgeleiding een belangrijke rol bij het ontlasten van de zijdelingse delen. Smeekens gaf aan dat bij het ontbreken van hoektandgeleiding 5 keer zoveel kracht op de zijdelingse delen komt.

 • Het was in het najaar van 1893, inmiddels 1500 maanden geleden, dat de Nederlandsche Tandmeesters-Vereeniging (N.T.V) werd opgericht. De 17 leden van de N.T.V. besloten het Tijdschrift voor Tandheelkunde op te richten met als doel: bijscholing. Tijdens hun discussies over de keuze voor de juiste titel, tandmeester of tandarts, konden zij niet vermoeden dat het nog 125 jaar zou duren voordat de door hen ingezette vrijwillige en intrinsieke behoefte aan bij- en nascholing binnen de tandheelkunde verplicht zou worden.

 • Academisch proefschrift

  J.H. Matse Salivary gland tumors: profiling and biomaker discoveryAmsterdam: Vrije Universiteit, 2017 132 bl. geïll. Voor de snelle diagnostiek van speekselklier­tumoren zouden niet-invasieve biomarkers vanuit DNA, RNA en eiwit een zeer nuttige rol kunnen spelen. Speeksel zou daarbij mog...

 • Biochemie van speeksel in een gezond ecosysteem

  C.P. Bots

  8 september 2017

  NTvT september 2017 Media

 • Academisch proefschrift

  A. Prodan Salivary biochemistry of the healthy oral ecosystem Amsterdam: Vrije Universteit Amsterdam, 2017 165 bl., geïll. ISBN 978 6332 085 6 Doel van dit proefschrift, van de hand van promovendus Andrei Prodan van het ACTA, is in 7 hoofdstukken de relatie te beschrijven tussen speekseleiwi...

Vorige 1 2 3 Volgende

Selecteer zoekcriteria