Zoek in het NTvT archief

Er zijn 12 zoekresultaten gevonden.

 • Dgitale technologie in de restauratieve tandheelkunde

  D. Wismeijer

  8 februari 2019

  NTvT februari 2019 Media

 • S. Duarte (ed.)Quintessence of Dental Technology 2018Batavia: Quintessence Publishing Co. inc., 2018256 bl., geïll. Prijs € 148,00ISBN 978 0 86715 783 3 De digitale workflow is dit jaar het leidende thema van de uitgave van de Quintessence of Dental Technology (QDT). Dit jaarboek is een b...

 • Vervanging van ernstig beschadigde molaren met behulp van 3D-technieken

  J.P. Verweij, D. Anssari Moin, G. Mensink, D. Wismeijer, J.P.R. van Merkesteyn

  5 januari 2018

  NTvT januari 2018 Casuïstiek

 • Ernstig beschadigde molaren kunnen door autotransplantatie worden vervangen met behulp van 3D-technieken. Bij een 18-jarige patiënt werden gebitselementen 18, 38 en 48 gebruikt om respectievelijk de gebitselementen 14, 36 en 37 te vervangen. Preoperatief werd met behulp van 3D-beeldvorming de breedte van de kroon en wortelafvorming van de gebitselementen 18, 38 en 48 geanalyseerd. Tijdens de autotransplantatieprocedure werd de nieuwe tandkas gevormd met behulp van 3D-geprinte replica’s van de donorelementen, om zo iatrogene schade van de daadwerkelijke donorelementen te voorkomen. De extra-alveolaire tijd was minder dan 2 minuten bij alle donormolaren. Bij postoperatieve controle was fysiologische integratie te zien van de getransplanteerde molaren. Er was geen sprake van ankylose. Autotransplantatie met behulp van 3D-technieken kan ingewikkelde procedures mogelijk maken met succesvol resultaat.

 • Autotransplantatie 2.0. Overwegingen, uitkomsten en nieuwste technieken

  J.P. Verweij, D. Anssari Moin, G. Mensink, D. Wismeijer, J.P.R. van Merkesteyn

  8 juli 2016

  NTvT juli en augustus 2016 Visie

 • Autotransplantatie is een waardevolle techniek die een fysiologische vorm van tandvervanging biedt aan patiënten met missende gebitselementen. Gebitselementen met een open apex (50-75% wortelafvorming) zullen na autotransplantatie vitaal ingroeien. Het succespercentage na autotransplantatie is 82. De overige 18% kan doorgaans met een eenvoudige aanvullende behandeling alsnog succesvol worden behandeld. De 10-jaarsoverleving na autotransplantatie is meer dan 90%. Het toepassen van driedimensionale technieken maakt het mogelijk om preoperatief een replica van het donorelement te vervaardigen. Hiermee kan de nieuwe tandkas op de ontvangstlocatie worden geprepareerd nog vóór extractie van het transplantaat. Deze techniek reduceert de extra-alveolaire tijd van het donorelement en minimaliseert de kans op iatrogene schade. Dit resulteert in een gestroomlijnde procedure, waardoor een betere planning met betere resultaten mogelijk is.

 • Beschouwingen over het gebruik van corticosteroïden in de dentoalveolaire chirurgie

  L.D. de Bruyn, D.E. van Diermen, D. Wismeijer

  1 september 2012

  NTvT september 2012 Onderzoek en wetenschap

 • Corticosteroïden worden incidenteel gebruikt bij een dentoalveolaire chirurgische behandeling om eventuele nabezwaren te reduceren. Lichaamseigen corticosteroïden worden geproduceerd in de bijnierschors. Van de synthetische vormen van corticosteroïden is bekend dat ze een anti-inflammatoire werki...

 • Röntgenopnamen voor het vaststellen van botverlies rond implantaten

  W.G.M. Geraets, D. Wismeijer

  1 februari 2012

  NTvT februari 2012 Visie

 • Als gevolg van botverlies mislukt 12% van alle orale implantaten binnen 15 jaar na implantatie. Als botverlies vroeg wordt vastgesteld, kunnen maatregelen worden genomen die de kans op succes vergroten. Om de toestand van implantaten te volgen, worden regelmatig röntgenopnamen gemaakt. Meestal word...

 • Kanttekeningen bij een overkappingsprothese op 2 implantaten als gouden standaard voor de behandeling van een edentate onderkaak

  D. Wismeijer, C.M. ten Bruggenkate, E.A.J.M. Schulten

  1 december 2011

  NTvT De volledige gebitsprothese nader belicht Thema

 • Kanttekeningen bij een overkappingsprothese op 2 implantaten als gouden standaard voor de behandeling van een edentate onderkaak. Patiënten met een edentate onderkaak hebben vaak problemen met de retentie van een conventionele gebitsprothese. Aanvankelijk werden veelal 4 implantaten in het interfor...

 • Ernstige parodontitis als oorzaak voor onbegrepen koorts

  E.P. van der Hoeve, F.N. Croles, D. Wismeijer

  1 december 2010

  NTvT december 2010 Casuïstiek

 • Een 41-jarige man werd opgenomen in een universitair medisch centrum met buikklachten, diarree met bloedbijmenging en koorts met pieken hoger dan 39° C. In de differentiële diagnose werd onder andere inflammatoire darmziekte vermeld, evenals tuberculose en infectie met amoeben. Bij uitsluit...

 • Infectieuze complicaties bij implantaten

  A.J. van Winkelhoff, P.G.G.L. van der Avoort, D. Wismeijer

  1 april 2009

  NTvT april 2009 Onderzoek en wetenschap

 • Orale implantaten vormen een belangrijke schakel in het rehabiliteren van de functie, de stabiliteit en de esthetiek van de menselijke dentitie. De introductie van de orale implantaten heeft tegelijkertijd ook een probleem gecreëerd: peri-implantitis. Risicofactoren voor deze aandoening zijn on...

 • Vroeg of laat belasten van implantaten in de edentate onderkaak

  G.T. Stoker, D. Wismeijer

  1 november 2008

  NTvT Peri-implantologische problematiek Thema

 • De meeste edentate patiënten ervaren retentieproblemen met hun onderprothese en dit resulteert vaak in functionele maar ook sociale klachten. Sinds het gebruik van orale implantaten als retentiemechanisme is deze patiëntengroep succesvol te behandelen met een aantoonbaar positief effect voor lange...

 • Aanbevelingen voor orale implantologie

  H.J.A. Meijer, G.M. Raghoebar, D. Wismeijer, C.M. ten Bruggenkate

  1 september 2008

  NTvT september 2008 Onderzoek en wetenschap

 • Orale implantologie is een snel groeiend en dynamisch vakgebied dat door een toenemend aantal behandelaars wordt uitgeoefend. Ten aanzien van kwaliteitsbeheersing en -bewaking van behandelingen met implantaten bestaat behoefte aan aanbevelingen. Uitgaande van standaardpatiënten, zonder complicerend...

Vorige 1 2 Volgende

Selecteer zoekcriteria