Zoek in het NTvT archief

Er zijn 4 zoekresultaten gevonden.

 • De preventie van cariës lijkt redelijk eenvoudig. Met een goede zelfzorg, bestaande uit plaqueverwijdering met fluoridetandpasta en het beperken van zoetmomenten is de ziekte grotendeels te voorkomen. De meeste ouders beschikken over voldoende kennis en motivatie om deze preventie-adviezen voor hun kind op te volgen. Toch blijkt de praktijk weerbarstig, doordat ouders barrières ervaren die een goede zelfzorg in de weg staat. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste gezinsfactoren die van invloed zijn op de zelfzorg en cariës bij kinderen. Hieronder vallen opvattingen van de ouders, de manier waarop ouders met het kind omgaan en communiceren (het opvoedgedrag) en de manier waarop het reilen en het zeilen binnen het gezin is geregeld (het gezinsfunctioneren). Het is belangrijk om als mondzorgverlener in gesprek te gaan met ouders om te achterhalen waar de mogelijke barrières zitten. Hierdoor kan afgestemde voorlichting worden gegeven die ouders helpt de mondgezondheidsadviezen op te volgen.

 • Academisch proefschrift   D. Duijster. Family Matters.The role of parental and family-related psychosocial factors in childhood dental caries Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2015 219 bl. ISBN 978 94 6108 873 4       Het doel van dit promotieonderzoek was te bestu...

 • Promotie D. Duijster

  D. Duijster

  12 februari 2015

  NTvT Actueel

 • Gezin cruciaal voor mondgezondheid kinderen

  Om cariës bij kinderen te voorkomen moet meer worden ingezet op interventies gericht op het ondersteunen van de ouders en het bevorderen van de gezinsomgeving. Daar pleit Denise Duijster voor op basis van haar promotie-onderzoek. Ze promoveerde op 6 februari 2015 aan de Universiteit van Amsterd...

 • Onder de loep! Denise Duijster

  D. Duijster

  5 april 2013

  NTvT Actueel

 • Interview

  In de rubriek ‘Nieuws’ start met ingang van de editie van april het onderdeel ‘Onder de loep!’ in het tijdschrift. Hierin wordt door promovendi ingegaan op hun lopende promotieonderzoek. De redactie wil met ‘Onder de loep’ de lezer bekend maken met het huidige tandheelkundig onderzoek en een inkijkje geven in de beslommeringen rondom promotieonderzoek. Het eerste ‘proefkonijn’ in dit nieuwe onderdeel van het tijdschrift is Denise Duijster, promovenda aan het Academisc Centrum Tandheelkunde Amsterdam.

Selecteer zoekcriteria