Zoek in het NTvT archief

Er zijn 13 zoekresultaten gevonden.

 • Even voorstellen: uw nieuwe collegae

  D.E. van Diermen

  6 september 2019

  NTvT september 2019 Redactioneel

 • Ieder jaar stromen er in september enthousiaste jonge mensen de deuren van de 3 tandheelkundefaculteiten binnen, ieder met de droom en ambitie om binnen 6 jaar af te studeren als ‘de beste tandarts van Nederland’. Tegenwoordig worden deze studenten voor 100% geselecteerd op kennis en motivatie, blijkend uit een mooi curriculum vitae, gevuld met stages, vrijwilligerswerk en relevante hobby’s. In de gemiddeld 6,5 jaar die de studenten in de collegebanken en (pre)klinieken vertoeven, doen de tandheelkundefaculteiten hun uiterste best deze aanstaande collega’s met tandheelkundige kennis, vaardigheden en plezier in het vak te voeden, zodat ze competent en met vertrouwen aan de slag kunnen gaan in het werkveld.

 • De interuniversitaire VoortgangsToets Geneeskunde (iVTG) is een meetinstrument dat bestaat uit ongeveer 200 vragen om de kennisontwikkeling van studenten Geneeskunde tijdens hun studie te meten. De iVTG bestaat uit 4 toetsen per studiejaar. Toekomstige versies van de iVTG zullen waarschijnlijk gebaseerd zijn op geautomatiseerde toetsafname via de computer. Een van de hoofddoelen van de iVTG is om het zogenoemde learning to the test-effect tegen te gaan. Bijkomende voordelen zijn dat studenten en docenten gedetailleerde feedback krijgen over de beheersing van kennis en waar lacunes in kennis of het curriculum bij meerdere instellingen voorkomen. Een voortgangstoets voor het tandheelkundig onderwijs in Nederland is goed denkbaar, omdat de doelstellingen van een voortgangstoets goed aansluiten bij het gemeenschappelijke kader zoals beschreven in het Raamplan Tandheelkunde, dat gedeeld wordt door de huidige 3 tandheelkundeopleidingen. Een basis voor het starten van een voortgangstoets voor de studie tandheelkunde zou de huidige ‘Overalltoets’ van het ACTA kunnen vormen.

 • De MTI-scanner: een EPD-geïntegreerde kwaliteits- en veiligheidsmodule voor medisch tandheelkundige interacties

  W.M.H. Rademacher, Y. Aziz, D.E. van Diermen, F.R. Rozema

  4 januari 2019

  NTvT januari 2019 Onderzoek en wetenschap

 • Door de vergrijzing zal de mondzorgverlener steeds vaker geconfronteerd worden met medisch gecompromitteerde patiënten. Zowel de lichamelijke aandoeningen als het medicijngebruik kunnen consequenties hebben voor de mondgezondheid of de tandheelkundige behandeling. In de praktijk is het vaak ondoenlijk om alle medisch tandheelkundige interacties paraat te hebben. Om de mondzorgverlener te ondersteunen bij het leveren van veilige zorg, is er een hulpmiddel ontwikkeld. De medisch tandheelkundige interacties-scanner ondersteunt zowel patiënt als mondzorgverlener bij het afnemen van de medische anamnese en koppelt de daarbij verkregen informatie aan beschikbare literatuur. Hierdoor wordt het mogelijk om de zorgverlener te voorzien van patiënt-specifieke aanbevelingen over potentiële medicatiebijwerkingen, intraorale manifestaties van lichamelijke aandoeningen en het voorkomen van acute situaties.

 • Media - oktober 2013

  4 oktober 2013

  NTvT oktober 2013 Media

 • Boek besproken door: Y.A.B. Buunk-Werkhoven, Amsterdam Klinische praktijk van de mondhygiënist Synopsis. Iedere mondhygiënist kan uit dit dikke handboek zelf een keuze maken voor die zaken die het beste op hem en/of op de patiënt van toepassing zijn, zonodig in combinatie met voor de Nederlandse...

 • Op 17 april 2013 promoveerde Denise van Diermen op het proefschrift ‘Oral antithrombotics and dentistry. Current state of affairs and guideline proposal’ aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Promotor was prof. dr. I. van der Waal en copromotor was. prof. dr. J. Hoogstraten. Denise van Diermen...

 • Boekbespreking - december 2012

  8 december 2012

  NTvT december 2012 Media

 • Boek: Algemene ziekteleer (C. de Baat, Ridderkerk)H.S. Brand, D.E. van Diermen, P.C. Makkes (red.). Algemene ziekteleer voor tandartsen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2012 357 bl., geïll. € 94,95 ISBN 978 90 313 8728 1Academisch proefschrift: Ultrasone reiniging (J.P.P.M. Bressers, Kerkdriel)L...

 • Beschouwingen over het gebruik van corticosteroïden in de dentoalveolaire chirurgie

  L.D. de Bruyn, D.E. van Diermen, D. Wismeijer

  1 september 2012

  NTvT september 2012 Onderzoek en wetenschap

 • Corticosteroïden worden incidenteel gebruikt bij een dentoalveolaire chirurgische behandeling om eventuele nabezwaren te reduceren. Lichaamseigen corticosteroïden worden geproduceerd in de bijnierschors. Van de synthetische vormen van corticosteroïden is bekend dat ze een anti-inflammatoire werki...

 • Het beloop na ongecompliceerde extracties bij volwassenen

  L.T. Koo, N. Vermeij, D.E. van Diermen, I. van der Waal

  2 oktober 2009

  NTvT januari 2004 Onderzoek en wetenschap

 • In een groep van 68 patiënten - ouder dan 25 jaar - die waren verwezen naar de afdeling Mondziekten en kaakchirurgie van de VU/ACTA voor extractie van één of meer gebitselementen, werden de complexiteit van de behandeling en het postoperatieve beloop onderzocht. Bij 11 patiënten bleek chirurgisc...

 • Tandheelkundige ingrepen bij patiënten met antitrombotica: nieuwe inzichten

  D.E. van Diermen, J. Hoogstraten, I. van der Waal

  1 april 2008

  NTvT april 2008 Medisch

 • Wat moet een behandelaar doen als een patiënt een invasieve tandheelkundige ingreep moet ondergaan terwijl hij of zij antitrombotica gebruikt? Moet men stoppen met de medicatie vóór de ingreep met het risico dat de patiënt opnieuw trombosecomplicaties krijgt, of de procedure uitvoeren zonder aan...

 • Een opaciteit in de hals op het orthopantomogram: wat te doen?

  J.A. Baart, A.J.P. Boeke, D.E. van Diermen, M.C. Visser, L.J. Kappelle, W. Wisselink, R.H.B. Allard, I. van der Waal

  1 maart 2008

  NTvT maart 2008 Casuïstiek

 • Bij een 71-jarige man werd bij toeval op het orthopantomogram een opaciteit in de hals ontdekt, die werd verdacht van verkalking ter hoogte van de splitsing in de carotis interna en externa. Op grond van de internationale literatuur worden verschillende gedragslijnen bepleit ten aanzien van nader va...

Vorige 1 2 Volgende

Selecteer zoekcriteria