Zoek in het NTvT archief

Er zijn 3 zoekresultaten gevonden.

 • Vroege orale symptomen van de ziekte van Parkinson

  D.H.J. Jager, M.C. Verhoeff, K.D. van Dijk, C. de Baat

  5 juli 2019

  NTvT juli en augustus 2019 Casuïstiek

 • Een huistandarts stelde bij een 58-jarige man vast dat zijn mondverzorging opeens niet goed meer was. Vervolgens viel het de ingeschakelde mondhygiënist op dat de handvaardigheid van de man tekortschoot. Via de huisarts werd de man verwezen naar een neuroloog die de diagnose ziekte van Parkinson stelde. Door deze problematiek bleef de man ongeveer een jaar uit beeld bij de huistandarts. Daarna is een traject van intensieve begeleiding bij het mondzorggedrag in gang gezet. Gezien de progressiviteit van de ziekte van Parkinson is het op dit moment zaak te streven naar een levensloopbestendige mondgezondheid. De huistandarts dient zich daarbij te realiseren dat hij een blijvende zorgverlenende en begeleidende taak heeft tot het tijdstip waarop mantelzorg en thuiszorg niet meer toereikend of goed realiseerbaar zijn en opname in een woonzorgcentrum onvermijdelijk is. Pas daarna kan de huistandarts deze verantwoordelijkheid eventueel overdragen aan een aan het desbetreffende woonzorgcentrum verbonden tandarts-geriatrie.

 • Media - februari 2013

  8 februari 2013

  NTvT februari 2013 Media

 • Academisch proefschrift: Meer inzicht in erosie (G.J. Truin, Nijmegen).D.H.J. Jager. Dental erosion. The role of acidic beverages, saliva and toothpastes in the development and reduction of dental erosion. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2012 144 bl., geïll. ISBN 978 90 367 5546 7Boek: Ora...

 • De erosiepotentie van een nieuwe frisdrank

  M.C.D.N.J.M. Huysmans, H.P. Voss, J.L. Ruben, D.H.J. Jager, A. Vieira

  1 februari 2006

  NTvT februari 2006 Onderzoek en wetenschap

 • In dit artikel wordt de erosiepotentie van een nieuwe frisdrank die in drie smaken leverbaar is, vergeleken met die van enkele bekende frisdranken. Hiervoor werd met drie methoden en met behulp van glazuurpreparaten in vitro de door de frisdranken veroorzaakte erosiediepte vastgesteld. Erosiediepte...

Selecteer zoekcriteria