Zoek in het NTvT archief

Er zijn 29 zoekresultaten gevonden.

 • Wensgeneeskunde en wenstandheelkunde: juridische aspecten

  D.J. Witter, W.G. Brands, J.J. Kole, N.H.J. Creugers

  4 januari 2019

  NTvT januari 2019 Visie

 • Wensgeneeskunde/-tandheelkunde betreft (be)handelingen zonder direct medische/tandheelkundige noodzaak. Binnen de reguliere geneeskunde/tandheelkunde geldt een klassieke trias: 1. symptomen van ziekte leiden na onderzoek tot 2. een diagnose, vervolgens tot 3. een voorstel voor behandeling door de zorgverlener. Bij wensgeneeskunde ligt de nadruk op wat de patiënt wil en wenst. Wensgeneeskundige behandeling betreft medisch handelen, vaak op verzoek van de patiënt, en moet worden onderscheiden van gezamenlijke besluitvorming, een vorm van communicatie om aansluiting te zoeken bij preferenties van de patiënt en de patiënt actief bij zijn behandeling te betrekken. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg bepaalt dat zorgverleners goede zorg moeten verlenen: van goed niveau, veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht, tijdig verleend, en afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. Goede zorg wordt afgemeten aan de professionele standaard. Dit kan in juridische zin de tegemoetkoming aan een bepaalde wens tot behandeling zonder medische noodzaak beperken.

 • Wensgeneeskunde en wenstandheel­kunde: medisch-ethische aspecten

  D.J. Witter, J.J. Kole, W.G. Brands, N.H.J. Creugers

  7 december 2018

  NTvT december 2018 Visie

 • Met wensgeneeskunde worden medische (be)handelingen zonder direct medische noodzaak aangeduid. Bij dergelijke behandelingen kunnen medisch-ethische principes onder druk komen: de autonomie van de patiënt wanneer wensen voortkomen uit sociale druk, ‘het goeddoen’ als het (achterliggende) doel en de gevolgen onduidelijk zijn, en ‘het niet-schaden’ als dit onmogelijk blijkt. Ook rechtvaardigheid komt in het gedrang wanneer vooral mensen met een betere sociaaleconomische achtergrond gebruik kunnen maken van wensgeneeskunde. Ongeacht of het wensgeneeskunde of reguliere geneeskunde betreft, respect voor de menselijke waardigheid en persoonlijke integriteit van de patiënt blijft leidend. Vanuit deugd- en zorgethiek worden kwaliteiten benadrukt om een goed zorgverlener te zijn, zoals zorgzaamheid, compassie, solidariteit, eerlijkheid en persoonlijke inzet. Er is veel ethisch debat over wensgeneeskunde. Enkele belangrijke aspecten die daarbij naar voren komen, zijn dat risico’s op schade beperkt zouden moeten blijven, de menselijke waardigheid en integriteit zouden moeten worden gerespecteerd, dat mensen echt worden geholpen en dat het rechtvaardigheidsprincipe overeind blijft .

 • Wensgeneeskunde en wens­tandheelkunde: wat wordt ermee bedoeld?

  D.J. Witter, W.G. Brands, J.J. Kole, N.H.J. Creugers

  9 november 2018

  NTvT november 2018 Visie

 • Met wensgeneeskunde worden medische handelingen aangeduid die zonder direct medische noodzaak worden uitgevoerd. Bij wensgeneeskunde overheerst de wens van de patiënt, maar het wordt indirect ook bevorderd door zorgverleners, (farmaceutische) producenten en zorgverzekeraars. Vaak betreft wensgeneeskunde verbetering van het uiterlijk of van prestaties, daarom wordt het ook wel als verbetergeneeskunde aangeduid. Het onderscheid tussen reguliere geneeskunde en wensgeneeskunde is vaag: de grens tussen ziekte en gezondheid, tussen normaal en abnormaal functioneren is niet scherp te trekken en bovendien tijd- en plaatsgebonden. Wensgeneeskunde valt buiten het basispakket van zorgverzekeraars en wordt door de patiënt zelf betaald. Dat ‘zelf betalen’ is echter geen allesbepalend criterium voor wensgeneeskunde. Door biotechnologische ontwikkelingen neemt de omvang van wensgeneeskunde toe. Een aantal tandheelkundige behandelingen zou als wenstandheelkunde kunnen worden aangemerkt, bijvoorbeeld in het kader van cosmetische tandheelkunde, orthodontie of implantologie. Wensgeneeskundige behandelingen genezen weliswaar geen ziekte, maar kunnen wel de gezondheid bevorderen.

 • Tandtechnische aspecten van de vervaardiging van kronen en bruggen

  E.J. Wiersema, C.M. Kreulen, P. Latzke, D.J. Witter, N.H.J. Creugers

  9 mei 2014

  NTvT Kronen en bruggen Thema

 • De digitale procedure kent momenteel nog steeds een afsluitende analoge procedure, namelijk de afwerking van de prothetische constructie aan het eind van de tandtechnische vervaardigingsfase. Daarmee is deze procedure dus nog niet compleet digitaal.

 • Op kronen en bruggen uitgeoefende krachten en het weerstaan daarvan 2. Mechanische belastbaarheid

  C. de Baat, D.J. Witter, C.C.A.J. Meijers, E.L.M. Vergoossen, N.H.J. Creugers

  9 mei 2014

  NTvT Kronen en bruggen Thema

 • Na 7 literatuuronderzoeken over ongeveer 20 jaar ervaring met keramiekkronen en –bruggen in het algemeen en al dan niet implantaatgedragen zirkoniumdioxidekronen en –bruggen in het bijzonder, kan worden geconcludeerd dat zirkoniumdioxidekronen en relatief korte zirkoniumdioxidebruggen mechanisch gezien een veelbelovende toekomst hebben.

 • Op kronen en bruggen uitgeoefende krachten en het weerstaan daarvan 1. Retentie en resistentie

  C. de Baat, D.J. Witter, C.C.A.J. Meijers, E.L.M. Vergoossen, N.H.J. Creugers

  7 maart 2014

  NTvT Kronen en bruggen Thema

 • Retentie en resistentie van kronen en bruggen dienen hetzelfde doel: preventie van loskomen en van (ernstige) schade aan het/de pijlerelement(en). Goede retentie en resistentie kunnen worden bereikt door mechanische en/of adhesieve methoden, waarbij elk type kroon en brug specifieke richtlijnen heeft.

 • Prothetische vervanging van afwezige gebitselementen. Indicaties voor vaste en uitneembare prothetische constructies

  D.J. Witter, A.E. Gerritsen, C. de Baat, N.H.J. Creugers

  10 januari 2014

  NTvT Kronen en bruggen Thema

 • Wie zich bij de keuze tussen het al dan niet vervangen van afwezige gebitselementen en bij de daarop volgende keuze tussen een vaste of een uitneembare prothetische constructie wil laten leiden door wetenschappelijk bewijs komt bedrogen uit. Waarschijnlijk door het grote aantal variaties in gereduceerde occlusiesystemen en het grote aantal patiënt- en tandartsgerelateerde variabelen zijn er geen systematische literatuuronderzoeken die hierin de weg wijzen.

 • Bepaling en registratie van de maxillomandibulaire relatie bij de vervaardiging van kronen en bruggen

  E.J. Wiersema, C.M. Kreulen, C. de Baat, D.J. Witter, N.H.J. Creugers

  8 november 2013

  NTvT Kronen en bruggen Thema

 • Digitale gebitsmodellen, verkregen met een mondscanner, worden in een virtuele ruimte op elkaar gezet op basis van een zogenoemde relatiescan. Een relatiescan wordt verkregen door in het occlusiesysteem de buccale vlakken van de zijdelingse delen van de maxilla en de mandibula in de juiste relatie te scannen.

 • Nazorg voor duurzaamheid en profijtelijkheid van kronen en bruggen

  C. de Baat, C. van Loveren, C.D. van der Maarel-Wierink, D.J. Witter, N.H.J. Creugers

  5 juli 2013

  NTvT Kronen en bruggen Thema

 • In het continue traject van nazorg kunnen, tijdens een periodiek mondonderzoek of tussentijds, diverse complicaties van kronen en bruggen worden gesignaleerd. De beoordeling van een bepaalde complicatie kan leiden tot 1 van 4 benaderingswijzen: geen behandeling maar wel monitoren, herstel, reparatie, vervanging.

 • De voorbereidende behandeling voor een behandeling met kronen en bruggen

  D.J. Witter, T.G. Mettes, C. de Baat, R.A. Hoefnagel, N.H.J. Creugers

  10 mei 2013

  NTvT Kronen en bruggen Thema

 • Na de ontwikkeling van de adhesieve tandheelkunde en de toegenomen slijtageweerstand en de verbeterde esthetische eigenschappen van composiet bestaat occlusieaanpassing vaak uit een combinatie van selectief beslijpen en selectief aanbrengen van composiet.

Vorige 1 2 3 Volgende

Selecteer zoekcriteria