Zoek in het NTvT archief

Er zijn 8 zoekresultaten gevonden.

 • Door de beugel: recessie bij gebitselementen 2

  M. Leunisse, D.S. Barendregt

  4 december 2015

  NTvT december 2015 Casuïstiek

 • Een 21-jarige man werd door zijn tandarts en een parodontoloog verwezen naar een orthodontist voor een orthodontische herbehandeling van gebitselement 32. Bij het gebitselement was een aanzienlijke gingivale recessie opgetreden en de wortel van het gebitselement stond buccaal buiten de processus alveolaris. Deze casus werd gepresenteerd op het 27 oktober 2015 tijdens de thematour ‘Door de beugel: team up’, dat door de Nederlandse Vereniging van Tandartsen op 4 locaties in Nederland werd georganiseerd. In dit tweede deel van de casus wordt de uiteindelijke behandeling besproken, beschouwd en bediscussieerd.

 • Autotransplantaten in plaats van implantaten? Het geheim van het parodontale ligament

  D.S. Barendregt, M. Leunisse

  6 november 2015

  NTvT Multidisciplinaire aanpak in de orthodontie Thema

 • Autotransplantaten worden veel toegepast in de Scandinavische landen. De behandelindicatie betreft vooral jonge patiënten bij wie gebitselementen met open apices worden verplaatst naar gebieden met agenesiën. Het grote voordeel is het vitale parodontale ligament, waardoor deze gebitselementen meegroeien. In Rotterdam zijn de afgelopen 11 jaar bij vergelijkbare indicaties ook transplantaties van gebitselementen met afgevormde apices uitgevoerd. Op korte en lange termijn zijn de resultaten gelijk aan de gepubliceerde gegevens in de onderzoeksliteratuur. De afgevormde apices blijken net zo succesvol als de open apices. Het verschil met de resultaten in de onderzoeksliteratuur betreft vooral de indicaties voor de transplantatie. Deze beperken zich niet alleen tot de molaarstreek. Binnen dezelfde indicatie zijn in vergelijking met implantaten de resultaten beter, zowel de transplantaties met open als met gesloten apices. Op basis van deze kennis zijn autotransplantaten binnen de tandheelkunde een indicatie geworden op iedere leeftijd en indien mogelijk een betere behandeloptie dan implantaten.

 • Door de beugel: recessie bij gebitselementen 1

  M. Leunisse, D.S. Barendregt

  4 september 2015

  NTvT september 2015 Casuïstiek

 • Een 21-jarige man werd door zijn tandarts en een parodontoloog verwezen naar een orthodontist voor een orthodontische her­behandeling van gebitselement 32. Bij het gebitselement was ­buccaal een aanzienlijke gingivale recessie opgetreden en de wortel van het gebitselement stond buccaal buite...

 • Ultrasone parodontale behandeling, theorie en techniek

  D.S. Barendregt

  9 januari 2015

  NTvT januari 2015 Media

 • Boek

  M.D. George, T.G. Donley, P.M. Pershaw. Ultrasonic periodontal debridement: theory and techniqueOxford: Wiley Blackwell, 2014216 bl., geïll. € 54,00ISBN 978 1 118 29545 8 In een zeer verzorgd en mooi geïllustreerd boek geven de auteurs een geslaagde omschrijving van de huidige stand...

 • Evidencebased klinische praktijkrichtlijnen in de mondzorg 1. Maatschappelijk, professioneel en zorginhoudelijk perspectief

  T.G. Mettes, D.S. Barendregt, B.C.M. Oosterkamp, J.J.M. Bruers

  5 december 2014

  NTvT december 2014 Onderzoek en wetenschap

 • Belangrijk hierbij is dat mondzorgverleners ervan doordrongen worden dat de ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen geen doel op zich is, maar hen bij goed gebruik waardevolle hulpmiddelen biedt om de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken en te bevorderen. Hiervan is echter nog niet iedereen overtuigd. De weerstand komt dan vooral voort uit vermeende gevolgen van richtlijnen, zoals ‘kookboekgeneeskunde’: zorg die alleen protocollair wordt aangeboden zonder oog voor individuele patiënt- en omgevingskenmerken.

 • Behandelopties bij een kind na een trauma in het front 2

  D.S. Barendregt

  10 januari 2014

  NTvT januari 2014 Casuïstiek

 • Indien een jonge patiënt zich met frontelementen met resorptie presenteert, is het te overwegen deze gebitselementen te extraheren en andere gebitselementen met behulp van autotransplantatie in de diastemen te plaatsen.

 • Behandelopties bij een kind na een trauma in het front 1

  D.S. Barendregt

  4 oktober 2013

  NTvT oktober 2013 Casuïstiek

 • Voorspellen of getraumatiseerde gebitselementen behouden kunnen blijven is sterk afhankelijk het soort trauma, bijvoorbeeld avulsie, intrusie, (kroon)fractuur, en of deze gebitselementen al dan niet endodontisch zijn behandeld.

 • Wortelcariës bij patiënten in parodontale nazorg

  J. Reiker, U. van der Velden, D.S. Barendregt, B.G. Loos

  1 oktober 2000

  NTvT oktober 2000 Onderzoek en wetenschap

 • Het doel van dit cross-sectionele onderzoek is tweeledig: het vaststellen van de prevalentie van wortelcariës bij patiënten die langdurig regelmatige parodontale nazorg hebben ontvangen, en het onderzoeken van mogelijke risico-indicatoren die van invloed zijn op het ontstaan van wortelcariës. Vij...

Selecteer zoekcriteria