Zoek in het NTvT archief

Er zijn 9 zoekresultaten gevonden.

 • AB-profylaxe bij patiënten met een gewrichtsprothese

  F.R. Rozema, W.M.H. Rademacher

  4 oktober 2019

  NTvT Antibiotica Thema

 • In het kader van het formuleren van een nieuwe richtlijn betreffende het beleid bij patiënten met een gewrichtsprothese waarbij een tandheelkundige invasieve behandeling is voorgenomen, is een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd. De vraagstelling was: is antibiotica (AB)-profylaxe geïndiceerd bij patiënten met een gewrichtsprothese die een tandheelkundige behandeling ondergaan? Onderzoeken zijn geïncludeerd waarin patiënten met gewrichtsprothesen een tandheelkundige behandeling ondergingen met hematogene gewrichtsprothese-infecties als uitkomstmaat of waarin een correlatie tussen antibiotica en hematogene gewrichtsprotheseinfecties werd beschreven. De GRADE/AGREE II methodiek is gebruikt om de kracht van bewijs vast te stellen. Aanvullend literatuur onderzoek werd uitgevoerd om inzicht te krijgen in de pathofysiologie en in risicofactoren en -ingrepen. In geen van de onderzoeken is overtuigend bewijs gevonden dat AB-profylaxe de incidentie van een hematogene gewrichtsprothese-infectie verlaagt. Ook de resultaten van het aanvullend literatuuronderzoek geven aan dat AB-profylaxe bij voorgenomen tandheelkundige behandelingen ontmoedigd moet worden.

 • Boek

  M. Glick (ed.)The oral-systemic health connectionBatavia: Quintessence Publishing Co. inc., 2019382 bl., geïll. € 44,91ISBN 978 0 86715 788 8 Deze uitgave gaat over dé relatie waar veel onderzoek naar wordt gedaan maar waarover ook veel discussie is. De aanpak is bewonderenswaardig...

 • De MTI-scanner: een EPD-geïntegreerde kwaliteits- en veiligheidsmodule voor medisch tandheelkundige interacties

  W.M.H. Rademacher, Y. Aziz, D.E. van Diermen, F.R. Rozema

  4 januari 2019

  NTvT januari 2019 Onderzoek en wetenschap

 • Door de vergrijzing zal de mondzorgverlener steeds vaker geconfronteerd worden met medisch gecompromitteerde patiënten. Zowel de lichamelijke aandoeningen als het medicijngebruik kunnen consequenties hebben voor de mondgezondheid of de tandheelkundige behandeling. In de praktijk is het vaak ondoenlijk om alle medisch tandheelkundige interacties paraat te hebben. Om de mondzorgverlener te ondersteunen bij het leveren van veilige zorg, is er een hulpmiddel ontwikkeld. De medisch tandheelkundige interacties-scanner ondersteunt zowel patiënt als mondzorgverlener bij het afnemen van de medische anamnese en koppelt de daarbij verkregen informatie aan beschikbare literatuur. Hierdoor wordt het mogelijk om de zorgverlener te voorzien van patiënt-specifieke aanbevelingen over potentiële medicatiebijwerkingen, intraorale manifestaties van lichamelijke aandoeningen en het voorkomen van acute situaties.

 • Boek

  L. Abraham-Inpijn Antibiotica en infecties. Antibiotica in de tandheelkundige praktijk Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2016 132 bl. € 24,99 ISBN 978 90 368 0541 4 Jarenlang ongebreideld gebruik van antibiotica heeft tot resistentie geleid. Wereldwijd is het besef ontstaan dat het ontstaan v...

 • Nikkel- en palladiumafgifte

  F.R. Rozema

  6 mei 2016

  NTvT mei 2016 Media

 • Academisch proefschrift

  A.M. Ventura da Cruz Rodriques Milheiro Exposure to nickel and palladium from dental appliances Amsterdam: Universiteit van ­Amsterdam, 2015 127 bl., geïll.           Metaalhoudende kronen, bruggen maar ook orthodontische retentiedraden kunnen als gevolg van c...

 • Behandeling van traumata in het orofaciale gebied

  F.R. Rozema

  5 februari 2016

  NTvT februari 2016 Media

 • Boek

    M. Perry, A. Brown, P. BanksFractures of the facial skeleton West Sussex: Wiley Blackwell, 2015 166 bl. geïll. £ 39.99 ISBN 978 1 119 96766 8         De tweede herziene druk van dit boek beschrijft op bondige, zeer overzichtelijke en prettig leesbare wij...

 • Oratie prof. dr. F.R. Rozema

  J.G.A.M. de Visscher

  18 oktober 2013

  NTvT Actueel

 • Bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Medisch Tandheelkundige Interactie aan de Universiteit van Amsterdam sprak op 4 oktober 2013 prof. dr. Fred Rozema de rede ‘Het leek voor anderen’ uit. Rozema memoreerde vooreerst dat het de Stichting AJA Ramakers-Koning is geweest die de...

 • Fred Rozema is vanwege de Stichting Aja Ramakers-Koning benoemd tot bijzonder hoogleraar Medische Tandheelkundige Interactie bij het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Op 4 oktober heeft hij zijn hoogleraarsambt aanvaard met het uitspreken van de rede ‘Het leek voor anderen’. Een...

 • Media - januari 2014

  30 november -1

  NTvT januari 2014 Media

 • Boek besproken door C. de Baat, Ridderkerk Lokale anesthesie in de tandheelkunde Synopsis: Onverkort kan de algemene conclusie bij de bespreking van de eerste druk worden gehandhaafd: zelfs de meest ervaren tandarts kan met het lezen van dit boek nog zijn voordeel doen..Bron: J.A. Baart, H.S. Bran...

Selecteer zoekcriteria