Zoek in het NTvT archief

Er zijn 3 zoekresultaten gevonden.

 • Cognitieve bias

  F.W.A. Frankenmolen

  1 december 2011

  NTvT december 2011 Redactioneel

 • Vertekening van de werkelijkheid door vooringenomenheid: gewone mensen hebben er hinder van maar (mond)zorgverleners mogelijk nog meer. Laten we het beperken tot de beroepsgroep: wat maakt mondzorgverleners zo zeker van hun zaak? Waarom is hun behandelwijze de beste als er toch ook zorgverleners zij...

 • Cariës

  K.L. Weerheijm, F.W.A. Frankenmolen

  1 augustus 2009

  NTvT augustus 2009 Visie

 • De behandeling van cariës kan vanuit meer invalshoeken worden bekeken dan alleen vanuit de restauratieve invalshoek. Op een in 2008 gehouden congres kwamen verschillende visies op de behandeling van cariës bij jonge kinderen uitgebreid aan de orde. Dit artikel doet verslag van de voordrachten over...

 • Welke rol speelt de tandarts bij het ontdekken van kindermishandeling?

  A. Derks, F.W.A. Frankenmolen, J.M. Meurs

  1 juli 2002

  NTvT juli 2002 Onderzoek en wetenschap

 • Onder de meest gunstige omstandigheden kan de tandarts n keer per anderhalf jaar een lichamelijk mishandeld kind, met trauma in het hoofd-halsgebied, in zijn praktijk tegenkomen en herkennen. Omdat het ondoenlijk is dagelijks volledig alert te zijn op signalen van kindermishandeling zal herkenning i...

Selecteer zoekcriteria