Zoek in het NTvT archief

Er zijn 26 zoekresultaten gevonden.

 • AB-profylaxe en (pre)implantologische chirurgie

  T. Kamps, S. Kuipers, J. ten Oever, G.J. Meijer

  4 oktober 2019

  NTvT Antibiotica Thema

 • Recente literatuur geeft aan dat bij een gezonde patiënt, die ter plaatse van de acceptorplaats voldoende botvolume bezit voor implantaatplaatsing, het verantwoord is om af te zien van profylactische toediening van antibiotica. De patiënt dient echter wel 1 dag voorafgaande aan de behandeling en minimaal 1 week postoperatief te spoelen met chloorhexidinedigluconaat. In het geval van een immuungecompromitteerde patiënt is een éénmalige antibioticagift 1 uur voor de behandeling (2 gram amoxicilline per os of 2 gram cefazoline intraveneus) geïndiceerd. Voor een gezonde patiënt geldt deze antibiotica (AB)-profylaxe ook indien autoloog bot, een botvuller of membranen worden aangebracht. Bij het oogsten van extraorale bottransplantaten lijkt AB-profylaxe niet geïndiceerd, maar omdat het geoogste bot in dezelfde behandelzitting intraoraal wordt aangebracht is het voor deze procedure wel geïndiceerd. De vraag of postoperatieve toediening van antibiotica nog wel nodig is, blijft openstaan.

 • Implantaatgedragen 3D-geprinte brug in de edentate bovenkaak

  F.A.J. Gols Linthorst, L. Verhamme, T. Maal, A Soehardi, G.J. Meijer

  5 mei 2017

  NTvT mei 2017 Casuïstiek

 • Een gezonde man van 72 jaar presenteerde zich met retentieproblemen van zijn gebitsprothese in de bovenkaak. Vanwege ernstige resorptie bleek plaatsing van tandwortelimplantaten zonder voorafgaande botopbouw geen optie. Voorgesteld werd hiervoor autoloog bot geoogst uit de bekkenkam te gebruiken. Na een helingsperiode van 4 maanden werd een conebeamcomputertomogram vervaardigd, waarop een virtuele planning voor 6 implantaten werd uitgevoerd. Deze planning werd naar de patiënt overgebracht met behulp van een boormal, die werd afgesteund op de tijdens de augmentatieprocedure geplaatste osteosyntheseschroeven. De nauwkeurigheid tussen implantaatplanning en implantaatplaatsing is inmiddels dermate hoog dat werd besloten, aansluitend aan de implantaatplaatsing, een 3D-geprinte brug te plaatsen. Hierdoor wordt het behandeltraject aanzienlijk verkort, de kosten verlaagd en geniet de patiënt eerder van zijn implantaatgedragen prothetische voorziening.

 • Implantaat buccaal van de botlamel geplaatst; een complicatie

  I. Abas, G.J. Meijer

  5 februari 2016

  NTvT februari 2016 Casuïstiek

 • Vanwege een blauwe verkleuring van haar mucosa meldde een vrouw van 58 jaar zich bij haar nieuwe tandarts. Uit de anamnese bleek dat enkele maanden ervoor een implantaat in de regio van gebitselement 22 was geplaatst. Bij palperen werd een harde zwelling gevoeld die niet pijnlijk was bij aanraking. Omdat gedacht werd aan een malpositie van het geplaatste implantaat werd een conebeamcomputertomogram vervaardigd, waarop te zien was dat het implantaat apicaal niet in het kaakbot verankerd stond. Na implantaatplaatsing dient altijd terdege geverifieerd te worden of de implantatieprocedure naar tevredenheid is verlopen; palpatie van het implantaatbed is daarbij altijd noodzakelijk.

 • Evaluatie van het Chirurgisch Profiel binnen de 6-jarige opleiding in Nijmegen

  G.J. Meijer, E.M. Bronkhorst, N.H.J. Creugers

  5 juni 2015

  NTvT juni 2015 Onderzoek en wetenschap

 • In 2010 werd de vernieuwde 3-jarige masterfase ingevoerd, waardoor de opleiding tandheelkunde een 6-jarige studieduur kreeg. In Nijmegen werd hieraan inhoud gegeven door naast het bestaande curriculum een profielprogramma te plaatsen. Gekozen werd voor 3 profielen, waaronder het Chirurgisch Profiel....

 • Immediaat geplaatste fronttandimplantaten 2. Objectief en subjectief esthetisch behandelresultaat

  F.E.J. Graauwmans, T.A. Staas, E. Groenendijk, G.J. Meijer

  10 april 2015

  NTvT april 2015 Onderzoek en wetenschap

 • In dit onderzoek werd het esthetische behandelresultaat geanalyseerd van immediate implantaatplaatsing bij 16 patiënten. Tijdens de implantaatplaatsing werd de ruimte tussen het implantaat en de buccale botlamel opgevuld met een botsubstituut. In het onderzoek werd uitsluitend vervanging van en...

 • Immediaat geplaatste fronttandimplantaten 1. Analyse met conebeamcomputertomografie naar remodellering van de buccale botlamel

  F.E.J. Graauwmans, T.A. Staas, E. Groenendijk, L. Verhamme, T. Maal, G.J. Meijer

  6 maart 2015

  NTvT maart 2015 Onderzoek en wetenschap

 • In de periode 1 januari 2008 tot 1 januari 2012 werd ter vervanging van een maxillaire incisief bij 186 patiënten immediaat een implantaat geplaatst. Aansluitend aan de implantaatplaatsing werd de 2 mm ruimte tussen implantaat en buccale botlamel opgevuld met een botsubstituut. Van 16 geïn...

 • Implanteren in de esthetische zone: de socket-shieldtechniek

  L.J. Lagas, J.J.F.A.A. Pepplinkhuizen, S.J. Bergé, G.J. Meijer

  9 januari 2015

  NTvT januari 2015 Onderzoek en wetenschap

 • Na extractie van een frontelement in de bovenkaak treedt altijd resorptie van het alveolair bot op, vooral aan de buccale zijde. Dit betekent vaak dat bucco-cervicaal te weinig bot aanwezig is om een tandwortelimplantaat te bedekken. Een behandeloptie is om voorafgaande of tijdens implantaatplaatsin...

 • Eigenwijze incisieven?

  C.M. van Heumen, D. Termeer, B.C.M. Oosterkamp, G.J. Meijer

  4 juli 2014

  NTvT juli en augustus 2014 Casuïstiek

 • De groei van het gelaat gaat nog door tot in de volwassenheid, wat gevolgen heeft voor de dynamische positie van natuurlijke gebitselementen in relatie tot de statische positie van op jonge leeftijd geplaatste suprastructuren op implantaten.

 • Retentieproblemen van de bovenprothese: is het plaatsen van 2 palatinale implantaten de oplossing?

  W.M.G. Franken, C.M. van Heumen, M. van Engelen, G.J. Meijer

  4 april 2014

  NTvT april 2014 Casuïstiek

 • Bij retentieklachten van de bovenprothese dient eerst gecontroleerd te worden of aan de basisvereisten voor een goed functionerende bovenprothese is voldaan: alleen occlusie in de distale delen (dus geen front contact) en een gebalanceerde articulatie? Pas dan komt de optie van het plaatsen van implantaten in beeld.

 • Liever een extractie en een implantaat dan een endodontische behandeling

  G.J. Meijer, M.J.H. de Cleen

  1 september 2011

  NTvT september 2011 Stellingname

 • Voorstander: Gert Meijer, afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie en vakgroep Implantologie & Parodontologie, Radboud Universiteit Nijmegen: In geval van pijnklachten hebben mondzorgverleners nu de keuze: of investeren in het betrokken gebitselement of het vervangen door een implantaa...

Vorige 1 2 3 Volgende

Selecteer zoekcriteria