Zoek in het NTvT archief

Er zijn 19 zoekresultaten gevonden.

 • Komvormige defecten in occlusale vlakken van molaren: meer dan alleen erosieve belasting?

  J.L. Ruben, F.J.M. Roeters, G.J. Truin, B.A.C. Loomans, M.C.D.N.J.M. Huysmans

  8 november 2019

  NTvT november 2019 Onderzoek en wetenschap

 • De mechanismen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van komvormige (cup-shaped) defecten op occlusale tandoppervlakken zijn nog steeds niet geheel duidelijk. Het doel van dit onderzoek was het evalueren van factoren die mogelijk bijdragen aan in vitro cupvorming en om het klinische proces te verklaren. Geëxtraheerde humane molaren werden blootgesteld aan demineraliserende oplossingen met een pH van 4,8 en 5,5, in combinatie met verschillende mechanische belastingprotocollen: geen belasting (0N, controle), 30N of 50N. Voor en na 3 maanden van blootstelling en belasting werden de preparaten gescand met een contactloze profi lometer. Bij pH 4,8 werden verschillen gevonden voor het gemiddelde hoogte- en volumeverlies (p < 0,002). Komvormige laesies ontwikkelden zich alleen bij een pH van 4,8 indien gelijktijdig mechanisch werd belast. Het onderzoek toonde aan dat cupping in glazuur kan ontstaan en dat gelijktijdige zure (lager dan de kritische pH van glazuur) en mechanische belasting van het tandoppervlak hiervoor vereist zijn.

 • Tandartsentekort: l’histoire se répète

  G.J. Truin

  1 maart 2019

  NTvT maart 2019 Redactioneel

 • In 1990 stelde de Stuurgroep Toekomstscenario’s Gezondheidszorg de scenariocommissie Tandheelkunde in die als opdracht kreeg de minister te adviseren over de toekomst van de mondgezondheid en de tandheelkundige gezondheidszorg op lange termijn. Het advies werd de opleidingscapaciteit voor tandartsen uit te breiden naar 360 per jaar. Het duurde jaren voordat die opleidingscapaciteit werd uitgebreid tot uiteindelijk 300, maar werd in 2007 weer teruggebracht tot 240. Wat was de reden van deze beslissing door de overheid?

 • Inaugurele rede

  Wetende dat de beschikbaarheid van financiële middelen voor de gezondheidszorg niet onbeperkt is, wordt steeds vaker de vraag gesteld wat de meerwaarde is van veel innovaties in de gezondheidszorg en dringen consumenten en maatschappij steeds nadrukkelijk aan op transparantie over de kwaliteit...

 • (Erosieve) gebitsslijtage bij jeugdigen in Nederland: hoe groot is het probleem?

  D.L. Gambon, A.A. Schuller, E.M. Bronkhorst, G.J. Truin

  7 april 2017

  NTvT Kindertandheelkunde Thema

 • Volgens internationaal onderzoek is de prevalentie van (erosieve) gebitsslijtage bij de jeugd de laatste decennia toegenomen. De vraag was of hiervan ook sprake is in Nederland en welke veranderingen in consumptiepatronen hierbij mogelijk een rol spelen. In de periode 1998 tot en met 2011 hebben 9 onderzoeken plaatsgevonden naar de prevalentie van (erosieve) gebitsslijtage bij de jeugd. Uit een meta-analyse van deze onderzoeken komt naar voren dat er ook in Nederland sprake is van een toename. Daarnaast neemt de prevalentie toe naarmate de kinderen ouder zijn. Algemeen wordt aangenomen dat veranderingen in het aanbod van voedingsmiddelen en daarmee in consumptiepatronen een belangrijke verklaring voor deze toename bij de jeugd zijn. Echter, om deze aanname te onderbouwen zijn longitudinale onderzoeken nodig, waarin zowel de prevalentie en de incidentie van (erosieve) gebitsslijtage als veranderingen in consumptiepatronen worden bestudeerd. Deze onderzoeken zijn echter schaars en bovendien laten de resultaten geen consistent beeld zien. 

 • Verbetering van mondgezondheid bij jeugd stagneert

  G.J. Truin

  4 november 2016

  NTvT november 2016 Redactioneel

 • De basis van het ‘Signalement Mondzorg 2016’ is het TNO-rapport ‘Kies voor tanden; een onderzoek naar mondgezondheid en tandheelkundig preventief gedrag van jeugdigen’. Het rapport geeft een helder beeld van trends in de cariëservaring van 1990 tot en met 2014 bij 8-, 14- en 20-jarige Nederlanders. In de gevoerde discussies over de verslechterende situatie van de mondgezondheid bij de jeugd wordt vaak als argument genoemd dat epidemiologische tandheelkundige onderzoeken geen betrouwbaar beeld geven van de daadwerkelijke prevalentie van cariës omdat de cariësdiagnostiek er niet op basis van röntgenopnamen plaatsvindt. Echter, uitspraken over de mondgezondheid van jeugd op basis van individuele waarnemingen kennen een groter gevaar van vertekening van de realiteit.

 • Op 2 november 2015 hield prof. dr. Piet Slootweg, hoogleraar Klinische Pathologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, zijn afscheidscollege getiteld ‘Pathologie ontleed(t)’. Piet Slootweg studeerde tandheelkunde en geneeskunde. Hij was verbonden aan het Tandheelkundig Insituut van...

 • Academisch proefschrift   D. Duijster. Family Matters.The role of parental and family-related psychosocial factors in childhood dental caries Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2015 219 bl. ISBN 978 94 6108 873 4       Het doel van dit promotieonderzoek was te bestu...

 • 100 jaar Het Ivoren Kruis

  G.J. Truin

  8 mei 2015

  NTvT mei 2015 Media

 • Boek

  H. Kalsbeek. Een schoone tand bederft niet. Ivoren Kruis 1910-2010. Honderd jaar actie voor een gezonde mond Houten: Prelum, 2014 486 bl., geïll. € 49,50ISBN 978 90 8562 1317 In 2010 bestond het Ivoren Kruis 100 jaar. Huib Kalsbeek beschrijft in dit boek de 100-jarige geschiedenis van de...

 • Verslechtert het kindergebit?

  G.J. Truin

  6 juni 2014

  NTvT juni 2014 Redactioneel

 • Regelmatig verschijnen krantenartikelen dat het weer slechter gaat met het kindergebit. In 2011 luidde mondziekten-, kaak- en aangezichtschirurg R.R.M. Bos de noodklok met de uitspraak: “Ik heb nog nooit zoveel verrotte peutergebitten gezien als nu” (AD, 20 mei 2011). Hij gaf aan regelma...

 • Trends in de prevalentie van cariës bij de 6- en 12-jarige jeugd in Nederland

  G.J. Truin, A.A. Schuller, J.H.G. Poorterman, J. Mulder

  1 maart 2010

  NTvT Kindertandheelkunde en cariës Thema

 • Om te achterhalen hoe de cariësprevalentie bij de Nederlandse jeugd zich sinds de jaren ’80 heeft ontwikkeld, werd een metaanalyse uitgevoerd van epidemiologische cariësonderzoeken onder 5- en 6-jarigen en 11- en 12-jarigen in Nederland uit de periode 1980 tot en met 2009. Geconcludeerd werd dat...

Vorige 1 2 Volgende

Selecteer zoekcriteria