Zoek in het NTvT archief

Er zijn 5 zoekresultaten gevonden.

 • Orthodontische behandeling van een malocclusie met een gecompromitteerde centrale bovenincisief

  M. Oosterhuis, G.J.C. Kramer, R.B. Kuitert

  5 april 2019

  NTvT april 2019 Casuïstiek

 • Een 11-jarig meisje meldde zich bij een orthodontist met het verzoek de scheefstand van haar boven- en onderfront te corrigeren. Daarnaast stoorde de patiënt zich aan de afwijkende vorm en grootte van gebitselement 21. Er was sprake van een disto-occlusie, ruimtegebrek, geminatio dentis van gebitselement 21 met de vorm van een dens invaginatus. Het gebitselement was bovendien ontstoken. Gebitselementen 21 en 14 werden in het kader van de behandeling geëxtraheerd. Op plek van het verwijderde gebitselement 21 werd gebitselement 23 gebracht door middel van geforceerde transpositie. Er is gebruikgemaakt van hybride orthodontische technieken.

 • Effecten van unilaterale premolaarextractie

  R. Farhanghi, G.J.C. Kramer

  4 januari 2019

  NTvT januari 2019 Excerpten

 • Orthodontie

  Kleine asymmetrische afwijkingen in het gebit zijn orthodontisch goed op te lossen. Voor ernstiger asymmetrieën kan uni- of bilaterale premolaarextractie uitkomst bieden. In dit artikel wordt een retrospectief onderzoek besproken waarbij de behandelresultaten en effecten op de maxillaire boogvo...

 • De zoektocht naar de orthodontische waarheid

  F. Baravordeh, G.J.C. Kramer

  5 oktober 2018

  NTvT oktober 2018 Excerpten

 • Orthodontie

  In onderhavig artikel bespreekt Sheldon Peck omstreden orthodontische variabelen: extractie versus non-extractie, levenslange retentie versus gelimiteerde retentie, en stabiliteit versus biologische homeostase. De auteur benadrukt dat orthodontische extracties essentieel zijn om relatief stabiele re...

 • Dubbel jubileumjaar

  G.J.C. Kramer

  8 juni 2018

  NTvT juni 2018 Redactioneel

 • De buitenlandse tandartsen die zich nu in Nederland melden, zijn naast economisch vluchteling ook vaak getraumatiseerd door hun vlucht of het oorlogsgebied waaruit men komt. Ik heb in mijn carrière diverse vluchteling-tandartsen meegemaakt. Uit een schrijven van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF blijkt dat gediplomeerde tandartsen van ­buiten de Europese Unie op eigen kosten diverse algemene kennis-, vaardigheids- en beroepsinhoudelijke toetsen moeten doen en dat er op 11 items voldoende moet worden gescoord. Dit duurt gemiddeld 3 jaar en in die tijd hebben deze mensen nauwe­lijks inkomsten. Het is dan ook schrijnend te zien dat de meeste vluchtelingen vaak wel over adequate inhoudelijke vakkennis en ervaring beschikken, maar worstelen met onze taal en cultuur. Het artikel van Kooij et al benadrukt het formatieve karakter van de toetsingsprocedure, desondanks blijft het nog steeds een toetsingsprocedure.

 • Spierherstel na sluiting palatoschisis

  G.J.C. Kramer

  7 juli 2017

  NTvT juli en augustus 2017 Media

 • Academisch proefschrift

  P.L. Carvajal Monroy Muscle regeneration in the soft palate of the rat. Novel perspectives for cleft palate repair Nijmegen: Radboud Universiteit, 2016 181 bl., geïll. ISBN 978 90 9029967 9 Primaire chirugische behandeling van het zachte gehemelte bij schisis betreft altijd het sluiten van h...

Selecteer zoekcriteria