Zoek in het NTvT archief

Er zijn 6 zoekresultaten gevonden.

 • AB-profylaxe en immuungecompromitteerde patiënten

  K. de Leeuw, H. Bootsma, A. Middel, A. Vissink

  4 oktober 2019

  NTvT Antibiotica Thema

 • Op basis van in de literatuur gevonden argumenten voor of tegen het voorschrijven van antibiotica (AB)-profylaxe bij tandheelkundige behandelingen aan immuungecompromitteerde patiënten, wordt geadviseerd geen AB-profylaxe toe te passen bij deze groep patiënten als zij een tandheelkundige behandeling ondergaan, tenzij er sprake is van een uitzondering. Deze uitzonderingen bestaan uit bepaalde immuungecompromitteerde patiënten bij wie ingeschat is dat zij wel een hoge kans hebben op het ontwikkelen van systemische infectieuze complicaties wanneer zij een tandheelkundige behandeling met hoog risico, zoals onder andere extracties of het plaatsen implantaten, ondergaan. Dit zijn patiënten met bijvoorbeeld een diepe neutropenie, een primaire immuundeficiëntie of patiënten die hoge doseringen of zeer sterke immunosuppressieve medicijnen gebruiken. Voor deze adviezen over toepassing van AB-profylaxe bij deze specifieke groep patiënten is in de literatuur weinig bewijs. Echter, dit bewijs is ook moeilijk te verkrijgen omdat het een kleine groep patiënten betreft.

 • Diagnose Sjögren betrouwbaar met echo vast te stellen

  Het promotieonderzoek van Konstantina Delli richtte zich op de diagnostiek en de behandeling van het Syndroom van Sjögren, alsmede op de betrouwbaarheid van online patiënteninformatie. Op basis van een meta-analyse concludeert Delli dat echografisch onderzoek een betrouwbare techniek is bi...

 • Sjögren-patiënten hebben baat bij biologische medicijnen

  Uit het promotieonderzoek van Petra Meiners blijkt dat patiënten met het syndroom van Sjögren baat hebben bij het gebruik van zogenoemde biologische geneesmiddelen (‘biologicals’). Het betroffen rituximab en abatacept. Meiners gebruikte in haar onderzoek nieuwe meetmethoden waarmee voor het ee...

 • Onder de loep! Petra M. Meiners

  Petra M. Meiners

  21 november 2013

  NTvT Actueel

 • Petra M. Meiners is promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen en verricht sinds 2008 onderzoek bij de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Promotoren van haar onderzoek zijn prof. dr. A. Vissink, prof. dr. H. Bootsma, prof. dr. F.K.L. Spijkervet en prof. dr. F.G.M. Kroese. De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde stelde 8 vragen over het onderzoek.

 • Onder de loep! Rodney Pollard

  R. Pollard

  6 september 2013

  NTvT Actueel

 • Rodney Pollard is promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen en doet sinds januari 2008 onderzoek bij de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Promotoren van zijn onderzoek zijn prof.dr. A. Vissink, prof.dr. F.G.M. Kroese, prof.dr. F.K.L. Spijkervet en prof.dr. H. Bootsma. Het onderzoek werd verricht naast de opleiding tot tandarts. De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde stelde 8 vragen over het onderzoek.

 • Zwelling van de lippen als eerste uiting van acromegalie

  A. Vissink, F.K.L. Spijkervet, H. Bootsma, G. van den Berg

  12 september 2006

  NTvT januari 2004 Casuïstiek

 • Een 65-jarige vrouw werd naar de afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie van een academisch ziekenhuis verwezen in verband met een onbegrepen zwelling van haar lippen en de glandulae submandibulares. Zij maakte zich vooral zorgen over haar veranderde uiterlijk en klaagde over algehele vermoeidheid. He...

Selecteer zoekcriteria