Zoek in het NTvT archief

Er zijn 28 zoekresultaten gevonden.

 • De winnaar van jubileumprijsvraag 10 (oktoberbereditie 2018) is de mevrouw N. El-kharbotly uit Groningen. Het juiste antwoord op de vraag waardoor tegenwoordig het geven van tandheelkundige voorlichting in de wielen wordt gereden, is: het honoreringssysteem in de tandheelkundige zorg.

 • Serie: Cariëspreventie in historisch perspectief. Maatschappelijke factoren

  H. Kalsbeek

  9 november 2018

  NTvT november 2018 Geschiedenis en tandheelkunde

 • Aan het begin van de twintigste eeuw kwam bij kinderen uit arme gezinnen minder cariës voor dan bij kinderen uit gezinnen die meer bemiddeld waren. Later veranderde dat: naarmate de sociaaleconomische status van de ouders hoger was, hadden kinderen juist minder cariës. Eenzelfde verband tussen sociaaleconomische status en cariësprevalentie werd vervolgens ook bij volwassenen gezien. Gedurende de hele twintigste eeuw werden bij personen met een lage sociaaleconomische status meer gebitselementen geëxtraheerd dan bij personen met een hoge sociaaleconomische status. Eind twintigste eeuw was de mondgezondheid in het algemeen veel beter dan aan het begin. Die verandering is onder meer te danken aan de toegenomen welvaart, de groeiende aandacht voor mondhygiëne, de introductie van fluoridetandpasta en de sterke toename van het aantal zorgverleners in de mondzorg. Op de achtergrond speelde ook de toegenomen kennis over het ontstaan en de preventie van cariës.

 • De winnaar van jubileumprijsvraag 8 (juli/augustus-editie 2018) is de heer J.H.C. Wilmsen uit Oudenbosch. Het juiste antwoord op de vraag waaruit het Ivoren Kruis is voortgekomen, was:...

 • Serie: Cariëspreventie in historisch perspectief. Voorlichting

  H. Kalsbeek

  7 september 2018

  NTvT september 2018 Geschiedenis en tandheelkunde

 • Sinds het eind van de negentiende eeuw is in Nederland voorlichting gegeven over het voorkomen van cariës. Dit gebeurde in de praktijk van tandmeesters en tandartsen, in consultatiebureaus waar ouders met jonge kinderen worden begeleid, en in scholen. Vanaf 1968 tot midden jaren 1980 zijn in diverse gemeenten en regio’s grootschalige voorlichtingsacties uitgevoerd. Het Ivoren Kruis geeft al meer dan 100 jaar op landelijk niveau voorlichting over mondgezondheid en ondersteunt de voorlichting van onder andere tandartsen en mondhygiënisten door het uitgeven van voorlichtingsmateriaal. De visie op het fenomeen ‘voorlichting’ is in de afgelopen eeuw veranderd. Door de toepassing van nieuwe inzichten is de kans toegenomen dat met voorlichting cariës wordt voorkomen.

 • De winnaar van jubileumprijsvraag 7 (juni-editie 2018) is de mevrouw E. Hellemans uit Overveen.

 • Serie: Cariëspreventie in historisch perspectief. Vroegtijdige behandeling cariëslaesies

  H. Kalsbeek

  6 juli 2018

  NTvT juli en augustus 2018 Geschiedenis en tandheelkunde

 • In het Nederlandse Tijdschrift voor Tandheelkunde is regelmatig de mening geuit dat behandeling van carieuze melkmolaren noodzakelijk is om het risico op cariës in het blijvend gebit te verminderen. Duidelijk is dat een vroegtijdige restauratieve behandeling van cariëslaesies kan bijdragen aan het behoud van gebitselementen. De vraag is of zo’n behandeling ook een primair preventieve uitwerking heeft op nog niet aangetaste gebitselementen. Resultaten van epidemiologisch onderzoek, uitgevoerd in de periode 1960-1980, wijzen daar niet op. Om de ‘ziekte’ cariës bij kinderen te bestrijden kan niet worden volstaan met restauratieve zorg. Professionele mondzorg bij jonge kinderen dient op de eerste plaats gericht te zijn op het wegnemen van de oorzaken van cariës door aan te dringen op een verbetering van de mondhygiëne en het voedingsgedrag.

 • De winnaar van jubileumprijsvraag 5 (aprileditie 2018) is de heer B. Rijksen uit Kapelle. Het juiste antwoord op de vraag wat de meest effectieve en efficiënte manier is om kinderen in Nederland te beschermen tegen cariës, was: waterfluoridering.

 • Serie: Cariëspreventie in historisch perspectief. Fluoride

  H. Kalsbeek

  4 mei 2018

  NTvT mei 2018 Geschiedenis en tandheelkunde

 • Kort na de Tweede Wereldoorlog werd in Nederland bekend dat fluoride een bijdrage kan leveren aan de preventie van cariës. Over de vraag hoe dit effect ontstond, werd verschillend gedacht. Aanvankelijk overheerste de mening dat fluoride tijdens de tandvorming moest worden opgenomen in glazuur en dentine om het gebitselement weerstand te geven tegen cariës. Later werd ontdekt dat ontkalking van het glazuur wordt geremd als er fluoride in de tandplaque aanwezig is. Terwijl aanvankelijk waterfluoridering werd beschouwd als meest effectieve maatregel om cariës te voorkomen, geldt dat nu voor tandenpoetsen met fluoridetandpasta.

 • De winnaar van jubileumprijsvraag 3 (februari-editie 2018) is de heer J.W.L. Wisse uit Vianen. Het juiste antwoord op de vraag door wat de cariësvatbaarheid volgens de laatste inzichten wordt beïnvloed, was:...

 • Serie: Cariëspreventie in historisch perspectief. Voeding

  H. Kalsbeek

  2 maart 2018

  NTvT maart 2018 Geschiedenis en tandheelkunde

 • De afgelopen 125 jaar deden verschillende ideeën opgeld over de invloed van de voeding op het optreden van tandcariës. Aanvankelijk werd aangenomen dat tekorten aan calcium en vitamines in de vormingsfase van de gebitselementen leiden tot een hoge cariësgevoeligheid van het gebit. Die gedachte is verlaten. De frequentie waarin gegeten of gedronken wordt na de doorbraak van de gebitselementen en het vóórkomen van snel afbreekbare koolhydraten in de voeding lijken nu de belangrijkste factoren voor het al dan niet optreden van cariës. De vraag is of voedingsvoorlichting in de huidige tijd nog nodig is nu cariës kan worden voorkomen door de tanden te reinigen met fluoridetandpasta.

Vorige 1 2 3 Volgende

Selecteer zoekcriteria