Zoek in het NTvT archief

Er zijn 86 zoekresultaten gevonden.

 • Musculoskelettale aandoeningen onder tandartsen en tandheelkundestudenten in Nederland

  J.J.M. Bruers, L.E.C.M. Trommelen, P. Hawi, H.S. Brand

  3 november 2017

  NTvT Vrouwen in de tandheelkunde Thema

 • In dit onderzoek werd de prevalentie van musculoskelettale klachten onder tandartsen en tandheelkundestudenten in Nederland geïnventariseerd door middel van 2 overeenkomstige web-enquêtes. Hieraan namen 196 (25% respons) tandartsen en 359 (40% respons) studenten deel. Van de tandartsen gaf 80% en van de studenten gaf 95% aan de afgelopen 12 maanden last te hebben gehad van spieren en gewrichten, waarbij vooral nek, schouders en onderrug werden genoemd. Studenten meldden daarnaast ook vaak klachten in de bovenrug. Door vrouwelijke studenten werden veel lichamelijke klachten vaker genoemd dan door de mannelijke studenten. Bij tandartsen werd daarentegen geen geslachtsverschil waargenomen, maar bleek ervaren stress een belangrijke risicofactor op het ontwikkelen van musculoskelettale klachten. Gezien de negatieve effecten op de beroepsuitoefening is nader onderzoek naar de preventie van musculoskelettale aandoeningen dringend gewenst, in het bijzonder wat betreft de doelmatigheid van (postacademisch) onderwijs en beroepsmatige voorlichting op dat gebied.

 • Bloedserieus

  H.S. Brand

  30 oktober 2017

  NTvT Nieuws

 • Congresverslag

  Op 6 oktober 2017 werd door de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI) het congres ‘Bloedserieus’ georganiseerd over afwijkingen van het bloed, bloedvaten en de uitingen daarvan in de mondholte. Aan de hand van animaties legde stollingsdeskundige Saskia Middeldorp op duideli...

 • Flauwekulcongressen

  H.S. Brand

  6 oktober 2017

  NTvT oktober 2017 Redactioneel

 • Wetenschappelijke congressen zijn gewoon­lijk de eerste gelegenheid waarbij tandheelkundige onderzoekers hun resul­taten met vakgenoten delen. De laatste tijd krijg ik bijna dagelijks e-mails met het verzoek om een voordracht op een internationaal congres te houden, waarbij het de congresorganisatie niet uitmaakt waarover ik spreek, zolang ik maar zo’n € 1.000,- naar hen overmaak. Hoe kan een potentiële congresbezoeker dit soort pseudocongressen herkennen?

 • Orale manifestaties van colitis ulcerosa

  C.X.W. Tan, H.S. Brand, N.K.H. de Boer, T. Forouzanfar

  5 mei 2017

  NTvT mei 2017 Medisch

 • Colitis ulcerosa is een inflammatoire darmziekte die in de geïndustrialiseerde wereld relatief veel voorkomt. Pyostomatitis vegetans is de meest kenmerkende pathognomische manifestatie, maar ook andere orale aandoeningen als aften, cariës en parodontitis komen frequenter voor bij patiënten met colitis ulcerosa. Mondzorgverleners moeten op de hoogte zijn van deze problemen om adequate mondzorg te kunnen leveren.

 • Kiezen voor kiezen

  H.S. Brand

  3 februari 2017

  NTvT februari 2017 Redactioneel

 • De centrale loting is de afgelopen jaren geleidelijk afgeschaft en sinds 2016 worden alle studenten door faculteiten met een numerus fixus decentraal geselecteerd. De faculteiten mogen hiervoor zelf criteria opstellen, zolang men maar niet louter op eindexamencijfers selecteert. Het organiseren van deze selectie aan de poort is voor opleidingen bijzonder kostbaar qua tijd en menskracht. Een ruwe schatting mijnerzijds is dat deze kosten voor een relatief kleine faculteit als ACTA ongeveer een ton bedragen.

 • De samenstelling van het speeksel van vrouwen is anders dan dat van mannen. Dit stelt Andrei Prodan in zijn proefschrift. Het speeksel van vrouwen heeft een lagere pH-waarde en minder buffercapaciteit; 2 eigenschappen die van belang zijn voor de bescherming tegen cariës. De samenstelling van he...

 • Wintersymposium kaakchirurgie

  H.S. Brand

  15 december 2016

  NTvT Nieuws

 • Op vrijdag 9 december organiseerde de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het VUmc het jaarlijkse wintersymposium, met als thema ‘Diagnose in beeld’. Jacques Baart begon, met een pleidooi voor de introductie van een digitaal consult van de mka-chirurg. Bij twijfel zo...

 • "Oh wist ik het maar"

  H.S. Brand

  6 december 2016

  NTvT Nieuws

 • Congresverslag

  Onder bovenstaande titel hield de Van Hoytemastichting op 25 november 2016 in Apeldoorn een congresdag over ontwikkelingen binnen vakgebieden die grote relevantie hebben voor tandartsen-algemeen practici. Tandarts-endodontoloog Michiel de Cleen behandelde de apexresectie anno 2016. Belangrijke elem...

 • ‘Autisme in de stoel’

  H.S. Brand

  25 oktober 2016

  NTvT Nieuws

 • Cursusverslag

  Op 11 oktober organiseerde de Van Hoijtemastichting in het Planetarium in Amsterdam een cursusavond over de behandeling van patiënten met autisme in de algemene tandartspraktijk. Het onderwerp werd behandeld door Anja Klein en Ellen van der Linde in een duo-presentatie. Laatstgenoemde is werkza...

 • Op woensdag 28 september 2016 reikte redactielid dr. H.S. Brand aan de winnaars van de ACTA Evidencebased Posterprijs een jaarabonnement op het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde uit. Elk jaar sluiten de nieuwe eerstejaars bachelorstudenten van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterda...

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende

Selecteer zoekcriteria