Zoek in het NTvT archief

Er zijn 97 zoekresultaten gevonden.

 • Congresverslag

  Redacteur Henk Brand bezocht het Lemion-symposium 'Bijzondere patiënten in de praktijk' op 12 april 2019 en beschrijft in het kort wat men die dag kon leren over patiënten met psychische stoornissen.

 • Symposium

  Op donderdag 13 december 2018 vond in Pathé Utrecht Leidsche Rijn het symposium ‘Effectieve gespreksvoering! En veel meer… Communicatie in de mondzorgpraktijk plaats. Bij de opening wees dagvoorzitter Dyonne Broers, directeur zorg van het ACTA, erop dat het hierbij essentieel is...

 • Valsspelen

  H.S. Brand

  7 december 2018

  NTvT december 2018 Redactioneel

 • Van onderzoekers mag worden verwacht dat zij hun experimenten zorgvuldig ontwerpen, uitvoeren volgens de ­ge­l­­dende wet- en regelgeving en vervolgens in hun verslag een eerlijke beschrijving geven van de gevonden resultaten. Manuscripten worden, voordat zij in een wetenschappelijk tijdschrift worden gepubliceerd, gecontroleerd door een redacteur en enkele referenten. Dit systeem werkt heel behoorlijk, toch glipt er soms een artikel door dat na publicatie moet worden teruggetrokken, bijvoorbeeld omdat er sprake blijkt van plagiaat.

 • Imago van huisartsen versus tandartsen in Nederland

  A. de Vries, W.G. Brands, H.S. Brand

  7 september 2018

  NTvT september 2018 Onderzoek en wetenschap

 • Het imago van de beroepsgroepen huisarts en tandarts in Nederland werd met een vragenlijst onderzocht. Deze werd in 4 steden en online afgenomen. In totaal zijn 270 vragenlijsten geanalyseerd. Tandartsen werden meer gezien als zakenmensen, als solisten, die de belangen van de patiënt minder vooropstelden, communicatief minder goed waren, meer met pijn werden geassocieerd, afstandelijker waren, minder open stonden voor inspraak en men minder kon vertrouwen dan huisartsen. Ook voelden de ondervraagden zich minder veilig bij een tandarts dan bij een huisarts. De respondenten geven huisartsen gemiddeld een significant hoger cijfer dan tandartsen. De beroepsgroep tandarts scoort slechter dan de beroepsgroep huisarts op 11 van de 12 stellingen. Alleen op de professionaliteit scoorde de beroepsgroep tandarts niet significant anders dan de beroepsgroep huisarts. Dit betekent dat het imago van de beroepsgroep tandarts slechter is dan dat van de beroepsgroep huisarts.

 • Taalstrijd

  H.S. Brand

  4 mei 2018

  NTvT mei 2018 Redactioneel

 • Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde heeft zich in de afgelopen 125 jaar ontwikkeld tot hét wetenschappelijke vakblad in ons taalgebied. Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde is voor bijdragen vooral afhankelijk van auteurs die verbonden zijn aan de tandheelkundeopleidingen in Nederland en Vlaanderen. Voor deze wetenschappers heeft het publiceren van Nederlandstalige artikelen echter een probleem. Het wetenschappelijk aanzien van Nederlandse publicaties is veel lager dan dat van Engelstalige. Is publicatie in het Nederlands in de toekomst nog wel vanzelfsprekend?

 • Congresverslag

  Op vrijdag 13 april 2018 vond in Nieuwegein onder leiding van dagvoorzitter Dyonne Broers, directeur zorg ACTA, het derde door Lemion® georganiseerde jaarsymposium 'Bijzondere patiënten in de praktijk' plaats. Hierbij stond mondzorg voor patiënten met psychische stoornissen centraal....

 • In memoriam drs. Jacques A. Baart

  T. Forouzanfar, I. van der Waal

  26 maart 2018

  NTvT Actueel

 • Op 19 maart 2018 is drs. Jacques A. Baart op 67-jarige leeftijd overleden. Jacques Baart bezocht van 1963-1969 het Dominicus College, HBS-B, te Nijmegen. Aansluitend volgde hij de studie Tandheelkunde aan de Katholieke Universiteit in dezelfde stad. Van 1975 tot 1979 werd hij opgeleid tot kaakchiru...

 • Gebruik van wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen door tandheelkundestudenten in Nederland

  P. Panahi Moghaddam, W.G. Brands, H.S. Brand

  9 februari 2018

  NTvT februari 2018 Onderzoek en wetenschap

 • In welke mate raadplegen tandheelkundestudenten in Amsterdam, Groningen en Nijmegen wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen? In onderhavig onderzoek werd dit geïnventariseerd door middel van een digitale vragenlijst. Aan het onderzoek hebben 333 tandheelkundestudenten (respons 20%) deelgenomen, waarvan 69% ervaring had met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Van de studenten was 65% geabonneerd op een tandheelkundig tijdschrift. Van de Nederlandstalige tijdschriften werden het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde en het Nederlands Tandartsenblad frequent door studenten geraadpleegd. Internationale publicaties werden vooral door masterstudenten geraadpleegd, zij het minder frequent dan Nederlandse publicaties. Uit het onderzoek bleek dat 77% van de studenten het belangrijk vindt dat aandacht wordt geschonken aan het ontwikkelen van wetenschappelijke vaardigheden tijdens de studie. Het lijkt dan ook aan te raden vroeg in het tandheelkundig curriculum aandacht te besteden aan het ontwikkelen van wetenschappelijke vaardig­heden, zodat tandheelkundestudenten leren adequaat publicaties te selecteren en te interpreteren.

 • Orale manifestaties van de ziekte van Crohn

  C.X.W. Tan, N.K.H. de Boer, H.S. Brand

  5 januari 2018

  NTvT januari 2018 Medisch

 • Bij de ziekte van Crohn staan darmklachten op de voorgrond. Orale manifestaties kunnen ook optreden. De beschreven prevalentie van orale manifestaties varieert tussen de 0,5% en 37%. De manifestaties kunnen voorafgaand aan of tegelijkertijd met de darmsymptomen voorkomen en kunnen worden onderverdeeld in specifieke en aspecifieke laesies. Bij de meeste patiënten zijn de laesies asymptomatisch, maar sommige patiënten ervaren ernstig ongemak. Orale manifestaties kunnen worden geclassificeerd als specifieke laesies, zoals diffuse labiale en buccale zwelling en cobblestones, en aspecifieke laesies zoals aften, pyostomatitis vegetans, cariës, gingivitis en parodontitis. Bij veel patiënten zorgen deze orale verschijnselen niet voor pijn of ongemak en behoeven geen behandeling. Voor patiënten die wel ongemak ervaren kan bijvoorbeeld pijn van aften worden verlicht met een lidocaïne-oplossing of een 0,1% dexamethasongel, en bij ulceraties of cobblestoning kunnen corticosteroïden worden ingezet. Het is raadzaam bij complexe gevallen de maag-, darm- en leverarts van de patiënt te consulteren.

 • Mondgezondheid bij diabetes

  H.S. Brand

  5 januari 2018

  NTvT januari 2018 Excerpten

 • Algemene ziekteleer

  Diabetes mellitus is een zeer frequent voorkomende aandoening, waarbij de regulatie van de bloedsuikerspiegel is verstoord. Diabetes kan ook negatieve effecten op de mondgezondheid hebben. In een systematisch literatuuronderzoek werd daarom het wetenschappelijk bewijs voor de relatie tussen diabetes...

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende

Selecteer zoekcriteria