Zoek in het NTvT archief

Er zijn 4 zoekresultaten gevonden.

 • De goede werking van richtlijnen is mede afhankelijk van een juiste validatie. Valideren vraagt een gestelde norm. Vanuit het professionele en protoprofessionele paradigma worden andere normen gebruikt voor validatie vanuit verschillende wetenschapsfilosofische uitgangspunten. Ook tussen zorgverleners zelf worden verschillende fundamentele uitgangspunten gehanteerd. Dit leidt tot een onoverbrugbaar methodologisch verschil waardoor validatie nu niet mogelijk of zinvol is. Een belangrijke rol lijkt weggelegd voor de kennisleer uit de humaniora om de richtlijnen te kunnen uitleggen en interpreteren. Daarnaast blijkt het operationaliseren van richtlijnen niet eenvoudig. In het gebruik van richtlijnen blijken onbedoelde effecten zoals het uitsluiten van patiënten van verzekeringen en vergoedingen op te treden. Tevens neemt het aantal richtlijnen zodanig toe dat handhaving en uitvoering in gevaar komt. Aanbevelingen worden gedaan om de betekenis en werking van richtlijnen te bewaken.

 • Richtlijnen staan momenteel in de belangstelling. Belangrijke doelen van richtlijnen zijn het verbeteren van kwaliteit van zorg en het vergroten van de patiëntveiligheid. Vanuit taalkundige, juridische en (proto)professionele paradigma’s wordt verschillend gedacht over de betekenis, reikwijdte en effectiviteit van richtlijnen. De onderliggende proposities zijn sterk verschillend. Door het ontbreken van eenduidigheid is onduidelijk wat richtlijnen moeten gaan toevoegen aan de kwaliteit van zorg. Bij het gebruik van het begrip richtlijn wordt onuitgesproken aangenomen dat de betekenis en werking van een richtlijn onveranderd blijft in een veranderde context. In essentie is dit een kennistheoretisch probleem dat tot op heden niet in het debat is opgenomen. Het gevolg is dat de werking van richtlijnen verandert van een ondersteunend instrument op patiëntniveau tot een afdwingbare norm voor sturing van het collectieve zorgproces. Daarnaast is het de vraag of het middel richtlijn een vanzelfsprekende keuze is om meer kwaliteit en veiligheid in de zorg te verkrijgen. Het wordt aanbevolen om de paradigmatische herkomst van richtlijnen te verankeren in de wet en in de richtlijnen zelf.

 • Parodontale diagnose en behandeling

  J. Craandijk

  4 september 2015

  NTvT september 2015 Media

 • Boek Ricci G (ed.). Periodontal diagnosis and therapy Milaan: Quintessence Publishing, 2014 738 bl., geïll. $ 340,00 ISBN 978 88 7492 191 1 Bij zijn 40-jarig professionele jubileum heeft Ricci dit overzichtswerk gepubliceerd. Het is bedoeld als leidraad voor de jonge clinicus en als na...

 • Verzekerbaarheid van parodontale zorg in 1999

  J. Craandijk

  1 februari 2000

  NTvT februari 2000 Onderzoek en wetenschap

 • Na de stelselwijziging in 1995 is een onduidelijke situatie ontstaan met betrekking tot de aanvullende ziekenfondsverzekeringen. Een belangrijk onderdeel van de stelselwijziging betrof het opheffen van het collectieve karakter van de voorzieningen met tegelijkertijd het invoeren van het begrip ´mar...

Selecteer zoekcriteria