Zoek in het NTvT archief

Er zijn 22 zoekresultaten gevonden.

 • Periorale behandelingsmogelijkheden in de cosmetische aangezichtschirurgie

  F. Bierenbroodspot, H.J. Schouten, R.H. Schepers, J. Jansma

  9 juni 2017

  NTvT juni 2017 Onderzoek en wetenschap

 • Het periorale gebied neemt in het aangezicht een belangrijke en unieke plaats in, zowel in functioneel als esthetisch opzicht. Er is een duidelijke relatie van de periorale weke delen, zoals de lippen en de mondhoeken, met de onderliggende dentitie en het kaakbot. Periorale verouderingsverschijnselen, zoals afhangende mondhoeken, verlies van volume en rimpelvorming, zijn echter beperkt met een intraorale behandeling te verbeteren. Met diverse extraorale behandelingen zijn deze verschijnselen doorgaans wel effectief aan te pakken en kan ook periorale esthetische verfraaiing worden bereikt. De periorale cosmetische behandelingen kunnen worden verdeeld in diverse liftingsprocedures en technieken waarbij volume wordt aangebracht. Aangezien de tandarts regelmatig te maken krijgt met patiënten met periorale esthetische wensen maar ook functionele problematiek is het belangrijk op de hoogte te zijn van de verschillende periorale cosmetische en functieherstellende behandelingsmogelijkheden.

 • Reconstructieve aangezichtschirurgie bij aangezichtsdefecten na chirurgische verwijdering van kwaadaardige huidtumoren

  S. Bolouri, F. Bierenbroodspot, J. Jansma

  6 januari 2017

  NTvT januari 2017 Onderzoek en wetenschap

 • Door de enorme en voortdurende toename van huidkanker in Nederland zullen tandartsen steeds vaker patiënten met huidkanker zien. De meest voorkomende kwaadaardige huidtumoren zijn het basaalcelcarcinoom, het plaveiselcelcarcinoom en het maligne melanoom. Bij de verwijdering van een huidtumor dienen de oncologische principes te worden gehanteerd. Voor het sluiten van het ontstane defect wordt er voor de individuele patiënt een keuze gemaakt uit talrijke technieken. De reconstructieve aangezichtschirurgie heeft tot doel het aangezicht qua vorm en functie te herstellen en de levenskwaliteit van de patiënt te behouden. Door vroege herkenning van kwaadaardige huidtumoren in het aangezicht kan het weefseldefect worden beperkt. Tandartsen, die hun patiënten periodiek zien, kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

 • Cosmetische ingrepen tijdens orthognathische chirurgie

  J. Jansma, R.H. Schepers, A. Vissink

  8 januari 2016

  NTvT januari 2016 Onderzoek en wetenschap

 • Het doel van een gecombineerde orthodontisch-chirurgische behandeling is correctie van de dysgnathie en de gestoorde gebits­occlusie met als resultaat verbetering van de functie. In toenemende mate wordt aanvullend aan de kaakosteotomie gebruikgemaakt van esthetische correcties om meer harmonie in het gelaat en/of gezichtsverjonging te bereiken. Hierbij valt onder andere te denken aan contour- of projectieverbetering door een transorale zygoma­osteotomie of het aanbrengen van een alloplastisch implantaat. Door lipofilling kunnen contourveranderingen van de weke delen worden gerealiseerd. Submentaal vetsurplus kan worden gecorrigeerd door liposuctie of lipectomie om de kin-halshoek te normaliseren. Een flapoorcorrectie en een beperkte neuscorrectie kunnen ook worden gecombineerd met een kaakosteotomie, terwijl een ooglidcorrectie en een liplift bij de oudere osteotomiepatiënt kunnen worden toegepast voor gezichtsverjonging. Deze esthetische correcties kunnen veelal gelijktijdig met de kaakosteotomie worden uitgevoerd en bijdragen aan een grote patiënttevredenheid.

 • De versnelde orthodontische behandeling

  A.M.L. Liem, E.J. Hoogeveen, J. Jansma, Y. Ren

  6 november 2015

  NTvT Multidisciplinaire aanpak in de orthodontie Thema

 • Een orthodontische behandeling kent doorgaans een lang behandeltraject, hetgeen voor patiënten vaak een belemmerende factor is. Om dit probleem te verhelpen zijn chirurgische technieken ontwikkeld ter ondersteuning en bespoediging van de orthodontische behandeling. Er werden 2 systematische literatuuronderzoeken van klinische en dierexperimentele onderzoeken gedaan om een betrouwbare conclusie te trekken over de effectiviteit van de verschillende chirurgische technieken. In totaal werden 18 klinische en 22 dierexperimentele onderzoeken geanalyseerd. In beide literatuuronderzoeken werd gekeken of de technieken in versnelde tandverplaatsing resulteerden en welke complicaties er mogelijk optraden. Daarnaast werd onderzocht welk biologisch mechanisme er mogelijk ten grondslag ligt aan de versnelde tandverplaatsing. In beide literatuuronderzoeken resulteerde de gecombineerde orthodontisch-chirurgische behandeling in tijdelijke versnelde tandverplaatsing met minimale complicaties. Er werd een toename van de catabolische en anabolische activiteiten waargenomen. Echter, op basis van de kwaliteit van de huidige literatuur moet worden geconcludeerd dat er nog onvoldoende informatie is voor algemene conclusies en er meer gestandaardiseerd prospectief onderzoek nodig is om een betrouwbare uitspraak te doen over de optimale behandelingstechniek.

 • Huidverbetering en cosmetische aangezichtschirurgie

  J. Jansma, R.H. Schepers, A. Vissink

  5 december 2014

  NTvT december 2014 Onderzoek en wetenschap

 • Voor tandartsen-algemeen practici is het van belang kennis te hebben van huidverbeteringstechnieken om patiënten te kunnen informeren over dergelijke behandelingen solitair of complementair aan een tandheelkundige behandeling. De behandeling kan door een mka-chirurg worden gedaan.

 • Toepassing van alloplastische materialen bij augmentaties in de cosmetische aangezichtschirurgie

  J. Jansma, R.H. Schepers, A. Vissink

  7 november 2014

  NTvT november 2014 Onderzoek en wetenschap

 • Kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden betreffende de toepassing van alloplastische materialen in de aangezichtschirurgie verschaffen tandartsen-algemeen practici de mogelijkheid om patiënten te informeren en adequaat te verwijzen.

 • Liftingprocedures in de cosmetische aangezichtschirurgie

  J. Jansma, R.H. Schepers, A. Vissink

  3 oktober 2014

  NTvT oktober 2014 Onderzoek en wetenschap

 • Tandartsen-algemeen practici hebben doorgaans een langdurige behandelrelatie met hun patiënten en zijn daarom ook een ideale gesprekspartner met betrekking tot cosmetische vraagstukken. Tandartsen kunnen behulpzaam zijn bij gericht adviseren en verwijzen.

 • Ooglidcorrecties in de cosmetische aangezichtschirurgie

  J. Jansma, R.H. Schepers, H.J. Schouten, A. Vissink

  4 juli 2014

  NTvT juli en augustus 2014 Onderzoek en wetenschap

 • Tandartsen hebben doorgaans een langdurige behandelrelatie met hun patiënten en kunnen daarom een rol spelen bij de advisering en verwijzing voor dit soort behandelingen.

 • Vettransplantatie in de cosmetische aangezichtschirurgie

  J. Jansma, R.H. Schepers, A. Vissink

  6 juni 2014

  NTvT juni 2014 Onderzoek en wetenschap

 • Tandartsen-algemeen practici zullen vaker worden geconfronteerd met patiënten die, bijvoorbeeld door een mkachirurg, met lipofilling zijn behandeld. Ook kunnen tandartsen patiënten voor een dergelijke behandeling verwijzen.

 • Rimpelvullers in de cosmetische aangezichtschirurgie

  G.W.C. Jaspers, R.H. Schepers, J. Pijpe, J. Jansma

  9 mei 2014

  NTvT mei 2014 Onderzoek en wetenschap

 • Voor mond-, kaak- en aangezichtschirurgen met bewezen voldoende kennis en vaardigheden bestaat de mogelijkheid om rimpels en plooien in het aangezicht met rimpelvullers te behandelen.

Vorige 1 2 3 Volgende

Selecteer zoekcriteria