Zoek in het NTvT archief

Er zijn 11 zoekresultaten gevonden.

 • Promotie A.P. Bastidas Coral

  Doel van het promotieonderzoek van Angela Bastidas Coral was het in kaart brengen van het effect van cytokines, hypoxie en scaffolds (of biomaterialen) op de potentie van de osteogene differentieatie en angiogene stimulatie van mesenchymale stamcellen die gebrukt worden voor botweefseltechnologalle....

 • Onder de loep! A.P. Bastidas Coral

  A.P. Bastidas Coral

  3 maart 2017

  NTvT Actueel

 • Angela P. Bastidas Coral is vanaf december 2013 werkzaam als promovenda op de afdeling Orale Celbiologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Promotoren van haar onderzoek zijn prof. dr. J. Klein-Nulend en prof. dr. T. Forouzanfar. Dr. A.D. Bakker en prof. dr. C.J. Kleverlaan begeleiden het onderzoek als copromotoren. De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde stelde 8 vragen over het promotieonderzoek.

 • Bot-tissue engineering lijkt een veelbelovend alternatief voor het gebruikt van autoloog bot in de reconstructie van botdefecten die bijvoorbeeld zijn onstaan als gevolg van letsel, kanker of ontsteking. Een combinatie van scaffolds, cellen (inclusief stamcellen) en fysische/mechanische en/of chemis...

 • Promotie J. Overman

  J. Overman

  28 januari 2015

  NTvT Actueel

 • Humane vetstamcellen voor botweefselregeneratie

  Op 23 januari 2015 promoveerde Janice Overman op het proefschrift ‘Adipose stem cells for bone tissue engineering in a human maxillary sinus floor elevation model: studies towards clinical application’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Promotoren waren prof.dr. J. Klein Nulend, prof.d...

 • Promotie P. Juffer

  19 november 2013

  NTvT Actueel

 • Op maandag 18 november 2013 promoveerde Petra Juffer op haar proefschrift ‘Muscle and bone, a common world?’. Juffer belaste in vitro botcellen en spiercellen mechanisch met een dynamische vloeistofstroom of met dynamische rek om te zien of de spiercellen als reactie eiwitten gingen produceren d...

 • Interview

  Francis van Esterik is promovenda aan het ACTA en doet sinds 1 oktober 2012 onderzoek bij de afdelingen Orale Celbiologie en Materiaalwetenschappen. Promotoren van haar onderzoek zijn prof. dr. A.J. Feilzer, prof. dr. J. Klein Nulend en prof. dr. V. Everts. Copromotoren zijn dr. C.J. Kleverlaan en dr. B. Zandieh Doulabi. De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde stelde 8 vragen over het onderzoek.

 • Personalia

  Op 6 december 2012 promoveerde Marjoleine Willems aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift ‘The effect of dietary components on osteocyte mechanosensitivity: implications for bone health’. Haar promotor was prof. dr. J. Klein Nulend. Dr. ir. E.G.H.M. van den Heuvel en dr. A.D. Ba...

 • Personalia

  Op 18 januari promoveerde Sjoerd Rutten aan de Vrije Universiteit Amsterdam op zijn proefschrift ‘Low-intensity pulsed ultrasound treatment in delayed bone healing’. Zijn promotoren waren prof. dr. J. Klein Nulend en prof. dr. P.I.J.M. Wuisman (†). Rutten deed onderzoek naar de effectiviteit v...

 • Wat botcellen vertellen

  J. Klein-Nulend

  1 februari 2006

  NTvT februari 2006 Onderzoek en wetenschap

 • Samenvatting van de inaugurele rede uitgesproken door dr. J. Klein Nulend bij het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar Orale Celbiologie, in het bijzonder de celbiologie van botadaptatie en -regeneratie, vanwege de Skeletal Tissue Engineering Group Amsterdam (STEGA) aan de Vrije Univers...

 • Effecten van lage-intensiteit ultrageluid op bot

  C.M. Korstjens, P.A. Nolte, J. Klein-Nulend, G.H.R. Albers, E.H. Burger

  1 december 2002

  NTvT december 2002 Onderzoek en wetenschap

 • Lage-intensiteit ultrageluid wordt in de geneeskunde toegepast voor non-invasieve diagnostiek. Daarnaast heeft lage-intensiteit ultrageluid ook een therapeutische werking. Uit weefselkweekexperimenten alsmede uit dierexperimenteel onderzoek blijkt dat het een duidelijk stimulerend effect heeft op de...

Vorige 1 2 Volgende

Selecteer zoekcriteria