Zoek in het NTvT archief

Er zijn 31 zoekresultaten gevonden.

 • Een (on)conventionele autotransplantatie

  J.P.T.F. Ho, H.C.M. Donders, M.W.K. Roeloffs, J. de Lange

  7 september 2018

  NTvT september 2018 Casuïstiek

 • Een 15-jarige jongen werd verwezen naar de afdeling mka-chirurgie in verband met een persisterend gebitselement 85 en een malpositie van gebitselement 45. Na aanvullend onderzoek bleek gebitselement 45 volledig afgevormd te zijn en horizontaal geïmpacteerd tegen de onderrand van de mandibula te liggen. Besloten werd om gebitselement 85 te extraheren en het reeds afgevormde gebitswelement 45 te autotransplanteren. Postoperatief werd gebitselement 45 gefixeerd aan de reeds bestaande vaste orthodontische apparatuur en later endodontisch behandeld. Het succespercentage (94%) van deze vorm van autotransplantatie van reeds volledig afgevormde gebits­elementen is in de literatuur vergelijkbaar met het succespercentage van autotransplantaties van gebitselementen met open apices (98%). Autotransplantatie dient overwogen te worden, vooral bij patiënten in de groei bij wie implantologie (nog) geen oplossing biedt.

 • Hui Chen concentreerde zich in haar promotieonderzoek op de vraag welke kenmerken van de luchtweg, zowel anatomische als functionele, de ademhaling van patiënten met obstructieve slaapapneu (OSA) beïnvloeden en of het effect van een behandeling vooraf kan worden ingeschat. Allereerst kon...

 • Oculaire bijwerkingen van lokale anesthesie in de tandheelkunde

  S.A. Steenen, L. Dubois, J. de Lange

  3 maart 2017

  NTvT maart 2017 Onderzoek en wetenschap

 • Naar schatting heeft 1 op de 1.000 lokale anesthesie-injecties in de onder- of bovenkaak een ongewenst effect op het oog. Zo werd bij een casus waargenomen dat een patiënt last kreeg van dubbelzien en uitval van een oogspier na bimaxillaire anesthesie. Een systematisch literatuuronderzoek naar beschrijvingen van dit type bijwerkingen resulteerde in 144 gedocumenteerde casus, gepubliceerd tussen 1936 en 2016. De meest frequent gerapporteerde symptomen waren: dubbelzien (72%), oogbewegingsstoornissen (26%), een hangend ooglid (22%), een vergrote pupil (18%), verlies van het zicht (13%) en een pijnlijk oog (12%). Dit type complicatie kan het best worden verklaard door pathofysiologische hypothesen betreffende intra-arteriële injectie, intraveneuze injectie, autonome disregulatie of diepe injectie en diffusie. Indien oculaire symptomen optreden na lokale anesthesie, dient de patiënt te worden gerustgesteld. Bij dubbelzien dient het oog met een gaasje te worden afgedekt en de patiënt te worden geïnstrueerd over de veiligheidsrisico’s. Indien de symptomen lang aanhouden of wanneer het zicht achteruitgaat, is het raadzaam naar een oogarts te verwijzen.

 • Weinig kennis over orthodontische mini-implantaten

  Het promotieonderzoek van Reint Meursinge Reynders bestond uit 5 systematische literatuuronderzoeken en 2 kristische analyses van systematische literatuuronderzoeken naar orthodontische mini-implantaten (OMI’s). Deze onderzoeken leverden evidencebased kennis op over de succespercentages van de...

 • Distractie van frontaal segment in de onderkaak

  J. de Lange

  9 september 2016

  NTvT september 2016 Media

 • Academisch proefschrift

  C.U. Joss Distraction osteogenesis of the anterior mandibular process Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen, 2015 194 bl., geïll. ISBN 978 90 824180 02 In dit proefschrift worden de resultaten be­schreven van distractie van een frontaal segment in de onderkaak ter behandeling van een m...

 • Oogkasreconstructies beter voorspelbaar door 3D-geprinte implantaten

  Dankzij slimme software, navigatie-apparatuur en 3D-printers is een oogkasreconstructie beter te voorspellen. Dit stelt Leander Dubois in zijn proefschrift ‘Predictability in orbital reconstruction’, waarop hij 3 juni 2016 promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.  Zijn promoto...

 • Behandeling van een recidief na initiële endodontische behandeling kan bestaan uit een endodontische herbehandeling of een apexresectie. Beide opties laten in de onderzoeksliteratuur overeenkomende succespercentages voor de uitkomsten van behandeling zien. Echte vergelijkende prospectief gerandomiseerde onderzoeken zijn echter niet voorhanden, waardoor een vergelijking en een afgewogen keuze niet goed mogelijk is. Naast uitkomsten van behandeling moet ook worden gekeken naar kosteneffectiviteit en andere patiëntgerelateerde factoren, zoals pijn, zwelling en medicatiegebruik. Ook hiervoor zijn in de onderzoeksliteratuur weinig betrouwbare gegevens aanwezig. Daarnaast speelt in Nederland het verzekeringstechnische aspect een grote rol, waarbij alleen de apexresectie binnen de basisverzekering valt. Concluderend moeten al deze factoren worden meegewogen alvorens tot een individuele behandelstrategie over te gaan.

 • Verlenging van de onderkaak: bilaterale sagittale splijtingsosteotomie versus distractieosteogenese

  V. Akkerman, J.P. Ho, E.M. Baas, J. de Lange

  6 november 2015

  NTvT Multidisciplinaire aanpak in de orthodontie Thema

 • In de jaren 90 werd intraorale distractieosteogenese geïntroduceerd als alternatief voor de bilaterale sagittale splijtingsosteotomie ter verlenging van de onderkaak. Verondersteld werd dat distractie­osteogenese tot stabielere resultaten en minder sensibiliteitsstoornissen van de onderlip zou leiden. Wetenschappelijk bewijs voor deze stelling ontbrak echter. In recent gepubliceerde prospectieve onderzoeken is aangetoond dat bilaterale sagittale splijtings­osteotomie niet inferieur is aan distractieosteogenese met betrekking tot stabiliteit en sensibiliteitsverlies van de onderlip. Verder blijkt dat bilaterale sagittale splijtingsosteotomie leidt tot minder pijn bij de patiënt en lagere totale kosten. Geconcludeerd kan worden dat bilaterale sagittale splijtingsosteotomie moet worden beschouwd als de standaardtherapie voor verlenging van de onderkaak tot 10 mm bij niet-syndromale patiënten.

 • Chirurgische verlenging van de onderkaak

  Erik Baas vergeleek 2 methoden om de onderkaak chirurgisch te verlengen. In totaal keek hij naar 65 patiënten. Hiervan ondergingen er 30 een distractie-osteogenese, waarbij nieuw bot wordt gevormd door het gradueel uit elkaar bewegen van botfragmenten, en 35 een bilaterale sagittale splijtingso...

 • Kankerbehandeling en mondgezondheid

  J. de Lange

  8 mei 2015

  NTvT mei 2015 Media

 • Academisch proefschrift

  A.M.G.A. Laheij. Factors influencing oral health during cancer treatment. Emphasis on the relationshipbetween the oral microbiome and oral mucositisAmsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2014161 bl., geïll.ISBN 9778 94 6108 8109 In dit proefschrift worden de resultaten beschre­ven v...

Vorige 1 2 3 4 Volgende

Selecteer zoekcriteria