Zoek in het NTvT archief

Er zijn 40 zoekresultaten gevonden.

 • Op vrijdag 22 september 2017 werden tijdens de NTvT Auteursdag in het Gemeentemuseum in Den Haag 2 auteurs in het zonnetje gezet vanwege hun publicatie in het NTvT. De Publicatieprijs 2016 en de Debuutprijs 2017, beschikbaar gesteld door de aan het NTvT gelieerde Stichting Bevordering Tandheelkundig...

 • De prijscommissie van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis heeft, na lezing van alle in aanmerking komende publicaties in de jaargangen 2015 en 2016 van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, besloten de Debuutprijs 2017 toe te kennen aan eerste auteur M.A.E.M. Oomens. Het winnend...

 • Dentogene pijnklachten

  J.A. Baart, J.F.L. Bosgra

  7 oktober 2016

  NTvT Pijn in de orofaciale regio Thema

 • Van tandartsen wordt verwacht dat zij pijnklachten vanuit het gebit kunnen herkennen en behandelen. Bij kortdurende, acute pijnklachten is de oorzaak soms snel gevonden terwijl dit bij chronische pijn meestal veel lastiger is. Vooral bij deze laatste categorie moet extra kritisch worden gekeken naar de diagnostiek en moet worden gezocht naar zoveel mogelijk reversibele interventies. Een gerichte anamnese, een pijndagboek en een proefanesthesie kunnen helpen de vermoedelijke oorzaak van de pijn te achterhalen. Zorgvuldig extra- en intraoraal onderzoek is nodig om tot een goede diagnose te kunnen komen. Röntgenologisch onderzoek kan deze diagnose eventueel bevestigen. Dentogene pijnklachten kunnen een pulpaire, parodontale of pericoronaire oorzaak hebben. De behandeling van de pijnklacht kan – afhankelijk van de oorzaak - bestaan uit het doen van een endodontische of parodontale behandeling, of extractie van het gebitselement. Bij orofaciale pijn van dentogene origine wordt gestreefd naar een causale aanpak van de pijn. Als de oorzaak van de pijn bekend is, kan ook gerichte pijnstilling worden voorgeschreven.

 • Algehele anesthesie bij jonge kinderen in de tandheelkunde

  M.A.E-M. Oomens, L.H.D. Booij, J.A. Baart

  6 mei 2016

  NTvT mei 2016 Visie

 • Algehele anesthesie bij kinderen jonger dan 4 jaar zou kunnen leiden tot hersenbeschadiging met cognitieve en gedragsproblemen op latere leeftijd tot gevolg. De kans hierop is klein, maar neemt toe bij verlengde duur van de anesthesie en het geven van meerdere keren algehele anesthesie. Vanzelfsprekend moet de indicatie ‘algehele anesthesie’ zeer strikt worden gesteld. Om de kans op schade te verkleinen, moet de algehele anesthesie in goed overleg tussen anesthesioloog en behandelaar, volgens een vast protocol, plaatsvinden. De ouders moeten op de hoogte worden gebracht van mogelijke risico’s van de algehele anesthesie. Het uitstellen van de behandeling naar een later tijdstip en daarmee de algehele anesthesie moet worden overwogen.

 • Gevaar van algehele anesthesie en sedatie bij ouderen

  M.A.E.M. Oomens, L.H.D. Booij, J.A. Baart

  4 december 2015

  NTvT december 2015 Onderzoek en wetenschap

 • Na een behandeling onder algehele anesthesie kunnen tijdelijke geheugenstoornissen optreden en pre-existente geheugenstoornissen verergeren. In de literatuur wordt een frequentie van postoperatieve cognitiestoornissen van tussen de 10 en 50% gesteld. Risicofactoren voor het optreden van postoperatieve geheugenstoornissen zijn gevorderde leeftijd, laag opleidingsniveau, intellectuele comorbiditeit, beginnende dementie en andere neurodegeneratieve afwijkingen, bestaande slaapstoornissen en het ervaren van postoperatieve pijn. De morfologische veranderingen in de hersenen na algehele anesthesie lijken op het beeld dat optreedt bij de ziekte van Alzheimer. Naast metabole veranderingen is ook aangetoond dat anesthetica rechtstreeks de natuurlijke afbraak (apoptose) van hersencellen versterken. Bij ouderen bestaat er al een afname van het aantal neuronen, waardoor er een beperkte reservecapaciteit is. Daarnaast zijn ouderen vaak bekend met de eerder genoemde risicofactoren voor het optreden van postoperatieve geheugenstoornissen. Voorzichtigheid en terughoudendheid in de indicatiestelling voor tandheelkundige behandeling onder algehele anesthesie of sedatie is daarom geboden.

 • In memoriam dr. mr. Remy H.B. Allard

  J.A. Baart, T. Forouzanfar, J.P.R. van Merkesteyn, I. van der Waal

  5 december 2014

  NTvT Actueel

 • Op 18 november 2014 is dr. mr. Remy H.B. Allard op 65-jarige leeftijd overleden. Collega Allard studeerde in 1976 als tandarts af aan de subfaculteit Tandheelkunde van de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Van 1977 tot 1981 volgde hij de opleiding tot kaakchirurg in het VU-ziekenhuis, nu het VUmc...

 • De tand in al zijn facetten

  J.A. Baart

  4 oktober 2013

  NTvT oktober 2013 Redactioneel

 • Op donderdagavond 14 november en de hele vrijdag 15 november 2013 vindt in De Doelen te Rotterdam het congres ‘De tand in al zijn facetten’ plaats. Feitelijk is dit congres de tweede editie van een zeer succesvol eerder congres met dezelfde naam en dezelfde locatie in 2009. In veel gevallen best...

 • Odontogeen focusonderzoek: een voorstel voor een meer genuanceerde benadering

  R.A.Th. Gortzak, J.A. Baart, R.H.B. Allard, I. van der Waal

  6 september 2013

  NTvT september 2013 Visie

 • Het verwijderen van odontogene foci berust op de veronderstelling dat dergelijke foci een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid van de patiënt en is vooralsnog niet ‘evidence based’ te onderbouwen.

 • Oral medicine 6. Ulceraties van de orale mucosa

  J.A. Baart, I. van der Waal

  10 mei 2013

  NTvT mei 2013 Onderzoek en wetenschap

 • Meestal uit het plaveiselcelcarcinoom zich als een al dan niet scherp begrensd, geïndureerd ulcus. Plaveiselcelcarcinomen komen ook voor als een submuceuze zwelling, dus zonder ulceratie.

 • Inslikken of aspireren van een voorwerp dat in de keel verdwijnt

  L.H.E. Karssemakers, M. Gilijamse, J.A. Baart

  8 februari 2013

  NTvT februari 2013 Casuïstiek

 • Als een corpus alienum terechtkomt in de keel moet de patiënt worden gestimuleerd het hoofd zijwaarts te houden. De behandelstoel moet in de anti-Trendelenburgstand worden gezet, waarbij het bovenlichaam 20-30 graden hoger is ten opzichte van het onderlichaam.

Vorige 1 2 3 4 Volgende

Selecteer zoekcriteria