Zoek in het NTvT archief

Er zijn 5 zoekresultaten gevonden.

 • Evidencebased klinische praktijkrichtlijnen in de mondzorg 3. Draagvlak voor richtlijnontwikkeling in de mondzorg

  B.A.F.M. van Dam, B.C.M. Oosterkamp, J.C.L. den Boer, J.J.M. Bruers

  6 februari 2015

  NTvT februari 2015 Onderzoek en wetenschap

 • Draagvlak is belangrijk bij de implementatie van klinische praktijkrichtlijnen. Uitkomsten van 5 onderzoeken uit de jaren 1998 tot en met 2013 geven zicht op het draagvlak voor klinische praktijkrichtlijnen onder tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici in Nederland. Daarbij werden attituden, opvattingen, kennis en gedrag opgevat als indicaties voor het wel of niet aanwezig zijn van draagvlak. Tandartsen hebben in de loop der jaren een toenemend positieve houding ten aanzien van klinische praktijkrichtlijnen. De meesten kennen en gebruiken minimaal 1 van de reeds bestaande klinische praktijkrichtlijnen en tonen zich voorstander van richtlijnontwikkeling. Orthodontisten en mondhygiënisten hebben nog weinig eigen klinische praktijkrichtlijnen op hun vakgebied, maar de meerderheid van hen is voorstander van de ontwikkeling ervan. Onder tandprothetici, die ook weinig ervaring hebben met klinische praktijkrichtlijnen, zijn minder voorstanders. Al met al kan worden gesteld dat er onder mondzorgverleners een groeiend draagvlak is voor de ontwikkeling en het gebruik van klinische praktijkrichtlijnen.

 • Project Peilstations: monitor van de tandheelkundige beroepsuitoefening in Nederland

  J.J.M. Bruers, J.C.L. den Boer, B.A.F.M. van Dam

  6 juni 2014

  NTvT Geschiedenis en tandheelkunde in Nederland Thema

 • Met het project Peilstations heeft de NMT een uniek onderzoeksprogramma opgezet, dat in de loop der jaren een veelheid aan informatie heeft opgeleverd over de ontwikkelingen in de tandheelkundige beroepsuitoefening in Nederland.

 • Werksituatie en toekomstplannen van recent afgestudeerde tandartsen

  B.A.F.M. van Dam, J.C.L. den Boer, J.J.M. Bruers

  1 september 2009

  NTvT september 2009 Onderzoek en wetenschap

 • De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde heeft tandartsen die in 2004, 2005 of 2006 in Nederland zijn afgestudeerd, ondervraagd over hun werksituatie en toekomstplannen. Ook werd gevraagd naar de ervaringen bij aanvang van hun loopbaan. Over het algemeen ondervonden zij weinig p...

 • Voorlichting in tandartspraktijken

  J.J.M. Bruers, B.A.F.M. van Dam, J.C.L. den Boer

  1 oktober 2008

  NTvT oktober 2008 Onderzoek en wetenschap

 • Voorlichting aan patiënten is een belangrijk onderdeel van de zorgverlening in de tandartspraktijk. Uitleg over de curatieve behandelingen is bij een meerderheid van de praktijken uitsluitend de taak van de tandarts. Informatie over mondverzorging en preventie wordt veelal verzorgd door mondhygiën...

 • Tandartsen over bij- en nascholing

  J.C.L. den Boer, J.J.M. Bruers, B.A.F.M. van Dam

  1 september 2006

  NTvT september 2006 Onderzoek en wetenschap

 • In het kader van haar kwaliteitsbeleid heeft de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde onderzocht wat de gedragingen en houdingen van tandartsen zijn ten aanzien van bij- en nascholing. Daarbij is onder andere ingegaan op hun mening over verplichte accreditatie op dit gebied. Dee...

Selecteer zoekcriteria