Zoek in het NTvT archief

Er zijn 3 zoekresultaten gevonden.

 • Klinische aspecten van de Atraumatic Restorative Treatment

  J.E.F.M. Frencken, K.A. Flohil, C. de Baat

  8 januari 2016

  NTvT januari 2016 Onderzoek en wetenschap

 • Het doel van de Atraumatic Restorative Treatment behelst het voorkomen van cariëslaesies en het stoppen van progressie ervan. Dit gebeurt onder andere door het verzegelen van putten en fissuren in glazuur met een glasionomeercement met een hoge viscositeitsgraad. Een tweede toepassingsgebied is de behandeling van dentinecariës. Het verweekte gedemineraliseerde dentine kan met handinstrumenten effectief worden verwijderd. Een zorgvuldig aangebrachte verzegelde restauratie zorgt ervoor dat achtergebleven cariogene bacteriën het cariësproces niet kunnen doen opvlammen en dat achtergebleven gedemineraliseerd dentine kan remineraliseren. Om goede resultaten met de Atraumatic Restorative Treatment te bereiken dient een zorgverlener een opleiding te volgen en over voldoende kennis te beschikken van de cariologie, de behandelprincipes en de beschikbare restauratiematerialen. Glasionomeercement met een hoge viscositeitsgraad is voor de preventie van glazuurcariës en de behandeling van dentinecariës het restauratiemateriaal van eerste keus, maar er wordt voortdurend gezocht naar verbetering van dit materiaal en naar een kwalitatief beter alternatief.

 • Atraumatic Restorative Treatment in relatie tot pijn, ongemak en angst voor tandheelkundige behandelingen

  J.E.F.M. Frencken, K.A. Flohil, C. de Baat

  4 juli 2014

  NTvT juli en augustus 2014 Onderzoek en wetenschap

 • De ART is wellicht geschikt voor de behandeling van kinderen en volwassenen met angst of zelfs een fobie voor tandheelkundige behandelingen en als eerste restauratieve behandeling bij kinderen om behandelangst zoveel mogelijk te voorkomen.

 • De historie en wetenschappelijke ontwikkeling van de Atraumatic Restorative Treatment

  J.E.F.M. Frencken, K.A. Flohil, C. de Baat

  6 december 2013

  NTvT december 2013 Onderzoek en wetenschap

 • Aangetoond is dat de Atraumatic Restorative Treatment, waarbij wordt gebruik gemaakt van glasionomeercement met een hoge viscositeitsgraad, goede resultaten boekt wanneer het gaat om eenvlaksrestauraties in tijdelijke molaren en blijvende (pre)molaren.

Selecteer zoekcriteria