Zoek in het NTvT archief

Er zijn 8 zoekresultaten gevonden.

 • Dentogene pijnklachten

  J.A. Baart, J.F.L. Bosgra

  7 oktober 2016

  NTvT Pijn in de orofaciale regio Thema

 • Van tandartsen wordt verwacht dat zij pijnklachten vanuit het gebit kunnen herkennen en behandelen. Bij kortdurende, acute pijnklachten is de oorzaak soms snel gevonden terwijl dit bij chronische pijn meestal veel lastiger is. Vooral bij deze laatste categorie moet extra kritisch worden gekeken naar de diagnostiek en moet worden gezocht naar zoveel mogelijk reversibele interventies. Een gerichte anamnese, een pijndagboek en een proefanesthesie kunnen helpen de vermoedelijke oorzaak van de pijn te achterhalen. Zorgvuldig extra- en intraoraal onderzoek is nodig om tot een goede diagnose te kunnen komen. Röntgenologisch onderzoek kan deze diagnose eventueel bevestigen. Dentogene pijnklachten kunnen een pulpaire, parodontale of pericoronaire oorzaak hebben. De behandeling van de pijnklacht kan – afhankelijk van de oorzaak - bestaan uit het doen van een endodontische of parodontale behandeling, of extractie van het gebitselement. Bij orofaciale pijn van dentogene origine wordt gestreefd naar een causale aanpak van de pijn. Als de oorzaak van de pijn bekend is, kan ook gerichte pijnstilling worden voorgeschreven.

 • Chirurgisch-orthodontische behandeling van een geretineerde incisief in de bovenkaak

  J.A. Baart, C.M. Weststrate, J.F.L. Bosgra

  1 augustus 2008

  NTvT augustus 2008 Casuïstiek

 • Een eruptiestoornis van een centrale incisief in de bovenkaak kan worden veroorzaakt door een intrusieluxatie van een tijdelijke voorganger. Afhankelijk van de leeftijd waarop dit trauma heeft plaatsgevonden, kan een dilaceratie ontstaan. Vrijleggen en eventueel ligeren, gevolgd door een orthodontis...

 • Een val op de mond

  J.F.L. Bosgra, J.A. Baart

  1 november 2007

  NTvT november 2007 Casuïstiek

 • Een 34-jarige vrouw meldde zich bij een tandarts na een val met de fiets. In eerste instantie leek er alleen sprake van enkele kleine kroonfracturen. Enkele weken later klaagde de patiënt over een zwelling van haar onderlip. Zij werd verwezen naar een kaakchirurg. Er werd een röntgenopname van haa...

 • Een parodontaal furcatieprobleem bij een premolaar in de onderkaak

  J.F.L. Bosgra, J.A. Baart

  1 september 2006

  NTvT september 2006 Casuïstiek

 • Een patiënt had in eerste instantie onbegrepen klachten in de premolaarstreek van de onderkaak. Er was al enige tijd sprake van pijnklachten en een zwelling zonder dat de oorzaak van deze klachten direct duidelijk was. Uiteindelijk bleek het te gaan om een parodontale ontsteking ten gevolge van een...

 • Een patint had in eerste instantie onbegrepen klachten in de premolaarstreek van de onderkaak. Er was al enige tijd sprake van pijnklachten en een zwelling, zonder dat de oorzaak hiervan duidelijk was.Uiteindelijk bleek het te gaan om een parodontitis apicalis ten gevolge van een dens evaginatus....

 • Te kort of hypertrofisch frenulum van de bovenlip

  J.A. Baart, J.F.L. Bosgra

  1 mei 2004

  NTvT Mondchirurgie in de algemene praktijk Thema

 • Een te kort of hypertrofisch frenulum van de bovenlip is vrij normaal bij baby´s en kleine kinderen. Gewoonlijk verdwijnt de hypertrofie spontaan rond het twaalfde levensjaar. Als het te korte of hypertrofische frenulum van de bovenlip na deze leeftijd persisteert en een chirurgische behandeling wo...

 • Extracties: zelf doen of doorsturen?

  J.A. Baart, J.F.L. Bosgra

  1 maart 2003

  NTvT maart 2003 Onderzoek en wetenschap

 • Het extraheren van gebitselementen door middel van tang of hevel is een handeling die in de algemene tandheelkundige praktijk thuishoort. Angst voor wortelbreuk of een antrumperforatie zijn geen goede argumenten om patiënten voor een extractie te verwijzen naar de kaakchirurg. Het devies is dus: ex...

 • Eruptiestoornis van de tweede molaar in de bovenkaak door de derde molaar

  J.A. Baart, J.F.L. Bosgra

  1 september 2002

  NTvT september 2002 Onderzoek en wetenschap

 • Eruptiestoornissen van de M2sup zijn tamelijk zeldzaam, meestal asymptomatisch en worden bijna altijd bij toeval ontdekt. De precieze oorzaak van eruptiestoornissen is onbekend. Het orthopantomogram, in combinatie met de kalenderleeftijd, biedt een betrouwbaar beeld om te zien of er sprake is van de...

Selecteer zoekcriteria