Zoek in het NTvT archief

Er zijn 35 zoekresultaten gevonden.

 • Op 20 november 2018 sprak prof. dr. J.G.A.M. de Visscher zijn inaugurele rede uit vanwege zijn benoeming tot hoogleraar Oral Medicine aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Een boeiende openbare les die zowel voor tandartsen, mka-chirurgen als patiënten stof tot nadenken gaf. In dit verslag komen...

 • Myasthenia gravis in de tandheelkunde

  N.L. Tjeerdsma, E.L. van der Kooi, E.H. van der Meij, J.G.A.M. de Visscher

  6 juli 2018

  NTvT juli en augustus 2018 Medisch

 • Bij een patiënt met myasthenia gravis kan een levens­bedreigende myasthene crisis optreden. Het betreft een complicatie van de ziekte. De crisis kan onder andere worden uitgelokt door emotionele stress, pijn, infecties en een reactie op medicatie. Het beleid bij een invasieve tandheelkundige behandeling bij een patiënt met myasthenia gravis moet gericht zijn op het voorkomen van een crisis. Voorafgaand aan de behandeling is overleg met de behandelende neuroloog nodig omdat soms eerst opti­malisatie van de medicatie of preventieve maatregelen noodzakelijk zijn. Een behandeling van een patiënt met myasthenia gravis onder lokale anesthesie van het amide-type of narcose is mogelijk, waarbij lokale anesthesie (in minimale dosering) de voorkeur heeft boven narcose. Na de tandheelkundige behandeling is optimaal pijnmanagement cruciaal om de kans op het optreden van een crisis te beperken.

 • Gehoorschade door kankerbehandeling

  J.G.A.M. de Visscher

  8 januari 2016

  NTvT januari 2016 Media

 • Academisch proefschrift

  E.A.R. Theunissen. Treatment-induced hearing loss after (chemo)radiotherapy in patients with head and neck cancer Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2015 183 bl. ISBN 978 90 6464 865 6     Bij de behandeling van patiënten met hoofd-halskanker worden, naast chirurgie, radiothe...

 • Mondafwijking: naar de huisarts?

  J.G.A.M. de Visscher

  3 juli 2015

  NTvT juli en augustus 2015 Redactioneel

 • Wanneer een patiënt een afwijking in zijn mond ontdekt, kan hij besluiten een tandarts of een huisarts te consulteren. Is er daarnaast ook sprake van een aandoening of een afwijking elders in het lichaam, dan ligt het voor de hand dat een patiënt zich zal wenden tot een huisarts. In geval...

 • De Prijscommissie van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis heeft bekend gemaakt dat ze aan de heer dr. E.H. van der Meij de Publicatieprijs 2014, voor het beste artikel uit de jaargangen 2012 en 2013 van het NTvT, toekent.

 • De prevalentie van diabetes mellitus neemt toe en verwacht wordt dat in 2030 bijna 10% van de volwassen wereldbevolking hieraan zal lijden. Het betreft vooral diabetes mellitus type 2. Al geruime tijd wordt in de literatuur melding gemaakt van een wederzijdse beïnvloeding tussen diabetes en chronis...

 • Media - februari 2014

  7 februari 2014

  NTvT februari 2014 Media

 • Academisch proefschrift besproken door L.B. Peters, Groningen. Evaluatie van wortelkanaalbehandelingen Synopsis: Dit proefschrift geeft een mooi overzicht van de meerwaarde van de cone beam-computertomografie in de endodontologie. Er is een duidelijke onderzoekslijn en de conclusies zijn klinisch re...

 • Media - november 2013

  8 november 2013

  NTvT november 2013 Media

 • Academisch proefschrift besproken door: C.P. Bots, Hilversum Eiwitten en orale afweer Synopsis. De mogelijk interessante toepassing van dit promotieonderzoek is dat het uit de glandula parotidea afkomstige statherine een potentieel schadelijke en virulente schimmelvorm van Candida albicans kan omzet...

 • Oral medicine 11. Rode en blauwe veranderingen van het mondslijmvlies

  K.P. Schepman, E.H. van der Meij, J.G.A.M. de Visscher

  8 november 2013

  NTvT november 2013 Onderzoek en wetenschap

 • Omdat het klinisch onderscheidt tussen verschillende rode of blauwe afwijkingen soms lastig is, kan van tandartsen-algemeen practici niet verwacht worden dat zij alle afwijkingen kunnen diagnosticeren. Wel mag worden verwacht dat zij in staat zijn normaal gezond mondslijmvlies te onderscheiden van bepaalde met enige regelmaat voorkomende mondslijmvliesafwijkingen.

 • Oratie prof. dr. F.R. Rozema

  J.G.A.M. de Visscher

  18 oktober 2013

  NTvT Actueel

 • Bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Medisch Tandheelkundige Interactie aan de Universiteit van Amsterdam sprak op 4 oktober 2013 prof. dr. Fred Rozema de rede ‘Het leek voor anderen’ uit. Rozema memoreerde vooreerst dat het de Stichting AJA Ramakers-Koning is geweest die de...

Vorige 1 2 3 4 Volgende

Selecteer zoekcriteria