Zoek in het NTvT archief

Er zijn 17 zoekresultaten gevonden.

 • Een vrouw aan de stoel is heel gewoon. De beroeps­uitoefening van vrouwelijke tandartsen in Nederland

  J.J.M. Bruers, B.A.F.M. van Dam

  3 november 2017

  NTvT Vrouwen in de tandheelkunde Thema

 • Vrouwen vormen 40% van de actieve beroepsgroep van tandartsen in Nederland. Op grond van de opleidingsinstroom kan worden verwacht dat hun aandeel verder zal toenemen tot ruim de helft. Uit de literatuur blijken verschillen tussen man en vrouw wat betreft voorkeuren voor werksetting en omvang van de werkweek. Ook in de feitelijke zorgverlening verschillen zij van elkaar. De gepresenteerde gegevens tonen de opmars van vrouwen en onderzoeksgegevens bevestigen de veronderstelde verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke tandartsen. Vrouwen zijn minder vaak praktijkhouder, vrouwelijke praktijkhouders werken vaker samen met collega’s en hebben een kortere werkweek. In de patiënt­behandeling lijken vrouwen iets meer individueel gericht te zijn en oog te hebben voor de algemene gezondheid. Waardetheorieën in de literatuur bieden verklaringen voor deze sekseverschillen. De voorkeur van vrouwen voor samenwerking past in elk geval in de algemene ontwikkeling naar werken in teamverband.

 • Musculoskelettale aandoeningen onder tandartsen en tandheelkundestudenten in Nederland

  J.J.M. Bruers, L.E.C.M. Trommelen, P. Hawi, H.S. Brand

  3 november 2017

  NTvT Vrouwen in de tandheelkunde Thema

 • In dit onderzoek werd de prevalentie van musculoskelettale klachten onder tandartsen en tandheelkundestudenten in Nederland geïnventariseerd door middel van 2 overeenkomstige web-enquêtes. Hieraan namen 196 (25% respons) tandartsen en 359 (40% respons) studenten deel. Van de tandartsen gaf 80% en van de studenten gaf 95% aan de afgelopen 12 maanden last te hebben gehad van spieren en gewrichten, waarbij vooral nek, schouders en onderrug werden genoemd. Studenten meldden daarnaast ook vaak klachten in de bovenrug. Door vrouwelijke studenten werden veel lichamelijke klachten vaker genoemd dan door de mannelijke studenten. Bij tandartsen werd daarentegen geen geslachtsverschil waargenomen, maar bleek ervaren stress een belangrijke risicofactor op het ontwikkelen van musculoskelettale klachten. Gezien de negatieve effecten op de beroepsuitoefening is nader onderzoek naar de preventie van musculoskelettale aandoeningen dringend gewenst, in het bijzonder wat betreft de doelmatigheid van (postacademisch) onderwijs en beroepsmatige voorlichting op dat gebied.

 • Een omslag in cariësbehandeling bij kinderen: 'Gewoon Gaaf'

  W.H. van Palenstein Helderman, R.J.M. Gruythuysen, J.J.M. Bruers, A.J.P. van Strijp, C. van Loveren

  6 maart 2015

  NTvT maart 2015 Visie

 • Dit is een ‘position paper’ over ‘Gewoon Gaaf’, een omslag in de cariësbehandeling bij kinderen met de focus eerst en vooral op preventie. Cariës wordt nu gezien als een gedragsgerelateerde ziekte. Gedragsveranderingen staan centraal in de preventie van cariës,...

 • Evidencebased klinische praktijkrichtlijnen in de mondzorg 3. Draagvlak voor richtlijnontwikkeling in de mondzorg

  B.A.F.M. van Dam, B.C.M. Oosterkamp, J.C.L. den Boer, J.J.M. Bruers

  6 februari 2015

  NTvT februari 2015 Onderzoek en wetenschap

 • Draagvlak is belangrijk bij de implementatie van klinische praktijkrichtlijnen. Uitkomsten van 5 onderzoeken uit de jaren 1998 tot en met 2013 geven zicht op het draagvlak voor klinische praktijkrichtlijnen onder tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici in Nederland. Daarbij werden attituden, opvattingen, kennis en gedrag opgevat als indicaties voor het wel of niet aanwezig zijn van draagvlak. Tandartsen hebben in de loop der jaren een toenemend positieve houding ten aanzien van klinische praktijkrichtlijnen. De meesten kennen en gebruiken minimaal 1 van de reeds bestaande klinische praktijkrichtlijnen en tonen zich voorstander van richtlijnontwikkeling. Orthodontisten en mondhygiënisten hebben nog weinig eigen klinische praktijkrichtlijnen op hun vakgebied, maar de meerderheid van hen is voorstander van de ontwikkeling ervan. Onder tandprothetici, die ook weinig ervaring hebben met klinische praktijkrichtlijnen, zijn minder voorstanders. Al met al kan worden gesteld dat er onder mondzorgverleners een groeiend draagvlak is voor de ontwikkeling en het gebruik van klinische praktijkrichtlijnen.

 • De KNMT-klachtenregeling beoordeeld door tandartsen

  B.A.F.M. van Dam, R.C. Gorter, M.A.J. Eijkman, J.J.M. Bruers

  6 februari 2015

  NTvT februari 2015 Onderzoek en wetenschap

 • In 2013 is ter evaluatie van de KNMT-klachtenregeling een anonieme schriftelijke enquête uitgevoerd onder 955 tandartsen en tandartsspecialisten tegen wie in de periode medio 2008 tot mei 2013 een klacht is afgehandeld. De respons bedroeg 413 (43%). Bij 51% was de klacht succesvol bemiddeld do...

 • Het welbevinden van tandartsen na een klachtenprocedure

  J.J.M. Bruers, B.A.F.M. van Dam, R. Gorter, M.A.J. Eijkman

  9 januari 2015

  NTvT januari 2015 Onderzoek en wetenschap

 • Bekend is dat een klacht van een patiënt voor tandartsen impact kan hebben op hun welbevinden. Maar over de aard en de omvang daarvan is weinig bekend. Om hierop meer zicht te krijgen is in 2013 een anonieme schriftelijke enquête uitgevoerd onder 955 tandartsen en tandartsspecialisten, va...

 • Oratie prof. dr. J.J.M. Bruers

  J.J.M. Bruers

  6 januari 2015

  NTvT Actueel

 • Kwaliteit begint met meten

  Op 11 december 2014 sprak Josef Bruers zijn oratie ‘Kwaliteit begint met meten’ uit ter aanvaarding van de bijzondere leerstoel ‘Kwaliteit van mondzorg in de praktijk’ aan de Universiteit van Amsterdam. De instelling van deze bijzondere leerstoel is mogelijk gemaakt door de K...

 • Evidencebased klinische praktijkrichtlijnen in de mondzorg 1. Maatschappelijk, professioneel en zorginhoudelijk perspectief

  T.G. Mettes, D.S. Barendregt, B.C.M. Oosterkamp, J.J.M. Bruers

  5 december 2014

  NTvT december 2014 Onderzoek en wetenschap

 • Belangrijk hierbij is dat mondzorgverleners ervan doordrongen worden dat de ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen geen doel op zich is, maar hen bij goed gebruik waardevolle hulpmiddelen biedt om de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken en te bevorderen. Hiervan is echter nog niet iedereen overtuigd. De weerstand komt dan vooral voort uit vermeende gevolgen van richtlijnen, zoals ‘kookboekgeneeskunde’: zorg die alleen protocollair wordt aangeboden zonder oog voor individuele patiënt- en omgevingskenmerken.

 • Project Peilstations: monitor van de tandheelkundige beroepsuitoefening in Nederland

  J.J.M. Bruers, J.C.L. den Boer, B.A.F.M. van Dam

  6 juni 2014

  NTvT Geschiedenis en tandheelkunde in Nederland Thema

 • Met het project Peilstations heeft de NMT een uniek onderzoeksprogramma opgezet, dat in de loop der jaren een veelheid aan informatie heeft opgeleverd over de ontwikkelingen in de tandheelkundige beroepsuitoefening in Nederland.

 • Het indiceren van analgetica in de mondzorg

  R.H.B. Allard, J.J.M. Bruers, J.A. Baart

  1 juli 2012

  NTvT juli en augustus 2012 Onderzoek en wetenschap

 • Een representatief onderzoek onder Nederlandse tandartsen en mond-, kaak- en aangezichtschirurgen toonde aan dat zij bijna allemaal analgetica indiceren. Van de tandartsen adviseerde 35% bij 1 of meerdere extracties een analgeticum te gebruiken. Van hen adviseerde 47% het analgeticum in te nemen voo...

Vorige 1 2 Volgende

Selecteer zoekcriteria