Zoek in het NTvT archief

Er zijn 12 zoekresultaten gevonden.

 • Vervanging van ernstig beschadigde molaren met behulp van 3D-technieken

  J.P. Verweij, D. Anssari Moin, G. Mensink, D. Wismeijer, J.P.R. van Merkesteyn

  5 januari 2018

  NTvT januari 2018 Casuïstiek

 • Ernstig beschadigde molaren kunnen door autotransplantatie worden vervangen met behulp van 3D-technieken. Bij een 18-jarige patiënt werden gebitselementen 18, 38 en 48 gebruikt om respectievelijk de gebitselementen 14, 36 en 37 te vervangen. Preoperatief werd met behulp van 3D-beeldvorming de breedte van de kroon en wortelafvorming van de gebitselementen 18, 38 en 48 geanalyseerd. Tijdens de autotransplantatieprocedure werd de nieuwe tandkas gevormd met behulp van 3D-geprinte replica’s van de donorelementen, om zo iatrogene schade van de daadwerkelijke donorelementen te voorkomen. De extra-alveolaire tijd was minder dan 2 minuten bij alle donormolaren. Bij postoperatieve controle was fysiologische integratie te zien van de getransplanteerde molaren. Er was geen sprake van ankylose. Autotransplantatie met behulp van 3D-technieken kan ingewikkelde procedures mogelijk maken met succesvol resultaat.

 • Incisietechnieken bij verwijdering van geïmpacteerde derde molaren in de onderkaak

  J.T. Wes, J.P. Verweij, T. van der Ploeg, J.P.R. van Merkesteyn, J.J. de Mol van Otterloo

  8 december 2017

  NTvT December 2017 Onderzoek en wetenschap

 • In de literatuur zijn verschillende incisietechnieken beschreven om geïmpacteerde derde molaren in de onderkaak te verwijderen, bijvoorbeeld de flapincisie, de envelopincisie, de distale incisie en de gemodificeerde envelopincisie. Het doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de door mka-chirurgen gebruikte incisie­technieken in Nederland bij verwijdering van geïmpacteerde derde molaren in de onderkaak. Alle leden van de Nederlandse Vereniging van Mondzieken, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) werd een enquête gestuurd. Er kon worden aangeven welke incisietechniek standaard werd gebruikt bij het verwijderen van respectievelijk een mesiaal, rechtstandige of een distaal geïmpacteerde derde molaar in de onderkaak. Van de 323 verzonden enquêtes werden er 172 geretourneerd (53,3% respons). De flapincisie en de distale incisie waren de meest gebruikte incisies door mka-chirurgen (in opleiding) in Nederland. Het academisch opleidingscentrum lijkt een blijvende impact te hebben op de manier van verwijdering van de derde molaar. Tevens lijkt een mka-chirurg de behandeling vaker in zittende positie uit te voeren dan een mka-chirurg in opleiding.

 • Veiligheid en voorspelbaarheid van BSSO met splijttang en splijthevels

  Op 12 september 2017 promoveerde Jop P. Verweij aan de Universiteit Leiden op zijn proefschrift ‘Bilateral sagittal split osteotomy. Risk factors for complications and predictability of the splitter-separator technique ’. Promotor was prof. dr. J.P.R. van Merkesteyn en copromotoren waren...

 • De 3D-geprinte boormal voor de bilaterale sagittale splijtingsosteotomie

  J.T. Wes, P.N.W.J. Houppermans, J.P. Verweij, G. Mensink, N. Liberton, J.P.R. van Merkesteyn

  9 september 2016

  NTvT september 2016 Visie

 • De bilaterale sagittale splijtingsosteotomie (BSSO) is een veel gebruikte chirurgische techniek binnen de orthognatische chirurgie. Het specifieke osteotomie-ontwerp kan per kliniek verschillen. Wat echter de beste positie is van de zaagsneden bij een BSSO blijft de vraag en kan wellicht ook per patiënt verschillen. Daarnaast kan standaardisatie, voor bijvoorbeeld onderzoek, gewenst zijn. Wellicht zou preoperatieve planning met een ‘boormal’ om hiermee individueel geplande zaagsneden te kunnen plaatsen tijdens de BSSO een meerwaarde zijn. Voor dit doel werd bij een patiënt een preoperatieve 3D-geprinte biocompatibele boormal vervaardigd. Het verschil tussen de preoperatief bepaalde zaag­snede met behulp van deze boormal en de daadwerkelijk uitgevoerde zaagsnede was nog groot.

 • Autotransplantatie 2.0. Overwegingen, uitkomsten en nieuwste technieken

  J.P. Verweij, D. Anssari Moin, G. Mensink, D. Wismeijer, J.P.R. van Merkesteyn

  8 juli 2016

  NTvT juli en augustus 2016 Visie

 • Autotransplantatie is een waardevolle techniek die een fysiologische vorm van tandvervanging biedt aan patiënten met missende gebitselementen. Gebitselementen met een open apex (50-75% wortelafvorming) zullen na autotransplantatie vitaal ingroeien. Het succespercentage na autotransplantatie is 82. De overige 18% kan doorgaans met een eenvoudige aanvullende behandeling alsnog succesvol worden behandeld. De 10-jaarsoverleving na autotransplantatie is meer dan 90%. Het toepassen van driedimensionale technieken maakt het mogelijk om preoperatief een replica van het donorelement te vervaardigen. Hiermee kan de nieuwe tandkas op de ontvangstlocatie worden geprepareerd nog vóór extractie van het transplantaat. Deze techniek reduceert de extra-alveolaire tijd van het donorelement en minimaliseert de kans op iatrogene schade. Dit resulteert in een gestroomlijnde procedure, waardoor een betere planning met betere resultaten mogelijk is.

 • In memoriam dr. mr. Remy H.B. Allard

  J.A. Baart, T. Forouzanfar, J.P.R. van Merkesteyn, I. van der Waal

  5 december 2014

  NTvT Actueel

 • Op 18 november 2014 is dr. mr. Remy H.B. Allard op 65-jarige leeftijd overleden. Collega Allard studeerde in 1976 als tandarts af aan de subfaculteit Tandheelkunde van de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Van 1977 tot 1981 volgde hij de opleiding tot kaakchirurg in het VU-ziekenhuis, nu het VUmc...

 • Automutilatie van het palatum bij een psychiatrische patiënt

  J.T. Wes, J.A. Bouwens, E.M. van Fenema, J.P.R. van Merkesteyn, R.A.Th. Gortzak

  1 maart 2012

  NTvT maart 2012 Casuïstiek

 • Een 46-jarige man met alcoholabusus in de voorgeschiedenis presenteerde zich bij een polikliniek voor mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie met een forse necrotische laesie van het palatum met opgeworpen randen. Na anamnese en onderzoek, samen met een psychiater, bleek deze laesie te berusten o...

 • Antrumplastiek in de toekomst overbodig?

  J.T. Wes, M.F. Wes, B.J. Wes, J.P.R. van Merkesteyn

  1 augustus 2010

  NTvT juli en augustus 2010 Visie

 • Een antrumperforatie kan optreden bij extractie van een premolaar of molaar in de bovenkaak. Bij kleine perforaties met een diepe extractiealveole kan worden volstaan met een kruis-matrashechting. Overige antrumperforaties worden chirurgisch gesloten. In de praktijk blijkt het onderscheid tussen kle...

 • Kindermishandeling

  R.H.B. Allard, J.P.R. van Merkesteyn, J.A. Baart

  1 april 2009

  NTvT april 2009 Visie

 • Geschat wordt dat er in Nederland jaarlijks ruim 100.000 kinderen het slachtoffer zijn van kindermishandeling. In meer dan de helft van alle gevallen van fysiek geweld is er sprake van letsel in het hoofd-halsgebied. Daarom is het aannemelijk dat tandartsen (onbewust) met enige regelmaat worden geco...

 • Bisfosfonaatgerelateerde osteonecrose van de kaak 1

  R.H.B. Allard, P. Lips, E.M.W. Eekhoff, J.P.R. van Merkesteyn, I. van der Waal

  1 oktober 2007

  NTvT oktober 2007 Onderzoek en wetenschap

 • Bisfosfonaten worden in het algemeen oraal of intraveneus toegediend. Oraal worden ze voornamelijk toegepast bij postmenopauzale osteoporose, bij door glucocorticoïden geïnduceerde osteoporose en bij de ziekte van Paget. Bij orale toediening wordt slechts ongeveer 1% geabsorbeerd uit de tractus di...

Vorige 1 2 Volgende

Selecteer zoekcriteria