Zoek in het NTvT archief

Er zijn 2 zoekresultaten gevonden.

 • Prioritering en aanbevelingen in de mondzorg voor ouderen

  K. Jerkovic, B. Everaars, G.J. van der Putten

  6 oktober 2017

  NTvT oktober 2017 Onderzoek en wetenschap

 • De mondgezondheid van ouderen, vooral kwetsbare zorgafhankelijke ouderen is suboptimaal. In een Priority Setting Partnershiponderzoek hebben ouderen en andere belanghebbenden geparticipeerd om ervaren belemmeringen in de mondzorg te inventariseren en hieruit agendapunten voor onderzoek te destilleren. Hiertoe zijn in 5 focusgroepen discussies gehouden met respectievelijk een groep ouderen, verzorgers, externe partijen en behandelaars. In een vijfde zogenoemde consensusgroep werd de definitieve lijst van prioriterende agendapunten geformuleerd. De belangrijkste prioriteiten betreffen beleid en organisatie, bewustwording, samenwerking tussen verschillende zorgverleners, financiering en organisatie van mondzorg voor thuiswonende ouderen, en onderwijs over mondzorg aan alle zorgverleners. Bewustwording over het belang van de mondgezondheid van ouderen bij zorgverleners is de eerste stap naar betere mondgezondheid van ouderen in Nederland.

 • Taakherschikking in de Nederlandse mondzorg en de werktevredenheid van mondhygiënisten

  K. Jerkovic, M.A.G. van Offenbeek, C.P.van der Schans

  1 mei 2010

  NTvT mei 2010 Onderzoek en wetenschap

 • In een cross-sectioneel onderzoek onder mondhygiënisten werd onderzocht in hoeverre taakherschikking invloed heeft op de werktevredenheid. Het onderzoek onder aselect gekozen mondhygiënisten bestond uit vragen naar de organisatie- en persoonskenmerken, het takenpakket, de taakkenmerken en de werkt...

Selecteer zoekcriteria