Zoek in het NTvT archief

Er zijn 4 zoekresultaten gevonden.

  • In dit promotieonderzoek werden met behulp van interviews, vragenlijsten en observaties van ouder-kind interacties verbanden tussen opvoeding en gezinsfunctioneren enerzijds en mondgezondheid van kinderen anderzijds gemeten. De onderzoeksgroepen bestonden uit kinderen met en zonder cariës en met verschillende sociaaleconomische achtergronden. Uit de analyses kwam een uitgesproken en significant verschil naar voren tussen kinderen met en kinderen zonder cariës betreffende opvoeding en ouder-kind interactie. Positieve opvoedvaardigheden, zoals positieve betrokkenheid, positieve bekrachtiging en probleemoplossend vermogen, werden minder vaak gezien bij kinderen met cariës. Het onderzoek liet ook zien dat kinderen van ouders die als opvoedstijl een dwingende en strenge manier van disciplineren hadden, gecombineerd met het uiten van weinig warmte, een grotere kans hadden op het ontwikkelen van cariës. Er bestond geen relatie tussen een ongezonde Body Mass Index (BMI) en de aanwezigheid van cariës. Er werd een significante relatie tussen gedragsproblemen en de aanwezigheid van cariës bij kinderen gevonden, die wellicht kan worden verklaard door een onderliggende invloed van de gemeten gezinsfactoren.

  • De ouders van kinderen met veel carieuze laesies zijn gemiddeld strenger en negatiever dan ouders van kinderen zonder cariës. Dat blijkt uit onderzoek van tandheelkundige Maddelon de Jong-Lenters. Zij analyseerde onder meer video-opnames van ouder-kindinteractie. Op 14 september 2016 verdedigde...

  • Boek: Begeleiding van angstige patiënten (A. de Jongh, Bilthoven). A.A. Weiner. The fearful dental patient. A guide to understanding and managing Chichester: Wiley-Blackwell, 2010 286 bl., geïll., £ 39,99. ISBN 9778 0 8138 2084 2 Boek: Casuïstiek in de kindertandheelkunde. (A....

  • Casuïstiek in de tandheelkunde deel 2. Veldonderzoek in Suriname en Indonesië naar aspecten van cariës. E. van Amerongen, M. de Jong-Lenters, L. Marks, J. Veerkamp (red.) Casuïstiek in de kindertandheelkunde. Deel 2. M.C.M. van Gemert-Schriks Effect of dental caries and treatment strategies on o...

Selecteer zoekcriteria