Zoek in het NTvT archief

Er zijn 102 zoekresultaten gevonden.

 • Vragen zonder antwoorden

  M.A.J. Eijkman

  8 september 2017

  NTvT september 2017 Redactioneel

 • In systematische reviews (SR's) wordt op een gestructureerde manier gezocht naar onderzoeken die antwoord geven op een onderzoeksvraag, bijvoorbeeld of men bij een behandeling al dan niet moet implanteren. de vraag is of dergelijke SR’s wel zo nuttig zijn als het gaat om zo’n klinische vraag. Als het gaat om het resultaat van de plaatsing van een solitair implantaat, kan de vraag worden gesteld of met behulp van SR’s kan worden aangetoond dat een dergelijke behandeling goed is uitgevoerd en of dat ook het geval is met het vergelijkbare implantaat in de controlegroep. Wie gaat na of de uitgekozen groep wel gelijk is aan de groep patiënten die een algemeen practicus jaarlijks in zijn of haar praktijk behandelt?

 • Congresverslag

  Vanuit het ACTA is afgelopen jaar een onderzoeksproject gestart met als doel een Kennisagenda Mondgezondheid samen te stellen. Het project sluit aan bij een belangrijke aanbeveling van de Gezondheidsraad in het rapport ‘Mondzorg van morgen’ uit 2012, over het overbruggen van de kloof tus...

 • Charles Penning, een excerptenredacteur

  M.A.J. Eijkman

  5 mei 2017

  NTvT mei 2017 Redactioneel

 • Met spijt en begrip nemen wij afscheid van Charles Penning en zijn excerpten. Hij heeft in 33 jaar op een voortreffelijke manier weergegeven hoe zeer het vakgebied van de conserverende, of anders gezegd de restauratieve tandheelkunde is veranderd. De redactie en zeker ook de lezers van Pennings excerpten zullen hem zeer missen. De redactie van het tijdschrift is Charles Penning zeer erkentelijk voor zijn consciëntieuze werk in de afgelopen 33 jaar.

 • De directie en de Raad van Commissarissen van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde zullen per 1 mei 2017 dr. C.P. Bots, tandarts-epidemioloog, benoemen tot hoofdredacteur van het NTvT. Tot 1 mei neemt prof. dr. M.A.J. Eijkman als ad-interimhoofdredacteur alle taken waar....

 • De ecologie is de leer die zich bezighoudt met het natuurlijk evenwicht en de dynamiek van planten en dieren in hun macro- of micro-omgeving. Deze uitspraak is ook van toepassing voor de mond. Het gaat dan om een ecosysteem van micro-organismen waarbij een nauwe wisselwerking bestaat met het gehele...

 • Lanfranc van Milaan

  M.A.J. Eijkman

  6 januari 2017

  NTvT januari 2017 Media

 • Boek

  J. Jonkman, L. Jongen, A. de Weerd Lanfranc van Milaan. Een bloemlezing uit zijn middeleeuwse chirurgie Houten: Sapienta, 2016 218 bl., geïll. € 19,50 ISBN 978 90 8240 945 1  De geneeskundige en tandheelkundige hulp in de vroege en late middeleeuwen lijkt, op zijn zachtst gezegd,...

 • De secularisatie van het medisch domein

  M.A.J. Eijkman

  15 december 2016

  NTvT Actueel

 • De 10e Domus Dag, georganiseerd door het Domus Overleg Medische Geschiedenis, de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis en de Stichting Historia Medicinae, werd op 9 december 2016 in Utrecht gehouden. Centraal op deze dag stond de vraag in hoeverre medische wetenschap en religie hun eeuwe...

 • ‘De vijlloze endo’

  M.A.J. Eijkman

  14 november 2016

  NTvT Actueel

 • Congresverslag

  Moderator Carlos Aznar Portoles van het NVvE-congres ‘De vijlloze endo’op 12 november 2016 leidde het als gebruikelijk weer uitstekend georganiseerde congres in met de vraag waarom apexresecties nogal eens mislukken met het nare gevolg dat het gebitselement wordt geëxtraheerd. Veel...

 • Oratie prof.dr. C.J. Kleverlaan

  M.A.J. Eijkman

  1 november 2016

  NTvT Actueel

 • Op het grensvlak

  Op 26 oktober 2016 hield prof. dr. Cees J. Kleverlaan zijn oratie getiteld ‘Op het grensvlak’. Zijn rede maakte duidelijk dat Kleverlaan in de voetsporen treedt van materiaalkundigen als Bakker, Tekenbroek, Schoenmakers, Driessens, De Groot en Davidson. Kleverlaans’onderzoek focust...

 • Op 14 juni 2016 nam prof. dr. C. de Putter afscheid als hoogleraar Bijzondere Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In zijn afscheidsrede gaf hij aan hoe lastig het nog steeds is om aan leken uit te leggen wat Bijzondere Tandheelkunde (BT) nu eigenlijk is. Hij memoreerde dat het vakgebied...

Selecteer zoekcriteria