Zoek in het NTvT archief

Er zijn 95 zoekresultaten gevonden.

 • ‘De vijlloze endo’

  M.A.J. Eijkman

  14 november 2016

  NTvT Nieuws

 • Congresverslag

  Moderator Carlos Aznar Portoles van het NVvE-congres ‘De vijlloze endo’op 12 november 2016 leidde het als gebruikelijk weer uitstekend georganiseerde congres in met de vraag waarom apexresecties nogal eens mislukken met het nare gevolg dat het gebitselement wordt geëxtraheerd. Veel ...

 • Oratie prof.dr. C.J. Kleverlaan

  M.A.J. Eijkman

  1 november 2016

  NTvT Nieuws

 • Op het grensvlak

  Op 26 oktober 2016 hield prof. dr. Cees J. Kleverlaan zijn oratie getiteld ‘Op het grensvlak’. Zijn rede maakte duidelijk dat Kleverlaan in de voetsporen treedt van materiaalkundigen als Bakker, Tekenbroek, Schoenmakers, Driessens, De Groot en Davidson. Kleverlaans’onderzoek focust...

 • Op 14 juni 2016 nam prof. dr. C. de Putter afscheid als hoogleraar Bijzondere Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In zijn afscheidsrede gaf hij aan hoe lastig het nog steeds is om aan leken uit te leggen wat Bijzondere Tandheelkunde (BT) nu eigenlijk is. Hij memoreerde dat het vakgebied ...

 • Een witte plek in de mond; wat te doen?

  In zijn afscheidsrede op 9 juni 2016 gaf prof. Isaäc van der Waal, oud-hoofdredacteur van het NTvT, vooral aandacht aan de diagnose mondkanker en de mogelijke voorstadia ervan, in het bijzonder leukoplakie. Hij stelde vast dat het grote publiek nauwelijks bekend lijkt te zijn met mondkanker en ...

 • Signalement Mondzorg 2016

  In de periode van 1987 tot 2011 werd in opdracht van de Ziekenfondsraad/College voor Zorgverzekeringen 9 maal een onderzoek uitgevoerd naar de mondgezondheid van de Nederlandse jeugd en naar het gedrag en de opvattingen die daarop van invloed zijn. In 2014 werd in opdracht van Zorginstituut Nederlan...

 • De vitale pulpa

  M.A.J. Eijkman

  12 april 2016

  NTvT Nieuws

 • Congresverslag

  Tijdens dit, met 400 deelnemers, weer zeer goed bezochte NVvE-voorjaarscongres op 2 april 2016 kwam vooral de kwestie aan de orde hoe men een pulpa zo lang mogelijk vitaal kan houden. Moderator, dr. Luc van der Sluis, leidde het congres in met de stelling dat tandartsen bij klachten van patiën...

 • De verwijtbare gemiste diagnose

  M.A.J. Eijkman

  4 maart 2016

  NTvT maart 2016 Redactioneel

 • Is het terecht dat patiënten tandartsen aanklagen als deze een diagnose hebben gemist? Deze vraag werd gesteld toen tijdens een cursus een casus werd gepresenteerd waarin een tandarts na een pijnklacht van een patiënt gebitselement 14 had behandeld. Nadat de pijnklacht bleef bestaan constateerde de endodontoloog, waar de patiënt naar was verwezen, bij incisief 12 een apicale radiolucentie. De endodontoloog behandelde de patiënt. Na ontvangst van de rekening van de endodontoloog diende de patiënt een klacht tegen de tandarts in. Over het vaststellen van een gemiste diagnose of een niet geslaagde behandeling en vooral ook het melden daarvan aan patiënten of derden wordt binnen de tandheelkundige beroepsgroep weinig gediscussieerd.

 • Het gelaat van de medicus

  M.A.J. Eijkman

  18 december 2015

  NTvT Nieuws

 • Verslag van symposium

  Op 11 december 2015 organiseerde het Domus Overleg Medische Geschiedenis, de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis (NVMG) en de Stichting Historia Medicinae de negende Domus Dag met een gevarieerd programma. Organisator Mart van Lieburg leidde het dagthema ‘Het gelaat van de medic...

 • Middeleeuwse tandheelkunde in de Lage Landen 11. “Dat cacabeen uter stede” en het “wijf van Poperingen”

  E.J. Jonkman, M.A.J. Eijkman

  4 december 2015

  NTvT december 2015 Geschiedenis en tandheelkunde

 • In de middeleeuwen was het gebruikelijk teksten van elkaar over te schrijven, soms wel maar meestal zonder eigen commentaar. Het klakkeloos overschrijven van voorgangers door de middeleeuwse medici kon daarmee leidden dus tot een zeer gevaarlijk advies, bijvoorbeeld over de behandeling van een ontwrichte onderkaak. Overigens ergerde Jan Yperman zich aan wat hij beschouwde als beunhazen op medisch gebied en ook blijken kwesties rond de honorering van alle tijden te zijn.

 • Middeleeuwse tandheelkunde in de Lage Landen 10. “Vander siecheit der tonghe”

  E.J. Jonkman, M.A.J. Eijkman

  6 november 2015

  NTvT november 2015 Geschiedenis en tandheelkunde

 • Tot in de twintigste eeuw was het bekijken van de uitgestoken tong voor de arts een routinezaak bij vrijwel alle ziekten. Vreemd genoeg deed de middeleeuwse arts dat niet. Men was het er wel over eens dat dit lichaamsdeel bestond uit zacht wit (!) vlees, dat vol zat met aderen en zenuwen. De functie van de tong was ook duidelijk. Deze moest met behulp van het speeksel het voedsel tussen de kiezen brengen en daarnaast was de tong belangrijk voor de smaakgewaarwording en vond men de tong ook van belang voor de klankvorming van de spraak.

Selecteer zoekcriteria