Zoek in het NTvT archief

Er zijn 99 zoekresultaten gevonden.

 • De verwijtbare gemiste diagnose

  M.A.J. Eijkman

  4 maart 2016

  NTvT maart 2016 Redactioneel

 • Is het terecht dat patiënten tandartsen aanklagen als deze een diagnose hebben gemist? Deze vraag werd gesteld toen tijdens een cursus een casus werd gepresenteerd waarin een tandarts na een pijnklacht van een patiënt gebitselement 14 had behandeld. Nadat de pijnklacht bleef bestaan constateerde de endodontoloog, waar de patiënt naar was verwezen, bij incisief 12 een apicale radiolucentie. De endodontoloog behandelde de patiënt. Na ontvangst van de rekening van de endodontoloog diende de patiënt een klacht tegen de tandarts in. Over het vaststellen van een gemiste diagnose of een niet geslaagde behandeling en vooral ook het melden daarvan aan patiënten of derden wordt binnen de tandheelkundige beroepsgroep weinig gediscussieerd.

 • Het gelaat van de medicus

  M.A.J. Eijkman

  18 december 2015

  NTvT Actueel

 • Verslag van symposium

  Op 11 december 2015 organiseerde het Domus Overleg Medische Geschiedenis, de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis (NVMG) en de Stichting Historia Medicinae de negende Domus Dag met een gevarieerd programma. Organisator Mart van Lieburg leidde het dagthema ‘Het gelaat van de medic...

 • Middeleeuwse tandheelkunde in de Lage Landen 11. “Dat cacabeen uter stede” en het “wijf van Poperingen”

  E.J. Jonkman, M.A.J. Eijkman

  4 december 2015

  NTvT december 2015 Geschiedenis en tandheelkunde

 • In de middeleeuwen was het gebruikelijk teksten van elkaar over te schrijven, soms wel maar meestal zonder eigen commentaar. Het klakkeloos overschrijven van voorgangers door de middeleeuwse medici kon daarmee leidden dus tot een zeer gevaarlijk advies, bijvoorbeeld over de behandeling van een ontwrichte onderkaak. Overigens ergerde Jan Yperman zich aan wat hij beschouwde als beunhazen op medisch gebied en ook blijken kwesties rond de honorering van alle tijden te zijn.

 • Middeleeuwse tandheelkunde in de Lage Landen 10. “Vander siecheit der tonghe”

  E.J. Jonkman, M.A.J. Eijkman

  6 november 2015

  NTvT november 2015 Geschiedenis en tandheelkunde

 • Tot in de twintigste eeuw was het bekijken van de uitgestoken tong voor de arts een routinezaak bij vrijwel alle ziekten. Vreemd genoeg deed de middeleeuwse arts dat niet. Men was het er wel over eens dat dit lichaamsdeel bestond uit zacht wit (!) vlees, dat vol zat met aderen en zenuwen. De functie van de tong was ook duidelijk. Deze moest met behulp van het speeksel het voedsel tussen de kiezen brengen en daarnaast was de tong belangrijk voor de smaakgewaarwording en vond men de tong ook van belang voor de klankvorming van de spraak.

 • Middeleeuwse tandheelkunde in de Lage Landen 9. “Dits van den tantvlesche”

  E.J. Jonkman, M.A.J. Eijkman

  2 oktober 2015

  NTvT oktober 2015 Geschiedenis en tandheelkunde

 • Tot in de twintigste eeuw was het bekijken van de uitgestoken tong voor de arts een routinezaak bij vrijwel alle ziekten. Vreemd genoeg deed de middeleeuwse arts dat niet. Men was het er wel over eens dat dit lichaamsdeel bestond uit zacht wit (!) vlees, dat vol zat met aderen en zenuwen. De functie van de tong was ook duidelijk. Deze moest met behulp van het speeksel het voedsel tussen de kiezen brengen en daarnaast was de tong belangrijk voor de smaakgewaarwording en vond men de tong ook van belang voor de klankvorming van de spraak.

 • Symposium ‘Evidence-based medicine’

  M.A.J. Eijkman

  30 september 2015

  NTvT Actueel

 • De organisatoren van het op 26 september 2015 gehouden symposium ‘Evidence-based medicine: evaluatie van een beheersingsmechanisme (1990-2015)’ betoogden dat aan het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw een nieuw begrip zijn intrede deed: evidencebased medicine (EBM). Met enige overd...

 • Buitenlandse tandartsen

  M.A.J. Eijkman

  4 september 2015

  NTvT september 2015 Redactioneel

 • In het jaar 2015, zo is de verwachting, worden er in het BIG-register meer buitenlandse tandartsen ingeschreven dan dat er jonge Nederlandse tandartsen afstuderen. Voorts verwacht men dat de instroom van buitenlandse tandartsen in Nederland ook in de toekomst nog zal blijven toenemen. Het is van velen van hen onduidelijk wat het niveau van hun kennis en vaardigheden is, of zij zich tijdelijk of blijvend in Nederland vestigen of zij genoeg kennis hebben van zowel de Nederlandse wet - en regelgeving als van de specifieke manier van samenwerken met mondhygiënisten in de Nederlandse mondzorgpraktijken en of zij de Nederlandse taal voldoende beheersen.

 • Middeleeuwse tandheelkunde in de Lage Landen 8. “Eenre vrouw die hadde squinantie”

  E.J. Jonkman, M.A.J. Eijkman

  4 september 2015

  NTvT september 2015 Geschiedenis en tandheelkunde

 • Squinantie betekent ‘keelonsteking’, soms ook ‘keelabces’. In het manuscript van Lanfranc is het verhaal over de vrouw met keelpijn afkomstig uit een groep bijzondere ziektegeschiedenissen, namelijk die waarin Lanfranc in de ik-vorm spreekt....

 • Middeleeuwse tandheelkunde in de Lage Landen 7. “Van den huve ende datter toe behoert"

  E.J. Jonkman, M.A.J. Eijkman

  3 juli 2015

  NTvT juli en augustus 2015 Geschiedenis en tandheelkunde

 • Aan problemen van de huig zullen tegenwoordig niet veel colleges zijn gewijd. Hoe anders was dat in de middeleeuwen. De 4 leermeesters wijden zeer veel aandacht aan ziekten van de uvula. In de middeleeuwen dacht men dat de huig niet massief was en de afvoer vormde voor het “overvloedig vocht&r...

 • Professoren waren vroeger – en zijn dat wellicht nog – dol op rijtjes, bijvoorbeeld van symptomen en therapieën, die dan op een tentamen gevraagd konden worden. Dat is niets nieuws onder de zon. Ook de middeleeuwse chirurgen structureerden meestal hun betoog om een rij van oorzaken...

Selecteer zoekcriteria