Zoek in het NTvT archief

Er zijn 105 zoekresultaten gevonden.

 • Verrassende observaties

  M.A.J. Eijkman

  5 juli 2019

  NTvT juli en augustus 2019 Redactioneel

 • De oudste tandtechnieker van mijn vroegere tandartspraktijk vertelde mij onlangs dat tijden van vroeger weer terugkwamen: veel vaker dan zo'n 10 jaar geleden vervaardigt hij weer immediaat volledige gebitsprothesen, worden plaatprothesen aangeschaft en wordt geklaagd dat huidige premies voor aanvullende ziektekostenverzekering voor gebitszorg niet meer zijn op te brengen. Deze observatie was niet alleen voor zijn laboratorium van toepassing. Veel van zijn Haagse collega's konden zijn mening bevestigen.

 • ACTA bestaat 35 jaar

  M.A.J. Eijkman

  18 juni 2019

  NTvT Actueel

 • Congresnieuws

  ACTA vierde zijn 35-jarig jubileum en redacteur Michiel Eijkman was daar bij. Is er in die jaren in de mondzorg veel veranderd? Lees zijn verslag.

 • SBT Amsterdam bestaat 30 jaar

  M.A.J. Eijkman

  15 april 2019

  NTvT Actueel

 • Congresnieuws

  In de laatste decennia van de vorige eeuw nam onder een aantal tandartsen in Nederland de belangstelling voor wat nu bijzondere tandheelkunde of mondzorg wordt genoemd, aanzienlijk toe. In die tijd ging het voornamelijk nog over de behandeling van zeer angstige patiënten, moeilijke problematiek...

 • De dokter en de levenstrap

  M.A.J. Eijkman

  19 december 2018

  NTvT Actueel

 • Congresverslag van 12e Domusdag

  ‘De levenstrap’ is een oud begrip waarbij de levensloop van de mens wordt gesymboliseerd door een bordes met aan weerszijden een trap met 5 treden. Op elke trede staan één of meer mensen in een levensfase. Aan de linker kant op de onderste trede beginnend met kinderen en aa...

 • Op 20 november 2018 sprak prof. dr. J.G.A.M. de Visscher zijn inaugurele rede uit vanwege zijn benoeming tot hoogleraar Oral Medicine aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Een boeiende openbare les die zowel voor tandartsen, mka-chirurgen als patiënten stof tot nadenken gaf. In dit verslag komen...

 • De Endo richtlijn 2.0

  M.A.J. Eijkman

  17 november 2018

  NTvT Actueel

 • Congresverslag

  Het zeer goed bezochte najaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie op 9 november 2018 was er één voor praktiserende tandartsen om van te likkebaarden. Goed geïllustreerde voordrachten, heldere casus, praktische tips, fraaie röntgenopnamen die het belang l...

 • Op 17 oktober 2018 sprak prof. dr. A.J.W.P. (Toine) Rosenberg zijn inaugurele rede uit vanwege zijn benoeming tot hoogleraar Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie aan de Universiteit Utrecht. Eindelijk weer eens een oratie waarin een patiëntgeschiedenis de hoofdrol speelde en in dit geval...

 • Krasse observaties

  M.A.J. Eijkman

  5 oktober 2018

  NTvT oktober 2018 Redactioneel

 • In hun artikel in The New Journal of Medicine doen 2 Amerikaanse auteurs boeiende uitspraken. De patiënt is verworden 'big data-set' die moeilijk is te ontcijferen. Artsen zouden minder voor hun patiënten kunnen betekenen dan ze zouden willen. Medisch onderwijs zou aandacht moeten besteden aan training van artsen in de wetenschap van dataverzameling, statistiek en algoritmes. Het is aannemelijk dat dit betoog ook van toepassing is op de mondzorg.

 • Afscheidscollege 'Cariës: een wicked probleem'

  Vrijdag 1 juni gaf prof. dr. Cor van Loveren, hoogleraar aan het ACTA namens het Ivoren Kruis, in Amsterdam een goed bezocht afscheidscollege met zijn voordracht ‘Cariës: Een wicked probleem’.  Een enigszins raadselachtige titel voor tandartsen. Al vlug werd duidelijk hij deze...

 • Geharrewar over de invoering van richtlijnen

  M.A.J. Eijkman

  2 maart 2018

  NTvT maart 2018 Redactioneel

 • Nu de 125e jaargang is aangebroken, is het boeiend de vele vroege jaargangen een keer te bekijken, bijvoorbeeld via ons Historisch archief op de website. Al doende zou men thans onwillekeurig tot de conclusie kunnen komen dat er qua onderwerpen feitelijk weinig nieuws valt te bespeuren. Onze oude voorgangers schreven al over cariës, parodontologie , vulmaterialen, replanteren, orthodontie, mondhygiënisten, kindertand­heelkunde en over een tandheelkundige volksverzekering, om eens een paar voorbeelden te noemen. Opvallend, en gezien door de huidige ogen, werd het begrip ‘kwaliteit van zorg’ als zodanig zelden tot bijna nooit genoemd. Met enig voorbehoud kan worden gesteld dat ongeveer in het eind van de jaren 1990 het begrip ‘kwaliteit van zorg’ in de artikelen van ons tijdschrift zijn voorzichtige intrede doet.

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende

Selecteer zoekcriteria