Zoek in het NTvT archief

Er zijn 8 zoekresultaten gevonden.

 • Tandverplaatsing

  M.A.R. Kuijpers

  9 december 2016

  NTvT december 2016 Media

 • Boek

  Kantarci A, Will L, Yen S Tooth movement Basel: Karger, 2016 134 bl., geïll. € 175,00 ISBN 978 3 318 05479 8 De redacteuren van dit boek bespreken de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van tandverplaatsing, maar zij beginnen bij de basis: biologie en metabolisme van alveolair bot,...

 • Multidisciplinaire aanpak in de orthodontie

  B.C.M. Oosterkamp, M.A.R. Kuijpers

  6 november 2015

  NTvT Multidisciplinaire aanpak in de orthodontie Redactioneel

 • In deze editie van het NTvT neemt het thema ‘Multidisciplinaire aanpak in de orthodontie’ de lezer mee in de mogelijkheden van multidisciplinaire zorg vanuit een orthodontisch oogpunt. Tandheelkunde is niet meer uitsluitend gericht op preventie en behandeling van cariës. De gebitstoestand van zowel ­kinderen als volwassenen is de afgelopen 30 jaar namelijk sterk verbeterd. De cariës­ervaring is duidelijk afgenomen en mensen behouden steeds langer hun natuurlijke gebit. Daarnaast is een fraai uitziend en goed functionerend gebit steeds vanzelfsprekender geworden en zijn patiënten gemotiveerd hun gebit te behouden. Deze ontwikkelingen vragen ook van (mond)zorgverleners een andere kijk op de zorg. De tandheelkundige zorg betreft steeds meer integrale zorg met een multidisciplinair karakter waarbij ­verschillende disciplines samenwerken om in samenspraak met de patiënt tot een optimaal resultaat te komen.

 • De gecombineerde orthodontisch restauratieve behandeling

  M.A.R. Kuijpers, B. Loomans

  6 november 2015

  NTvT Multidisciplinaire aanpak in de orthodontie Thema

 • Bij patiënten met agenesie of met glazuurafwijkingen in het front is vaak een gecombineerde orthodontisch restauratieve behandeling nodig om tot een goed esthetisch resultaat te komen. Hoe beide het beste gerealiseerd kunnen worden, maar ook hoe het resultaat behouden kan blijven, vraagt om overleg tussen tandarts en orthodontist. Het orthodontisch behandeltraject dient al op jonge leeftijd in samenspraak met de tandarts die de restauratieve behandelingen uitvoert, te worden opgesteld. Omdat bij deze jonge patiënten de verdere gelaatsgroei en gebitsontwikkeling nog moeten worden afgewacht, dienen mogelijk toekomstige restauratieve en/of orthodontische behandelingen ook in de planning te worden meegenomen, evenals de wijze van orthodontische retentie. Bij patiënten met schisis is het daarnaast nog van belang om de wijze van retentie van de breedte van de boventandboog tijdig in de behandelingsplanning op te nemen omdat deze zeer gevoelig is voor recidief.

 • Genetica en stoornissen van tanderuptie: een toekomstverkenning

  C.E.L. Carels, A.M. Kuijpers-Jagtman, B.C.M. Oosterkamp

  4 april 2014

  NTvT Tanderuptie Redactioneel

 • De laatste jaren worden genen geïdentificeerd die betrokken zijn bij tanderuptie. Om te onderzoeken of andere tanderuptieproblemen een andere genetische etiologie hebben, zou op een systematische manier genetisch diagnostisch onderzoek moeten worden gedaan bij patiënten met diverse vormen van eruptiestoornissen. Het klinisch diagnostisch classificatiesysteem moet dan worden bijgesteld. Zoals in andere vakgebieden, kan dit ertoe leiden dat de huidige klinische nomenclatuur op basis van de moleculaire diagnose moet worden herzien. Op de langere termijn opent de identificatie van gendefecten ook de deur naar gepersonaliseerde behandelingsstrategieën (‘personalized medicine’) door middel van de zogenoemde ‘moleculaire therapie’, een meer algemene term voor wat eerst startte als gentherapie.

 • PFE is een zeldzame afwijking waarbij alle distale gebitselementen van het meest mesiaal aangedane gebitselement zijn betrokken. Het kan voorkomen in een of meer kwadranten in een wisselende expressie en leidt altijd tot een posterieure open beet. De behandelingsmogelijkheden voor PFE zijn helaas beperkt en definitieve behandeling van de open beet zal veelal pas na de groei kunnen plaatsvinden.

 • Over het aanvangstijdstip van de behandeling van een Angle Klasse II/1-malocclusie bestaat nog steeds veel onduidelijkheid. De discussie concentreert zich op de vraag of de behandeling het meest effectief is als een tweefasen- of als een éénfasebehandeling. De tweefasenbehandeling bestaat uit een...

 • Gelaatsgroei en implantaten in het bovenfront

  M.A.R. Kuijpers, J. de Lange, A.V.van Gool

  1 april 2006

  NTvT april 2006 Onderzoek en wetenschap

 • Tandvervanging in het bovenfront door middel van een implantaat wordt steeds vaker toegepast. Verdergaande verticale groei na plaatsing van het implantaat van echter leiden tot infrapositie van het implantaat en tot botverlies bij het implantaat en de buurelementen. In een retrospectieve patintenbes...

 • Onderzoeksmethoden in de tandheelkunde 10. Het bepalen van de orthodontische behandelingsbehoefte

  M.A.R. Kuijpers, R.M.A. Kiekens

  1 juni 2005

  NTvT juni 2005 Onderzoek en wetenschap

 • Geschat wordt dat ongeveer nderde van de Nederlandse bevolking een objectieve indicatie voor orthodontische behandeling heeft. Voor de patint is esthetiek meestal de belangrijkste reden voor behandeling. Onder andere door maatschappelijke ontwikkelingen die de benvloedbaarheid van het uiterlijk bena...

Selecteer zoekcriteria