Zoek in het NTvT archief

Er zijn 5 zoekresultaten gevonden.

 • Tandheelkundige behandeling van angstige kinderen: belijden, vermijden of begeleiden?

  M.C.M. van Gemert-Schriks, M.M. Bildt

  7 april 2017

  NTvT Kindertandheelkunde Thema

 • Behandelangst is een veelvoorkomende angst bij kinderen. De mondzorgverlener ziet zich in de praktijk geconfronteerd met lastige dilemma’s omtrent het waarborgen van een goede mondgezondheid voor deze kinderen. De geïndiceerde behandeling gaat de belastbaarheid van het angstige kind veelal te boven, maar wanneer de behandeling niet wordt uitgevoerd, staan de algemene gezondheid en levenskwaliteit op de tocht. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de etiologie van behandelangst bij kinderen. Daarnaast wordt de mondzorgverlener inzicht verschaft in de mogelijkheden die hem/haar ter hand staan om de behandelbaarheid van het kind te vergroten en de angst te reduceren, zodat uiteindelijk de geïndiceerde tandheelkundige zorg kan worden uitgevoerd. Hierin is ruimte voor psychotherapeutische cognitief- en gedragsbeïnvloedende technieken, alsmede farmacologische ondersteuning. De mondzorgverlener zal goed gemotiveerd en weloverwogen de koers moeten bepalen, te allen tijde in het licht van de individuele context van het kind.

 • Mogelijke oorzaak voor onderbehandeling van kindergebit

  K.M. Braamhaar, M.C.M. van Gemert-Schriks

  3 juni 2016

  NTvT juni 2016 Excerpten

 • Kindertandheelkunde

  In het signalement ‘Mondzorg’ uit 2007 werd de zorg­wekkende tendens van de verslechterende staat van het Nederlandse kindergebit beschreven. Als reden voor de geconstateerde onderbehandeling van het melkgebit werd voornamelijk de ‘vermijdingsdrang van tandartsen’ genoemd...

 • Autismevriendelijke tandheelkundige zorg

  L.S. Kind, M.C.M. van Gemert-Schriks, J.H. Elhorst

  5 februari 2016

  NTvT februari 2016 Medisch

 • De Autisme Spectrum Stoornis komt voor bij ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking. Binnen de patiëntengroep met deze stoornis bestaat veel variatie in vaardigheden, intelligentie en behandelbaarheid. Desondanks is er duidelijk een gemene deler; mensen met de Autisme Spectrum Stoornis hebben veelal moeite met sociale interacties, communicatie en vertonen ook typische patronen van gedrag. Er kunnen zich daardoor problemen voordoen in de verschillende domeinen van de ontwikkeling zoals de taalontwikkeling en het reageren op sensorische prikkels. Ook mondzorgverleners worden geconfronteerd met patiënten met de Autisme Spectrum Stoornis. De mondzorg aan deze patiënten kan fors worden verbeterd, aangezien negatieve ervaringen en tandartsangst op dit moment veel voorkomend zijn.

 • Cariësmanagement

  M.C.M. van Gemert-Schriks, J.P. van Amerongen

  1 maart 2010

  NTvT Kindertandheelkunde en cariës Thema

 • Binnen de tandheelkunde lijkt een duidelijke verschuiving zichtbaar van invasieve naar non-invasieve strategieën voor de behandeling van cariës. De onderbouwing van non-invasieve zorg is oud, maar wordt door nieuwe inzichten anders geïnterpreteerd. Cariës is een dynamisch, multifactorieel proces...

 • Hoewel atraumatic restorative treatment (ART) als een patiëntvriendelijke behandelmethode wordt gepropageerd, is hiervan weinig wetenschappelijk bewijs voorhanden. Het doel van het hier beschreven onderzoek was een betrouwbare meting te verkrijgen van de mate van ongemak die kinderen ervaren wannee...

Selecteer zoekcriteria