Zoek in het NTvT archief

Er zijn 5 zoekresultaten gevonden.

 • Promotie J.P. de Gijt

  De langetermijnresultaten van een onder- of bovenkaakexpansie zijn stabiel, aldus het promotieonderzoek van Pieter de Gijt. Ook de behandelde patiënten waren zeer tevreden over het resultaat: op een 7-puntenschaal was de gemiddelde score een 6,4 en op een visueel analoge schaal van 0 tot 10 wer...

 • Verbetering van de schisiszorg; uniforme en patiëntgeoriënteerde uitkomstmaten

  M. Haj, H.H.W. de Gier, M. Van Veen-van der Hoek, S.L. Versnel, L.N. Van Adrichem, E.B. Wolvius, J.A. Hazelzet, M.J. Koudstaal

  9 februari 2018

  NTvT februari 2018 Visie

 • De kwaliteit van de schisiszorg loopt wereldwijd sterk uiteen. Behandelprotocollen verschillen en de wijze van dataregistratie is niet uniform. De verbetering van deze zorg door middel van vergelijkend onderzoek is een uitdaging. Met uniforme registratie van patiëntgerichte uitkomsten en vergelijking van deze uitkomsten met andere zorgcentra kan worden geïdentificeerd wat de beste behandeltrajecten zijn. Deze kennis kan worden gebruikt om eigen zorg te verbeteren. Een internationale werkgroep die bestaat uit specialisten en schisispatiënten, heeft een set van uitkomstmaten samengesteld die door de patiënt als belangrijkst worden ervaren. Deze werkgroep werkt onder coördinatie van het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). De Schisis-uitkomstset kan door alle centra wereldwijd worden gebruikt in de follow-up van schisispatiënten. In het Erasmus MC in Rotterdam is de ‘Zorgmonitor Schisis’ gebouwd, een applicatie waarin deze uitkomstmaten op vaste momenten worden verzameld. De implementatie van deze uitkomstset binnen meerdere schisiscentra en (inter)nationale benchmarking van de uitkomsten zal resulteren in transparantie en verbetering van schisiszorg wereldwijd.

 • Odontogene sinusitis maxillaris op basis van doorgeperst wortelkanaalvulmateriaal

  O. Badarne, M.J. Koudstaal, J.F.A. van Elswijk, E.B. Wolvius

  8 oktober 2012

  NTvT oktober 2012 Casuïstiek

 • Een odontogene sinusitis maxillaris kan ook het gevolg zijn van een complicatie van een orale behandeling zoals verplaatsing en niet verwijderen van een radix relicta ....

 • Vroege symptomen van het Burkitt-lymfoom

  M.J. Koudstaal, I. van der Waal

  21 december 2006

  NTvT januari 2002 Casuïstiek

 • Kennis van het Burkitt-lymfoom is om een tweetal redenen belangrijk voor de tandarts-algemeen practicus. Het is soms de tandarts die als eerste geconfronteerd wordt met een patiënt met dit ernstige ziektebeeld. De patiënt kan zich presenteren met mobiele gebitselementen, gezwollen gingiva, kaakpij...

 • Een radiolucentie in het tuberculum articulare mandibulae: een luchtbel?

  M.J. Koudstaal, K.G.H. van der Wal

  1 mei 2003

  NTvT mei 2003 Casuïstiek

 • Beschreven wordt een casus waarbij er op het orthopantomogram een enkelzijdige radiolucentie in het tuberculum articulare mandibulae werd gezien. Wegens een belaste anamnese werd een CT-scan van beide kaakgewrichten gemaakt, waarop een uitgesproken pneumatisatie van het mastoïd en het tuberculum ar...

Selecteer zoekcriteria